Centrum právnej pomoci. Téma: Rozvod a výživné

Otázka: Som na materskej dovolenke, s manželom sa rozvádzame, nežijeme v spoločnej domácnosti a on odmieta prispievať na nášho ročného syna. Čo môžem urobiť?

V tomto prípade by sme odporúčali klientke, aby podala žalobu na úpravu práv a povinností do rozvodu spolu s návrhom na neodkladné opatrenia a to určenie výšky výživného. V prípade rozvodového konania sa úprava práv a povinností rieši iba na čas po rozvode, a preto je nevyhnutné podať aj žalobu o úpravu práv a povinností do času rozvodu. To znamená, že aj pred samotným rozvodom môžu byť práva a povinnosti upravené. Čo sa týka  neodkladného opatrenia o určení výšky výživného, toto navrhujeme podať spolu so žalobou o úpravu práv a povinností do rozvodu, z dôvodu ohrozenia práv maloletého dieťaťa. O neodkladnom opatrení súd rozhodne rýchlejšie, keďže ide iba o dočasné upravenie pomerov. V praxi to znamená, že neodkladným opatrením súd určí aspoň základnú vyživovaciu povinnosť do času riadneho rozhodnutia o úprave práv a povinností do rozvodu. V tomto prípade určite odporúčame obrátiť sa na Centrum právnej pomoci.

Ak potrebujete konkrétnu právnu radu, objednajte sa na konzultáciu na telefónnom čísle 0650 105 100.

Článok vznikol na základe spolupráce s Centrom právnej pomoci

 

 

Vydanie: September 2019