Moderná Stredná škola so špičkovým vybavením už nie je sci-fi

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) krok za krokom modernizuje stredné odborné školy. Komplexnou rekonštrukciou prechádzajú Centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVP).

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo na vedľajšej koľaji. A pritom vidíme, že nám stále viac chýbajú remeselníci ako napríklad elektrikári, vodári, mechanici, či murári. Preto je dôležité mať kvalitné školy a v nich moderné vybavenie. Chceme, aby do praxe odchádzali absolventi, ktorí sú pripravení pre trh práce. Preto sme sa rozhodli zmodernizovať a zatraktívniť stredné odborné školy,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Jedným z prvých ukončených projektov bola modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií na Hliníckej ulici v bratislavskej Rači. Župa tu vybudovala moderné centrum odborného vzdelávania a prípravy. Vznikli v ňom odborné triedy teoretického vyučovania a priestory podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruovali budovy a škola získala aj nové materiálno-technické vybavenie učební.

Modernizáciou prešla aj Stredná odborná škola technológií a remesiel na Ivanskej ceste v Bratislave. Ide o nový koncept odborného teoretického a praktického vyučovania výrobných priestorov pre vzdelávacie predmety strojárstvo, kovospracujúca výroba, strojný mechanik, či spracovanie dreva. Okrem nových učební má škola aj veľkopriestorovú prezentačnú a cvičnú halu. Škola sa pýši novým materiálno-technickým vybavením. Nechýbajú formátovacia píla, zrovnávacia a hrúbková fréza, CNC stroj, CNC obrábacie centrum, stolová vŕtačka, či stojanová vŕtačka.

Rekonštrukcie a investičnej podpory sa dočkala aj Spojená škola v Ivanke pri Dunaji a jej pracovisko, Jazdecká škola v Zálesí. Župa tu vybudovala moderné priestorové a technologické zázemie. Plne vyhovujú požiadavkám trhu práce v oblasti pôdohospodárstva a veterinárstva. Projekt zahŕňa nové technológie pre výkrm v oblasti drobnochovu, ako aj stolárske a kováčske dielne. Technológia dodaná do objektu, ktorý bude plniť účely RTG pracoviska, zase podporí odbor veterinárne zdravotníctvo.

Kompletne zrekonštruované je pracovisko Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb v Dúbravke. Slúžiť bude ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva. Vo finále je aj modernizácia centra odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole polygrafickej v Rači.

„Práve tieto centrá sa ukázali ako nevyhnutná súčasť siete stredných odborných škôl. Väčšiemu počtu žiakov umožnia absolvovať prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom a s možnosťou ich následného zapojenia do vyučovania priamo u zamestnávateľa,“ doplnil Juraj Droba.

Župa okrem priestorov na vzdelávanie modernizuje aj športoviská. V areáli Strednej športovej školy na Ostredkovej ulici odovzdala moderný atletický štadión. Nachádza sa v bratislavskom Ružinove. Porovnateľný je s profesionálnymi štadiónmi. Je prispôsobený predovšetkým potrebám športovej školy, ale tiež verejnosti.

 

Vydanie: Október 2023