Chodcov obmedzia len na Mlynských Nivách

Chodcov sa v súvislosti s dopravnými uzáverami budú týkať len obmedzenia v oblasti Mlynských Nív. Ulica Mlynské Nivy bude úplne uzatvorená pre automobilovú dopravu. Pre peších bude priechodná len z jednej strany, a to chodníkom vedeným popri Twin City. Prechod naprieč ulicou bude možný na úrovni bývalej zastávky MHD chráneným chodníkom. MHD bude touto oblasťou premávať po Páričkovej ulici (s výnimkou linky č. 70, ktorá bude prechádzať cez Landererovu ulicu) a spomenutý chránený chodník bude zároveň aj spojením novej zastávky MHD na Páričkovej ulici a dočasnej autobusovej stanice Mlynské Nivy.

Chodci môžu využiť nasledovné chodníky:

  • Na ulici Mlynské Nivy chodník popri Twin City.
  • Prepojenie nových zastávok MHD na Páričkovej ulici a dočasnej autobusovej stanice bude zabezpečené cez ulicu Mlynské Nivy chráneným chodníkom na úrovni bývalej zastávky MHD.
  • Na Svätoplukovej ulici bude uzavretá časť chodníka popri stavenisku novej autobusovej stanice a prevedený bude na druhú stranu ulice s pokračovaním na Košickú ulicu.

 

Cyklisti môžu ísť po Páričkovej obojsmerne

Oficiálne vedené cyklotrasy nebudú stavbami na Prístavnom moste nateraz dotknuté. Zo smeru Prievozskej ulice odporúčame cyklistom použiť Páričkovu ulicu, ktorá bude slúžiť ako obchádzková trasa pre MHD a na ktorej bude obojsmerne povolená aj jazda pre cyklistov. Cyklistom vôbec neodporúčame jazdu po Gagarinovej ulici, na ktorej budú kvôli vyznačeniu nového bus pruhu zúžené ďalšie jazdné pruhy, čo môže spôsobiť kolízne situácie pri vyhýbaní sa MHD cyklistom.

Cyklisti môžu využiť funkčné cyklotrasy:

  • V smere z Vrakune môžu cyklisti využiť trasu R27, ktorá vedie po hrádzi Malého Dunaja  Prístavnej ulici až do nákupného centra Eurovea.
  • V smere z Ružinova od Ružinovskej alebo Gagarinovej ulici môžu cyklisti využiť trasu R26, ktorá vedie cez Bajkalskú, Trenčiansku a Páričkovu ulicu až do centra mesta.
  • Na Páričkovej ulici, medzi ulicami Svätoplukova a Karadžičova, bude pre cyklistov povolená obojsmerná jazda.

Zdroj: www.bratislava.sk

 

 

Vydanie: Marec 2019