Čo ste chceli vedieť: Najčastejšie otázky o živote v Ružinove

Každý deň od vás dostávame desiatky otázok a podnetov, ktoré sa týkajú množstva rôznych sfér života – od čistenia ulíc, cez odpady až po otázky, ktoré sa týkajú dodržiavania nariadení hygienikov. Zozbierali sme pre vás tie, ktoré sa opakujú najčastejšie a prinášame vám odpovede na ne.

Posielam vám fotografiu auta, ktoré zaparkovalo na chodníku pri našom dome a nevieme prejsť s kočíkom...

V takýchto prípadoch treba kontaktovať priamo mestskú políciu (159), ktorá má právomoc v týchto prípadoch konať, musí však previnilca „prichytiť pri čine“. Ak chcete takýto prípad riešiť, treba im telefonovať okamžite. Polícia nemôže konať len na základe fotografie. Mestská časť v týchto prípadoch nemá právomoc konať a nemá právomoc vydávať polícii príkazy.

Prečo ste len tak vyrúbali ten strom?

Žiadny strom nie je možné vyrúbať „len tak“. Ak nejde o invazívne dreviny s menším obvodom, koná sa riadne výrubové konanie, je vždy zverejnené na úradnej tabuli a verejnosť má možnosť vyjadriť sa k nemu. Samozrejmosťou je aj odborný posudok o zdravotnom stave stromu. To, že je strom zelený, žiaľ, neznamená, že je automaticky aj zdravý.

Kúpil som si vlani v Ružinove byt. Komu z vášho úradu mám poslať daňové priznanie kvôli dani z nehnuteľnosti?

Správu dane z nehnuteľnosti má na starosť magistrát, teda mesto a nie mestské časti. Vyplnené tlačivo treba doručiť na oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií. Všetky informácie nájdete na www.bratislava.sk (chcem vybaviť – dane a poplatky).

Prečo už konečne nevybudujete kanalizáciu na našej ulici?

O vybudovaní kanalizácie a o tom, kedy sa to udeje, rozhoduje Bratislavská vodárenská spoločnosť, ktorá spadá pod magistrát hlavného mesta, nie pod mestské časti.

Okolo nášho smetiaka je neporiadok, matrace, mikrovlnka, ... Príďte to odpratať.

Zodpovednosť za poriadok v okolí kontajnerového stojiska má zo zákona príslušný správca domu a ten sa musí na vlastné náklady postarať o to, aby takýto odpad odpratal. V prípade, že to neurobí, môže mu mestská časť udeliť pokutu (VZN 14/2016).

Lampa pred mojim domom nesvieti, dokedy tu bude taká tma?

Mestská časť nemá v správe verejné osvetlenie v Bratislave. O budovanie nového osvetlenia sa stará magistrát hlavného mesta a o celkovú údržbu existujúceho osvetlenia sa stará spoločnosť Siemens.

 

Vydanie: Február 2021