Úspešný príbeh firemného dobrovoľníctva

Človek je spoločenská bytosť. Aby sa cítil šťastne a spokojne, potrebuje udržiavať dobré vzťahy s ostatnými a kultivovať svoje prostredie. Spolupatričnosť a vzájomná pomoc s tým ide ruka v ruka. Ťažko by sme hľadali jednotlivca, ktorý nikdy nepomohol svojmu blízkemu či ľuďom zo susedstva. Práve na tom stavia aj firemné dobrovoľníctvo. Pomôcť, zveľadiť, skrášliť, mať pritom dobrý pocit zo seba a zároveň sa stať empatickejším.

Firemné dobrovoľníctvo je dnes súčasťou spoločenskej zodpovednosti podnikov. Dobrý zamestnávatelia svojich ľudí v dobrovoľníctve podporujú a vytvárajú im podmienky, aby sa mohli realizovať. Má to racionálny základ: odborníci tvrdia, že dobrovoľníctvo pomáha rozvíjať v ľuďoch kreativitu, zlepšuje ich schopnosti poradiť si s problémami, a tým aj osobnú efektivitu a výkonnosť.

V bratislavskej rafinérii Slovnaft je firemné dobrovoľníctvo podporované dlhodobo a cielene. Aj po pandemickej pauze, kedy niektoré aktivity boli v útlme, sa dobrovoľnícke projekty naplno rozbehli.

„Našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v Slovnafte a jeho dcérskych spoločnostiach počítame na stovky. Patríme medzi najpočetnejšie skupiny zapájajúce sa do veľkých organizovaných podujatí firemného dobrovoľníctva a snažíme sa podporovať ľudí aj v nových aktivitách,“ opisuje Anton Molnár, hovorca spoločnosti a riaditeľ Komunikácie Slovnaftu.

Jednou zo tradičných dobrovoľníckych akcií je podujatie Naše mesto. Už 16 rokov prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Slovnaftári sa do tohto najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva zapájali už v jeho začiatkoch, kedy ešte nieslo názov Naša Bratislava. Tento rok si na jeden deň vymenilo kancelárie za vinice, materské aj základné školy, domov sociálnych služieb alebo hrad Biely Kameň až 222 ľudí z rafinérie. Vlastnými rukami tak pomohli skrášliť tie miesta, kde je to potrebné a zároveň si vyčistili hlavu či spoznali lepšie svojich kolegov a kolegyne.

Svoje miesto v kalendári dobrovoľníctva v Slovnafte má aj čistenie Vtáčieho ostrova. Ide o celoročne neprístupné územie uprostred Hrušovskej zdrže, ktoré na dva dni v roku uvoľní Slovenská ornitologická spoločnosť / Bird Life, aby dobrovoľníci pripravili lokalitu na hniezdenie ohrozenej čajke čiernohlavej. O tom, že ide medzi slovnaftármi o obľúbenú aktivitu svedčí aj tohoročný počet 60 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

„Najnovšou dobrovoľníckou aktivitou, do ktorej sme sa zapojili, je World Clean Up Day, teda svetový deň venovaný uprataniu si svojho okolia. V rámci neho sme sa zamerali na naše najbližšie okolie – Pálffyovskú záhradu vo Vlčom hrdle, ktorá má nielen environmentálnu hodnotu, ale aj bohaté historické pozadie. 23 našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v nej vyzbieralo takmer 100 vriec odpadu,“ upresnil Anton Molnár.

V Slovnafte sa dobrovoľníci organizujú v rámci Klubu dobrovoľníkov Slovnaftu. Jednou z aktivít, ktoré rozvíjajú priamo v sídle firmy je swap oblečenia, hračiek či doplnkov do bytu, ktorý sa koná trikrát za rok. Čo si nenájde nových majiteľov, putuje do charít, s ktorými spoločnosť spolupracuje.

 

Vydanie: Október 2023