Február 2021

Omše u vás doma

Omše u vás doma

Rubrika: Reportáže
Televízia Ružinov prichádza s ďalšou novinkou. Keďže aktuálna pandemická situácia so sebou priniesla aj uzavorenie brán kostolov, rozhodli sme sa prinášať vám priame prenosy omší z kostola sv. Vincenta de Paul. Každú nedeľu 9:30 ich môžete prostredníctvom našej televízie bezpečne sledovať z pohodlia vašich domovov a neprídete ani o posolstvo sviatočnej nedele. Ak to situácia dovolí, a kostoly sa opäť otvoria, budeme s prenosmi v našej televízii pokračovať aj naďalej, zmenili by sa len časy omší. O všetkých novinkách vás však budeme pravidelne informovať vo vysielaní a budeme ich aktualizovať v rograme a na našej webovej stránke. Katarína Kostková, šéfredaktorka TVR  
Ružinovskí poslanci: Čo sme dokázali za dva roky vo funkcii?

Ružinovskí poslanci: Čo sme dokázali za dva roky vo funkcii?

Rubrika: Spravodajstvo
V polovici decembra 2018 zložili súčasní ružinovskí poslanci sľub a v tejto chvíli už majú za sebou polovicu svojho funkčného obdobia. Za ten čas sa v Ružinove udialo veľa zmien, rozbehli sa viaceré významné investície, pokročilo sa pri riešení dlhodobých problémov a mestská časť získala viacero strategických pozemkov. Zároveň má však Ružinov ze sebou jeden z najťažších rokov v novodobej histórii, kedy koronakríza zasiahla ako do životov ľudí, tak aj do fungovania samosprávy. Pýtali sme sa našich poslancov, ako hodnotia uplynulé dva roky a čo by ešte chceli do volieb presadiť?     Kamil Bodnár, Team Vallo pre Ružinov sever (Štrkovec) Naším poslaním je obhajovať verejný záujem a strážiť financie. Hlasovali sme preto proti nevýhodnej kúpe pozemkov pri Štrkoveckom jazere, nesúhlasili sme s návrhom na nevýhodný predaj nám zverených pozemkov na Bajkalskej, ktorý bol aj vďaka našej iniciatíve zastavený, pri odkúpení pozemkov na Sklenárovej sme presadzovali menej rizikový variant pre Ružinov. Odhalili sme, že už bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik užíval dlhý čas ružinovský nájomný byt za smiešnu sumu. Dlhodobo bojujeme za odstránenie nelegálnych bilboardov na trhovisku Miletičova, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy k 31.12.2019. Iniciovali sme prieskum vody zo studní na Trnávke, ktorý odhalil nepríjemné skutočnosti o kontaminácii. Zabránili sme zámene pozemku pod bývalou školou na Vietnamskej ulici a dnes môžeme projektovať na jej mieste novú základnú školu potrebnú pre Trnávku. Aj nasledujúce dva roky sa budeme držať princípov slušnosti, transparentnosti, spolupráce a budeme vždy hájiť záujmy Ružinovčanov.      Monika Ďurajková, Team Vallo pre Ružinov juh (Prievoz) Podarilo sa nám prispieť k rozvoju Ružinova mnohými poslaneckými aktivitami. Navrhli sme zavedenie systému ISO manažérstva proti korupcii, vďaka nášmu návrhu sa okrem iného zverejňujú životopisy poslancov a riaditeľov podnikov, zápisnice z verejných obstarávaní, zápisnice z dozorných rád a zasadnutí predstavenstiev, výška odmien poslancov. Iniciovali sme prehľadnejšie hlasovanie a výstupy z miestneho zastupiteľstva, ako aj priamy prenos z neho. Presadili sme systematický prístup k plánovaniu kapacít materských a základných škôl vrátane polročne predkladanej správy o počtoch a koncepcií budovania kapacít. Taktiež sme presadili predkladanie prehľadu a stavu investičných zámerov na každom zastupiteľstve pre monitorovanie stavu projektov. Presadili sme aj transparentnejšie súťaže vo verejnoprospešnom podniku, aby sa postavil na nohy po dlhoročnom nesprávnom manažovaní. Navrhli sme opatrenia na overovanie veľkosti výmery plôch pre vyrubenie miestneho poplatku za rozvoj, zverejňovanie na čo išiel poplatok za rozvoj.     Marcela Kulifajová, Tím Ružinov (Štrkovec) Práca poslanca v komunálnej politike ma veľa naučila. Za obdobie, ktoré máme za sebou, sme spolu so starostom a Tímom Ružinov prispeli k mnohým zmenám v rôznych oblastiach a vo všetkých častiach Ružinova. Deti umiestňujeme do materských a základných škôl transparentne, prijali sme koncepciu rozvoja kapacít detí v MŠ a ZŠ, odkúpili sme pozemky, ktoré majú pre Ružinovčanov strategický význam, vysporiadali sme množstvo pozemkov s magistrátom, opravili veľa ciest a chodníkov, rekonštruujeme hasičskú zbrojnicu, podporili sme množstvo zaujímavých komunitných projektov, podstatne sme upravili podmienky starostlivosti o zeleň a je toho ešte omnoho viac. Je za tým množstvo práce, diskusií a hľadanie riešení. Sme v polčase a pred nami je ešte veľa práce. Držte nám palce, nech sa nám podarí presadiť aj ďalšie naše predsavzatia, aby sme si na konci mohli povedať ,,Spoločne sme to zvládli“ a budeme sa môcť smelo pozrieť za seba, čomu všetkému sme položili základy, alebo sme veľa vecí dotiahli do úspešného konca.     Michal Vicáň, SME Ružinov (Ružová dolina) Rád by som ešte raz zaželal všetkým čitateľom a Ružinovčanom šťastný nový rok 2021, každému dostatok zdravia, úsmev na tvári, k tomu kúsok šťastia a verím, že čo najrýchlejšie prekonáme obdobie pandémie a opäť sa vrátime k obľúbenému spôsobu nášho života. Veľmi ma teší, že aj napriek ťažkému predchádzajúcemu roku 2020 sa nám v Ružinove darí realizovať aj rozvojové projekty. Moje priority sú už takmer všetky v realizácii a napríklad Ružovú dolinu čaká čoskoro výstavba nového multifunkčného športového ihriska. Situácia s „lockdownom“ aj tam narušila harmonogram stavebných prác, ale ihrisko čoskoro dokončíme. Dočkajú sa aj mamičky s deťmi a naši najmladší obyvatelia, keďže spúšťame aj kompletnú rekonštrukciu detského ihriska na Martinčekovej. Som šťastný, že sa nám minulý rok podarilo vyriešiť dlhoročný problém s pozemkami a futbalovým klubom FC Ružinov. Žiadna ďalšia výstavba tam už nehrozí a môžeme plánovať rozvoj a rekonštrukciu tohto zaujímavého územia, ktoré chceme sprístupniť pre všetkých obyvateľov.    
Pandémia ukázala našu zraniteľnosť

Pandémia ukázala našu zraniteľnosť

Rubrika: Rozhovory
V časopise Ružinovské Echo vám postupne predstavujeme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec Mgr. Ivan Kraszkó. Pandémia minulý rok zásadne ovplyvnila fungovanie samosprávy a súčasná situácia ukazuje, že s mnohými obmedzeniami musíme počítať aj tento rok. Čo je v takejto situácii kľúčovou úlohou mestskej časti? Miestny úrad v čase lockdownu funguje ináč ako v normálnom režime. Pandémia ovplyvnila asi všetky dôležité funkcie samosprávy. Z pohľadu poslanca - napríklad termíny organizovania pravidelných zastupiteľstiev budú menej časté a prispôsobujú sa aktuálnej pandemickej situácii. Treba počítať aj s tým, že schvaľovanie materiálov sa týmto predĺži. Poslanci majú obmedzené možnosti stretávať sa so svojimi voličmi, tzv. poslanecké stredy, sa museli zredukovať na limity počtu ľudí určené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ). Je to výzva pre vedenie samosprávy, aby zaviedla nové metódy a technológie pre online komunikáciu. Jednak pre interné účely samosprávy (zastupiteľstvo, komisie), ale hlavne navonok k obyvateľom Ružinova. Samospráva slúži občanom, preto je dôležité, aby boli včas a zrozumiteľne informovaní obyvatelia aj o všetkých zmenách súvisiacich s nariadeniami RÚVZ a vládnymi celoplošnými obmedzeniami a dopadom na činnosť miestneho úradu. Sociálna izolácia osamelých ľudí, ktorí nemajú prístup na internet, je tou skupinou ľudí, ktorí si vyžadujú individuálny spôsob informovania. Všetky dôležité informácie by mali byť dostupné na webovej stránke Ružinova www.ruzinov.sk. Okrem iného ste aj členom finančnej komisie. Ktoré investície plánované v rozpočte na tento rok považujete za kľúčové? Predpokladá sa určitý prepad príjmov oproti predchádzajúcemu roku 2020. Navyše časť rozpočtu sa bude musieť vyčleniť aj na realizáciu protiepidemických opatrení, na pravidelné testovanie obyvateľov ako aj zamestnancov MÚ, a na nadchádzajúcu očkovaciu kampaň. Aby sme zabezpečili chod samosprávy , sú určité priority , ktoré musia byť financované, tak aby to nepocítili občania na zníženej kvalite služieb, napríklad zabezpečenie čistoty verejného priestoru v Ružinove. Na to sú v rozpočte garantované dostatočné finančné zdroje. Obyvatelia by už mohli vnímať aj lepšie spravovanie nášho najväčšieho trhoviska „Miletička“ , nakoľko sme schválili vytvorenie samostatnej firmy na jej prevádzkovanie. Pandémia COVID-19 ukázala, akí sme my ľudia zraniteľní, pokiaľ sa v našom ekosystéme udeje niečo, čo negatívne ovplyvní náš každodenný život. Preto považujem za dôležité, aby sme ešte viac investovali do skvalitnenia životného prostredia v Ružinove. Výsadba novej zelene a lepšia starostlivosť o tú existujúcu niečo stojí. V budúcnosti sa nám to ale vráti, pokiaľ máme zvládnuť riziká globálneho otepľovania a zmeny klímy. Zeleň tiež znižuje prašnosť ovzdušia. A v neposlednom rade, ekologické „zelené mesto“ má dokázateľne pozitívny vplyv na naše telesné a duševné zdravie. A o to tu teraz všetkým ide, o zachovanie zdravia. Ružinov je jednou z najobľúbenejších častí mesta pre život. V čom vidíte špecifiká našej mestskej časti? Určite sa zhodneme na tom, že Ružinov je veľmi rôznorodý, čo sa týka typov zástavby, ale aj kvality verejného priestoru v jeho jednotlivých častiach. Ale čo má na prvý pohľad spoločné, je veľká rovná plocha bez výrazných prevýšení. To už teraz poskytuje ľahkú dostupnosť pre peších a cyklistov. Sú tu chodníky vhodné na prechádzky pre rodiny s deťmi, možnosti pre športovcov, ale aj parky napríklad pre seniorov. Tu vidím priestor na vybudovanie a prepojenie cyklotrás. Ďalej pešie zóny spájajúce jednotlivé časti, kde by sa mohli obyvatelia prechádzať pod súvislou zeleňou s množstvom verejných športovísk a detských ihrísk. A ako psičkár by som nezabúdal ani na vybudovanie výbehov pre našich štvornohých priateľov. Ružinov má ešte jeden unikátny priestor, a to trhovisko „Miletička“. Očistenie jeho okolia od vizuálneho smogu – bilbordov na plote a vybudovanie zelene by mohli skvalitniť tento priestor ešte v tomto roku. Na záver jedna aktuálna otázka. Pôsobíte vo farmaceutickom priemysle, ako by ste ľuďom vysvetlili význam očkovania a to, že sa ho nemusia báť? Očkovanie všeobecne je taký tréning našej imunity. Naša imunita si zapamätá očkovaciu látku a potom, keď sa stretne so skutočnou infekciou, s ňou vie veľmi rýchlo a účinne zabojovať. Historicky je dokázané, že vakcinácia je najefektívnejší spôsob ako znížiť riziko chorobnosti a úmrtnosti na nebezpečné infekčné ochorenia. Aj vďaka očkovaniu sa nám podarilo na Slovensku odstrániť také nebezpečné ochorenia ako detská obrna, pravé kiahne, čierny kašeľ alebo osýpky. Bude to už rok, čo spoločne bojujeme s pandémiou koronavírusu. Všetci vidíme, aký vážny dosah to má na naše životy. Ako jediné účinné opatrenie, ako zamedziť jeho šíreniu, sa doteraz ukázalo iba striktné obmedzenie mobility, osobný život v bubline a pravidelné testovanie a karanténa pozitívnych. Nedodržiavanie týchto opatrení by podľa odborníkov viedlo ku kolapsu nemocníc a ohrozeniu poskytovania nemocničnej zdravotnej starostlivosti pre každého z nás. Čo teda môže zásadne smerom k zlepšeniu zmeniť tento stav? Na Slovensku sa musí nechať zaočkovať vakcínou proti COVID minimálne 60% dospelej populácie, aby sa vytvorila kolektívna imunita, ktorá nás bude spoločne ochraňovať pred ďalším šírením vírusu. Preto je to rozhodnutie dať sa zaočkovať na každom z nás, aby sme prispeli k svojej bezpečnosti ako aj neohrozili zdravie a životy svojich blízkych. Momentálne máme dostupné dve vakcíny na liečbu COVID. Obe sú úplne rovnocenné v oblasti bezpečnosti a účinnosti. V prípade, že máte nejaké otázky k vakcínam, informujte sa u svojho lekára alebo lekárnika. Alebo získavajte informácie o očkovaní z dôveryhodných zdrojov. Zatiaľ si môžeme udržiavať svoju imunitu aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu. Dôležité je pravidelne si dopĺňať vitamíny D3, C a zinok. Z domácej lekárne pomôžu cesnak, cibuľa. Alebo si ich môžete nahradiť kvercetínom.  
Servis pre občanov: Vrecový zber a odvoz stromčekov

Servis pre občanov: Vrecový zber a odvoz stromčekov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Zberné miesta separovaného odpadu pre rodinné domy sa rušia. Náhradou za ne budú vrecia, ktoré bude OLO v pravidelných intervaloch odvážať. Presný harmonogram odvozu je dostupný na stránke www.olo.sk. Ďalšou sezónnou novinkou je vytvorenie ohrádok na vianočné stromčeky, aby nečakali na odvoz až do apríla. Ľudia, ktorí žijú v rodinných domoch, čakala po Novom roku zmena. Spoločnosť OLO ruší zberné hniezda, ktoré boli vytvorené pre rodinné domy. Nádoby na papier a plasty budú odstránené a ponechajú sa len zvony na sklo. Akcia sa začala v januári s distribúciou vriec do každej domácnosti a zber začne od februára 2021 a to 1x mesačne podľa harmonogramu. Každému rodinnému domu, ktorý je zapojený do systému zberu zmesového komunálneho odpadu, pracovníci OLO a.s. doručia tašku, v ktorej budú dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier. Každé zapojenie sa do systému zberu komunálneho odpadu má nárok iba na jednu sadu vriec bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Táto zmena sa týka len rodinných domov, systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov. Ohrádky na stromčeky Prekážajú vám vianočné stromčeky, ktoré sa povaľujú okolo kontajnerov občas až do konca apríla? Ak áno, môžete ten svoj vyhodiť do niektorej z drevených ohrádok, ktoré nájdete po celom Ružinove a my ich vždy raz týždenne (prípadne podľa potreby) odvezieme. Ohrádky budú k dispozícii až do 10. februára. Zoznam miest vo vašom okolí, kde môžete svoj vianočný stromček vyhodiť: Kaštieľska/ Čečinová, Hraničná, Nezábudkova, Ďatelinová/ Rumančeková, Bulharská, Krasinského, Sputniková, Súmračná, I. Horvátha/ Exnárova, V. F. Bystrého, Martinčekova, Trenčianska/ Oravská, Ružová dolina/ Klincová, Kvačalova/ Velehradská, Kupeckého, Palkovičova, Haburská a Herlianska.  
Čo ste chceli vedieť: Najčastejšie otázky o živote v Ružinove

Čo ste chceli vedieť: Najčastejšie otázky o živote v Ružinove

Rubrika: Reportáže
Každý deň od vás dostávame desiatky otázok a podnetov, ktoré sa týkajú množstva rôznych sfér života – od čistenia ulíc, cez odpady až po otázky, ktoré sa týkajú dodržiavania nariadení hygienikov. Zozbierali sme pre vás tie, ktoré sa opakujú najčastejšie a prinášame vám odpovede na ne. Posielam vám fotografiu auta, ktoré zaparkovalo na chodníku pri našom dome a nevieme prejsť s kočíkom... V takýchto prípadoch treba kontaktovať priamo mestskú políciu (159), ktorá má právomoc v týchto prípadoch konať, musí však previnilca „prichytiť pri čine“. Ak chcete takýto prípad riešiť, treba im telefonovať okamžite. Polícia nemôže konať len na základe fotografie. Mestská časť v týchto prípadoch nemá právomoc konať a nemá právomoc vydávať polícii príkazy. Prečo ste len tak vyrúbali ten strom? Žiadny strom nie je možné vyrúbať „len tak“. Ak nejde o invazívne dreviny s menším obvodom, koná sa riadne výrubové konanie, je vždy zverejnené na úradnej tabuli a verejnosť má možnosť vyjadriť sa k nemu. Samozrejmosťou je aj odborný posudok o zdravotnom stave stromu. To, že je strom zelený, žiaľ, neznamená, že je automaticky aj zdravý. Kúpil som si vlani v Ružinove byt. Komu z vášho úradu mám poslať daňové priznanie kvôli dani z nehnuteľnosti? Správu dane z nehnuteľnosti má na starosť magistrát, teda mesto a nie mestské časti. Vyplnené tlačivo treba doručiť na oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií. Všetky informácie nájdete na www.bratislava.sk (chcem vybaviť – dane a poplatky). Prečo už konečne nevybudujete kanalizáciu na našej ulici? O vybudovaní kanalizácie a o tom, kedy sa to udeje, rozhoduje Bratislavská vodárenská spoločnosť, ktorá spadá pod magistrát hlavného mesta, nie pod mestské časti. Okolo nášho smetiaka je neporiadok, matrace, mikrovlnka, ... Príďte to odpratať. Zodpovednosť za poriadok v okolí kontajnerového stojiska má zo zákona príslušný správca domu a ten sa musí na vlastné náklady postarať o to, aby takýto odpad odpratal. V prípade, že to neurobí, môže mu mestská časť udeliť pokutu (VZN 14/2016). Lampa pred mojim domom nesvieti, dokedy tu bude taká tma? Mestská časť nemá v správe verejné osvetlenie v Bratislave. O budovanie nového osvetlenia sa stará magistrát hlavného mesta a o celkovú údržbu existujúceho osvetlenia sa stará spoločnosť Siemens.  
Právne poradenstvo: Pozor na bytovú mafiu!

Právne poradenstvo: Pozor na bytovú mafiu!

Rubrika: Reportáže
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Podobných príbehov sú už roky plné noviny – nejaký „dobrák“ si vyhliadne človeka v núdzi a vmanipuluje ho do situácie, kedy naňho tento prepíše svoj byt alebo dom. Má pocit, že sa nový majiteľ oňho postará, ale ani sa nenazdá a skončí na ulici, prípadne v lacnej ubytovni, ktorú si ešte aj sám musí platiť. O tom, na čo si treba dávať pozor, sme sa rozprávali s Mgr. Dušanom Krošlákom z advokátskej kancelárie LD Legal, s.r.o. Pani Eva má po šesťdesiatke a žije sama v štvorizbovom byte neďaleko centra. Nemá žiadnu rodinu, zato dosť problémov, takže na svoj vek vyzerá značne spustnuto. Dlhší čas už vychádza z bytu v obnosených veciach len sporadicky, na drobný nákup do potravín. Smutný príbeh Suseda z jej vchodu sa už nedokáže len nečinne prizerať a rozhodne sa jej aspoň trocha pomôcť. Občas jej nakúpi, prinesie lieky, ale keď vidí, v akom hroznom neporiadku žije, a že sa sotva pohybuje, pochopí, že to sama nezvládne. Skontaktuje sa s domovom dôchodcov a našťastie natrafí na pracovníčky, ktoré jej ponúknu pomoc a dočasné ubytovanie v domove pre pani Evu. Zároveň jej pomôžu vybaviť doklady a dokonca aj doplatenie dôchodku za niekoľko rokov. Pravidelne s ňou cvičia a trénujú potrebné zručnosti a stav pani sa výrazne zlepšuje. Postupne však za pani Evou začala chodiť na návštevy mladá vysokoškoláčka, dcéra susedov z bytu oproti. Po veľmi krátkom čase jej pani Eva podpísala „univerzálnu“ plnú moc a o niekoľko týždňov na ňu previedla aj svoj byt, hoci s právom dožitia. Suseda po celý čas pani Evu uisťovala, že sa o ňu postará. Keď však prišiel čas, aby sa pani Eva vrátila do bytu, ktorý síce už nebol jej, ale mala v ňom pokojne dožiť, mladá suseda začala robiť všetko preto, aby v domove ostala. Je darovanie bytu navždy? Bohužiaľ, uvedený príbeh sa s väčšími či menšími obmenami opakuje veľmi často, a preto vám prinášame odpovede na najčastejšie otázky, ktoré súvisia s darovaním nehnuteľnosti a právom ich doživotného užívania. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Toto svoje právo musí darca uplatniť v premlčacej dobe troch rokov odkedy došlo k hrubému porušeniu dobrých mravov zo strany obdarovaného. Ak však obdarovaný s vrátením daru nesúhlasí, je potrebné, aby darca vo vyššie uvedenej lehote podal žalobu o vrátenie daru na súd. Za hrubé porušenie dobrých mravov súdna prax považuje najmä správanie vyznačujúce sa značnou intenzitou alebo sústavnosťou (opakovanosťou), pričom jeho vonkajším prejavom môžu byť fyzické násilie, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci a pod. Naopak za hrubé porušenie dobrých mravov nemožno považovať bežné prejavy nevďačnosti, nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí alebo predaj darovanej veci tretej osobe. Žiadať vrátenie daru môže len darca počas svojho života (nie jeho dedičia po smrti darcu) a iba od obdarovaného. Keď obdarovaný byt daruje V prípade, ak obdarovaný dar previedol na tretiu osobu, je obdarovaný povinný poskytnúť darcovi namiesto vrátenia daru peňažnú náhradu, ktorá zodpovedá hodnote daru. Pre úspešné domáhanie sa vrátenia daru alebo peňažnej náhrady od obdarovaného na súde je nevyhnutné, aby bol darca schopný relevantným spôsobom preukázať hrubé porušenie dobrých mravov, t.j. aby mal o tomto konaní dostatočné dôkazy (napr. listinné dôkazy alebo výpovede svedkov). Preukazovanie hrubého porušenia dobrých mravov na súde býva častokrát veľký problém a domáhanie sa vrátenia daru môže stroskotať práve na nedostatku dôkazov alebo nepresvedčivých výpovediach svedkov. V prípade darovania nehnuteľnosti, v ktorej chce darca naďalej bývať preto určite odporúčame zriadenie vecného bremena doživotného užívania spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti (tzv. vecné bremeno in rem). Dá sa predať byt s ťarchou? Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa, tzn. že ten, kto získal byt darom ho môže predať alebo darovať inej osobe, ale ťarcha doživotného užívania prechádza spolu s bytom na nového vlastníka. Nový vlastník je povinný strpieť právo oprávneného z vecného bremena (pôvodného darcu bytu) byt doživotne užívať. Právo užívať byt však majú obaja, t.j. vlastník aj oprávnený z vecného bremena. Vlastník môže byt napríklad v rámci výkonu svojho vlastníckeho práva aj prenajať a v byte tak môže bývať súčasne nájomca ako aj oprávnený z vecného bremena. Dobrá zmluva je základ Aby sa zabránilo budúcim nezhodám, odporúčame v zmluve o zriadení vecného bremena vymedziť práva a povinnosti zmluvných strán, najmä rozsah užívania bytu (konkretizovať, ktoré miestnosti majú byť prenechané na bývanie výlučne osobe oprávnenej z vecného bremena), a tiež upraviť finančné povinnosti týkajúce sa úhrad za užívanie bytu, nákladov spojených s opravami a pod. V prípade darovania bytu s právom doživotného užívania je možné taktiež zakotviť v zmluve povinnosť obdarovaného zaplatiť darcovi peňažnú náhradu v dohodnutej výške, ak obdarovaný prenajme, predá alebo daruje byt tretej osobe, čo môže odradiť obdarovaného od nakladania s bytom spôsobom, ktorý by mal negatívny dopad na užívanie bytu oprávneným z vecného bremena (darcom). Je vecné bremeno navždy? Nie. Vecné bremeno doživotného užívania spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti zaniká smrťou oprávnenej osoby a je možné ho zrušiť len zmluvou alebo rozhodnutím súdu, ak sú splnené zákonom určené podmienky. Z tohto dôvodu je potrebné byť veľmi opatrný pri podpisovaní plnej moci, aby neobsahovala napríklad právo uzatvoriť zmluvu o zrušení vecného bremena k bytu, v dôsledku čoho by právo doživotného užívania zaniklo. Riziká plnej moci Práve prostredníctvom plných mocí, ktoré oprávňujú tretie osoby na nakladanie s nehnuteľnosťami, dochádza najčastejšie k podvodom, na základe ktorých starší ľudia prichádzajú o strechu nad hlavou. AK LD Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú časť právnu poradňu pre seniorov. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sú osobné konzultácie až do odvolania pozastavené.  
Bez slov: Ružinovská radnica - zničené spomienky

Bez slov: Ružinovská radnica - zničené spomienky

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovská radnica je témou mnohých diskusií a nielen v Prievoze. Krátko potom ako ju mestská časť odkúpila, sme si ju boli pozrieť. Našli sme miesto, ktoré dnes vyzerá skôr ako kulisa príbehu Jozefa Kariku a chce to mimoriadne veľa fantázie vidieť potenciál v prehnitých stropoch a podlahách, opadanej omietke, rozbitých oknách a stenách budovy, ktorú si mimoriadne obľúbili sprejeri a iní vandali z okolia...    
Spolu to zvládneme

Spolu to zvládneme

Rubrika: Reportáže
Školy, kultúrne domy, amfiteátre a telocvične sa zmenili na miesta, kde sa organizujú plošné testovania. Namiesto radosti a zábavy sme si k novému roku priali pokoj a zdravie. A čo najskôr aj očkovanie. Posledný rok nám v mnohom preorganizoval priority a očakávania. Pocítili sme, že veci, ktoré považujeme za isté, takými vôbec nemusia byť. Pochopili sme, aké dôležité je mať kvalitné vzťahy s našimi blízkymi. A uvedomili sme si, že musíme myslieť nielen na iných, ale aj sami na seba. Na to, aby sme boli v pohode my sami, aby sme si našli čas na seba a na to, čo máme radi. Ale zistili sme aj to, akí dokážu byť niektorí ľudia zlí. Obdobia, kedy cítime neistotu, ukazujú akí naozaj sme. Ale zároveň nám dávajú aj šancu byť ľuďmi, akými chceme byť. A je na nás, ako sa rozhodneme.  
Servis pre občanov: Veľký sprievodca sčítaním obyvateľom

Servis pre občanov: Veľký sprievodca sčítaním obyvateľom

Rubrika: Spravodajstvo
Len šesť týždňov a len elektronicky – tak bude vyzerať tohtoročný cenzus obyvateľov. Dotazník je úplne jednoduchý a v porovnaní s 35 otázkami v sčítaní spred desiatich rokov už štatistický úrad zaujímajú odpovede len asi na polovičný počet. Za neplnoleté deti ho automaticky vypĺňajú rodičia a štát vyzýva občanov, aby v prípade potreby pri sčítaní pomohli aj svojim rodičom alebo starým rodičom.  Sčítanie obyvateľov sa u nás podľa viacerých záznamov vykonávalo už v stredoveku a poskytuje nám tak najstaršiu formu štatistických údajov o štruktúre a charaktere spoločnosti. Prvé moderné sčítanie ľudu sa datuje do roku 1869. Zákon vtedy rozhodol o tom, že sa bude opakovať v desaťročných intervaloch a riadiť sa medzinárodnými štatistickými štandardmi. Kto sa musí sčítať? Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, za neplnoleté dieťa formulár vyplní zákonný zástupca. Za obyvateľa sa v tomto prípade považuje každý občan EÚ, resp. niektorej z tretích krajín, ktorý tu má obvyklý pobyt, tj. reálne žije na Slovensku. Okrem slovenčiny je preto sčítací formulár dostupný aj v maďarčine, rómčine, rusínčine, ukrajinčine, angličtine, francúzštine a nemčine. Kedy a ako? Na sčítanie máte šesť týždňov, od 15. februára do 31. marca 2021. Pri vypĺňaní odpovedí na jednotlivé otázky je dôležité, aby ste popisovali situáciu k 1. januáru tohto roka. Takže ak ste sa vydali o deň neskôr, uvediete ako svoj stav „slobodný/-á“. Takisto nevypĺňate formulár za dieťa, ktoré sa narodilo po tomto dátume. Samotné sčítanie prebieha elektronicky, stačí vyplniť formulár na stránke www.scitanie.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, čo nezaberie viac ako niekoľko minút. Prihlásenie Na to, aby ste mohli vyplniť dotazník, nepotrebujete žiadne špeciálne registrácie ani súhlasy. Na prihlásenie sa do sčítacieho formulára je potrebné zadať rodné číslo. Následne príde k overeniu identity. Systém vyzve k autentifikácii zadaním doplnkového údaja. Doplnkový údaj zvyšuje bezpečnosť prihlásenia a ide o informáciu, ktoru poznáte iba vy. Obyvateľ bez rodného čísla sa do formulára prihlasuje zadaním dátumu narodenia a pohlavia a vypĺňa formulár typu B. Aké sú otázky? Štát sa v dotazníku bude pýtať len na tie veci, ktoré nevie získať z iných databáz. Štát v rámci sčítania nezbiera údaje o jednotlivcoch, ale vytvára štatistiky. Medzi otázkami tak nájdete napríklad to, kde máte trvalý, prechodný, ale aj obvyklý pobyt, koľko máte detí, s koľkými ľuďmi žijete v spoločnej domácnosti, v akej pracovnej oblasti pôsobíte, ako sa dopravujete do školy alebo práce, ale aj aký je váš materinský jazyk, k akej národnosti sa hlásite, ale aj to, aké náboženstvo vyznávate. Pripravte si aj odpoveď na otázku, aké číslo bytu máte (z listu vlastníctva). Prečo je dôležité? Výsledné štatistiky, ktoré vďaka sčítaniu štát získa, budú slúžiť na definovanie stratégií ako napr. koľko škôl, škôlok, prípadne domovov dôchodcov potrebujeme, aký spôsob dopravy vyžaduje viac investícií, prípadne to, ktorá cirkev bude od štátu dostávať koľko peňazí. Dôležité budú aj pre obce, keďže kľúčovú časť ich prímov tvoria podielové dane obyvateľov s trvalým pobytom. Keď má v Ružinove trvalý pobyt 84-tisíc ľudí, ale reálne tu žije viac ako 100-tisíc, stráca mestská časť významnú časť svojich príjmov, ktoré by mohla investovať napr. na údržbu komunikácií alebo budovanie škôl. Na všetko, čo všetci, ktorí tu žijeme, denne využívame. Pozn.: V čase uzávierky tohto čísla RE parlament rozhodol kvôli pandemickej situácii o posunutí termínu asistovaného sčítania na 1. 4.- 31. 10. Tento spôsob sčítania je určený najmä obyvateľom zariadení sociálnych služieb, sociálnej kurately, resp. ústavnej zdravotnej starostlivosti a ľuďom bez domova. Všetky detailné informácie na scitanie.sk.  
Aktuality

Aktuality

Rubrika: Oznamy
Všetky aktuálne informácie o mestskej časti nájdete na webe a na FB. www.ruzinov.sk www.facebook.com/BratislavaRuzinov   Ďalšie užitočné stránky: Cultus Ružinov www.cultusruzinov.sk Knižnica Ružinov www.kniznica-ruzinov.sk  
Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)   Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk) Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti podnety@ruzinov.sk Nefunguje verejné osvetlenie +421 2 638 101 51 (Siemens) Vozidlo parkuje na tráve a vandalizmus mestská polícia – 159 Odvoz nadrozmerného odpadu www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi) Agenda magistrátu +421 259 356 111 info@bratislava.sk  
Prievoz: Nové nájomné komunitné bývanie pre seniorov

Prievoz: Nové nájomné komunitné bývanie pre seniorov

Rubrika: Spravodajstvo
Csákyho kaštieľ a park, ktorý ho obklopuje, je bezpochyby jedným z najkrajších miest nielen v Prievoze, ale aj v celom Ružinove. A práve na pozemku hlavného mesta, ktorý s ním susedí, v tichej lokalite a s výhľadom na túto pamiatku, plánuje magistrát postaviť tridsať bytov v rámci projektu komunitného nájomného bývania pre seniorov. Architektonickú súťaž vyhlásili hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy a METRO minulý rok v októbri. Spomedzi 56 návrhov odbornú porotu najviac zaujal projekt tímu Superatelier. Víťazný návrh predstavuje osem menších objektov, ktoré sú usporiadané tak, aby už pri vstupe do areálu zaistili vďaka svojmu rozmiestneniu na pozemku prirodzený priehľad na kaštieľ. Zároveň aj zohľadňuje zeleň, ktorá sa nachádza na pozemku. Bývanie je koncipované tak, aby seniorom zaisťovalo ako dostatok súkromia, tak aj priestor pre spoločenské aktivity. Najčastejšie zdôrazňovanými požiadavkami obyvateľov z okolia bolo zachovanie komornej atmosféry prostredia s nižšími budovami, zaistenie dostatočného počtu parkovacích miest, aby sa nezhoršovala dopravná situácia v bezprostrednom okolí a v rámci možností aj zachovanie a využitie časti pôvodných objektov. Práve tie totiž v minulosti dodávali tejto časti parku špecifický charakter. Vo víťaznom návrhu sa tak dnes nachádza odkaz na bývalé skleníky, ktoré v minulosti patrili ku kaštieľu a dnes budú dotvárať komunitný charakter priestoru.  
Rozpočet 2021: Nové školy, zrekonštruované ihriská a cesty

Rozpočet 2021: Nové školy, zrekonštruované ihriská a cesty

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Pandémia zatriasla nielen rozpočtami domácností a štátu, ale aj samosprávy. Výdavky mestskej časti stúpli najmä kvôli položkám, ktoré súviseli s koronou a výrazný vplyv na príjmy mal aj výpadok daní. Napriek tomu však poslanci takmer jednomyseľne schválili starostom navrhnutý rozpočet, ktorý plánuje s rekordnými investíciami. Mestská časť na to využije ako príjmy z developerského poplatku, tak aj výhodný investičný úver a celkovo bude pracovať s rozpočtom vo výške takmer 63 miliónov eur. Ružinov vďaka tomu čaká v najbližšej dobe výstavba nových školských areálov, rekordné množstvo rekonštrukcií ciest, chodníkov, detských ihrísk a v pláne je aj práca na projektoch garážových domov. Ružinov má viac ako 110 kilometrov ciest a chodníkov, obrovské množstvo nevysporiadaných pozemkov, desiatky detských ihrísk a viac ako 160 hektárov zelených plôch. Desaťročia, kedy sa zanedbávala starostlivosť o ne a neriešili výraznejšie rekonštrukcie, si pýta svoju daň a nedá sa to dobehnúť ani za rok, ani za dva. Počítať treba aj s ďalšími veľkými investíciami, ktoré súvisia s prílevom veľkého počtu nových obyvateľov, ako napríklad potreba rozširovania kapacity škôl a škôlok. Rozbité cesty Rozpočet počíta s rekonštrukciou rekordného množstva povrchov ciest a chodníkov v celom Ružinove (podrobný plán vám postupne predstavíme v ďalších číslach Ružinovského Echa). Úplnou novinkou však je samostatná položka vo výške 200-tisíc eur na opravy tých ciest a chodníkov, ktoré nie sú v našej správe. Len v našej mestskej časti sú desiatky kilometrov ciest a chodníkov, ktoré nemajú vlastníkov. Zákon je v takýchto prípadoch nekompromisný - investovať do niečoho, čo nie je naše, nesmieme. Na základe rokovaní s príslušnými inštitúciami sa nám však podarilo nájsť spôsob, vďaka ktorému bude môcť mestská časť (na základe súhlasu zastupiteľstva) zabezpečiť z vlastných peňazí postupne aspoň ich bežnú údržbu. V rámci pilotného ročníka sa to bude týkať Exnárovej ulici (pri autoškole), parkovacích plôch na Súmračnej popri Ružinovskej a vo vnútrobloku Sorea okolo Delfína. Detské ihriská Pokračovať sa bude aj v obnove detských ihrísk. Okrem ihrísk na Albrechtovej a Martinčekovej, na ktorých sa pracovalo už na prelome rokov, predstaví mestská časť už v najbližšom čase aj projekty komplexnej obnovy zdevastovaných ihrísk na Sedmokráskovej a Medzilaboreckej. Rekonštrukcia čaká aj detské ihrisko na Bachovej, podľa projektu obyvateľov zrekonštruujeme aj ihrisko na Tekovskej a opravy čakajú aj ihrisko na Budovateľskej. Okrem rekonštrukcií plánujeme aj úplne nové projekty, napr. pre vybudovanie multifunkčného ihriska na Trnávke. Školy a škôlky Aj na tomto mieste sme už niekoľkokrát písali o chýbajúcich kapacitách škôlok. Každý rok pribúda sto nových miest, ale stále to nestačí. Čím ďalej tým závažnejší je však nedostatok miest na základných školách. V priebehu tohto roka nás preto čaká výstavba základných škôl na Ostredkovej a Medzilaboreckej - postavíme dve nové samostatné polyfunkčné školské budovy, jednu novú telocvičňu a zároveň sa bude rozširovať kapacita jedálne a kuchyne. Náklady na toto rozširovanie z väčšej časti pokryjú fondy Európskej únie. Okrem spomínaných dvoch sa pripravuje aj projekt rozšírenia školy na Vrútockej. Garážové domy Každodenné problémy s parkovaním by mohli pomôcť uľahčiť garážové domy. Začiatkom roka predstaví mestská časť takmer desať projektov v ružinovských vnútroblokoch. Potom už bude záležať len na obyvateľoch, či o ich výstavbu budú mať záujem a môže sa pristúpiť k povoľovaciemu procesu. Len na túto položku v rozpočte vyčlenili poslanci 4 milióny eur, čo by mohlo vyriešiť mnoho stresujúcich chvíľ obyvateľom, ktorí sa po návrate z práce snažia nájsť pri dome miesto, kde zaparkovať. A ešte viac... Okrem týchto veľkých projektov podporili poslanci aj množstvo ďalších, ktoré ovplyvnia kvalitu života obyvateľov. Plánuje sa napríklad realizácia cyklotrás v hodnote 50-tisíc eur, rekonštrukcia bežeckej dráhy na Štrkovci, vybudovanie pumptrackovej dráhy a vytvorenie priestoru na skatepark.   
Testovanie v Ružinove: Bez certifikátu ani na krok

Testovanie v Ružinove: Bez certifikátu ani na krok

Rubrika: Spravodajstvo
Posledný januárový víkend si Slovensko zopakovalo projekt celoplošného testovania, ktorý už zažilo na prelome vlaňajšieho októbra a novembra. Tentokrát mali občania síce na získanie certifikátu viac času, ale keďže sa „štátne“ termíny rozchytali doslova za niekoľko desiatok minút, vzniklo len v Bratislave takmer tristo odberových miest a z toho 59 bolo v Ružinove. Kým minulé testovanie mala pod palcom armáda, tentokrát sa dialo plne v réžii samospráv. Potom, ako v nedeľu podvečer (17. 1. 2021) vláda definitívne rozhodla, že testovať sa bude na celom Slovensku, mali obce len päť pracovných dní na to, aby zorganizovali akciu na úrovni vojenskej operácie. Zložitá príprava Plošné testovanie nie je ani zďaleka len to, čo vidíte počas odberu. Začína už niekoľko dní predtým výberom a schvaľovaním vhodných priestorov. 22 objektov v našej mestskej časti muselo byť pripravených, zariadených a vydezinfikovaných tak, aby sa tam mohlo testovať. Len toto zabezpečovali desiatky ľudí. Medzičasom bolo treba zohnať zdravotníkov a dobrovoľníkov na administratívu. V priebehu dvoch dní sa prihlásilo takmer tisíc ľudí. Tri kolegyne prechádzali prihlášku po prihláške, kontrolovali údaje, zisťovali, v ktorých dňoch sú ľudia k dispozícii a priraďovali ich na každé jedno z 59 miest. Ďalší traja vzápätí na to pripravovali zmluvy pre stovky ľudí a ďalšie pripravovali pre župu a zdravotníkov. Ďalší kolegovia zabezpečovali komunikáciu, prípravu obrovského množstva podkladov a odovzdávanie štatistík ďalším inštitúciám. Zabezpečenie tímov Sedem ľudí z úradu strávilo desiatky hodín tým, aby pripravili všetky ochranné pomôcky a ďalšie drobnosti od tlačív, cez perá a lepiace pásky samostatne pre každé miesto. Každú škatuľu museli otvoriť a veci rozdeliť tak, aby každý tím dostal 25 respirátorov, 50 jednorazových rúšok, 24 overalov, 24 protišmykových návlekov, 12 tvárových štítov, rozprašovače, dezinfekcie, papierové utierky, vreckovky, nožnice, šatňové bloky, pásky, perá, mydlo, jednorazové rukavice, ale aj fľaše s vodou – dve veľké vrecia, dve krabice a taška na každé jedno odberové miesto. To všetko bolo potom treba rozviesť na 22 rôznych adries. Aby ste tieto miesta vôbec našli, museli sme pripraviť značenie a ďalší kolegovia museli každé z nich dôkladne označiť stovkami tabuliek s nápismi. Z každého miesta tímy pravidelne aktualizovali údaje v mobilnej aplikácii, kde ste sa vedeli rýchlo a jednoducho dozvedieť ako dlho sa na jednotlivých miestach čaká. Bolo treba zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, ale aj dovoz stravy pre všetky tímy. A práca neskončila ani po zatvorení odberových miest, kedy bolo treba spracovať všetky štatistiky, doručiť ich na zodpovedné inštitúcie a znova zaistiť dezinfekciu priestorov. Koľko to stálo Organizácia takejto obrovskej akcie nie je ani zďaleka lacná záležitosť. V čase uzávierky tohto čísla ešte neboli k dispozícii definitívne sumy, ale celkové náklady na testovanie počas týchto dní sa vyšplhali až na 180-tisíc eur. Najväčšiu položku predstavovali odmeny pre približne päťsto ľudí, ktorí sa ho zúčastňovali. Ďalších 35-tisíc, teda viac ako milión korún, stáli ochranné pomôcky. Mestská časť okrem toho zabezpečovala všetko od tlače certifikátov, cez stravu pre všetkých, ktorí u nás počas víkendu pracovali, prípravu priestorov až po odvoz biologického odpadu. Dostaneme ich späť? Vláda rozhodla, že obec dostane päť eur za každého otestovaného. Ak by neprišiel nik, zaplatí to sama. Keďže Ružinov za dva dni otestoval približne 32-tisíc ľudí, mali by sme od štátu dostať asi 160-tisíc eur. Mestská časť teda bude účet za testovanie doplácať z vlastného. Za tejto epidemiologickej situácie a v tomto počasí sa však mestská časť rozhodla radšej pre väčšiu bezpečnosť a komfort testovania pre občanov. Výsledky testovania Počas víkendu (a na dcoch odberových miestach v pondelok a utorok) sme v Ružinove otestovali 32 267 ľudí a z nich bolo 249 pozitívnych, tj. 0,77% miera pozitivity. V prípade, že sa bude postupovať podľa ohláseného plánu, budú po vyhodnotení prvého kola plošného skríningu, jednotlivé okresy na Slovensku rozdelené na polovicu. Tie s dobrými výsledkami si už testovanie nemusia opakovať. Naopak, tie v horšej polovici, budú pokračovať v skríningu. V čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa rokovala vláda o tom, v akej podobe sa uskutoční ďalšie kolo testovania a či sa bude týkať aj Bratislavy.. Ďakujeme! Za bezproblémové testovanie si zaslúži vďaku obrovské množstvo ľudí a inštitúcií, organizácií a firiem – bratislavský magistrát, BSK, Dopravný podnik, Letisko Bratislava, Globsec, Slovnaft, La Bomba, OMV, saleziáni na Trnávke, zamestnanci mestskej časti a, samozrejme, občania. „Ďakujem desiatkam tisícov z vás, obyvateľov, ktorí prišli, aj takmer piatim stovkám obetavých ľudí, ktorí sa na organizácii testovania podieľali. Od zdravotníkov až po školníkov, od dobrovoľníkov až po profesionálov z nášho úradu, armády, polície, hasičov,“ poďakoval všetkým tímom, zamestnancom mestskej časti a v neposlednom rade aj občanom ružinovský starosta Martin Chren.
Takýto bol Ružinov: Kniha spomienok

Takýto bol Ružinov: Kniha spomienok

Rubrika: Oznamy
Hoci niektoré miesta Ružinova - ako časť starého Prievozu s kaštieľom, kostolom alebo hasičskou zbrojnicou, či Ludwigov mlyn - sú podstatne staršieho dáta, väčšina miest, po ktorých chodíme, je relatívne nových. História sa však v mnohom opakuje. Nie je to tak dávno, čo sa u nás pre masovú výstavbu panelákových domov zrovnalo so zemou množstvo rodinných domov a obchodíkov. Rovnako to vôbec nie je tak dávno, čo Ružinov nebol ani zďaleka tou mestskou časťou plnou zelene ako o ňom zvykneme hovoriť. Mení sa z roka na rok, z mesiaca na mesiac. Už naše deti ho budú poznať inak. Akoby žili na inom mieste. Ak ste teda doma našli nejaké zaujímavé fotografie z Ružinova, aký bol pred rokmi, pošlite nám ich na adresu fotky@ruzinov.sk a my ich radi zverejníme.  
Vakcína proti Covid 19: Očkovanie seniorov začalo v Ružinove

Vakcína proti Covid 19: Očkovanie seniorov začalo v Ružinove

Rubrika: Spravodajstvo
Tých najzraniteľnejších musíme chrániť najviac. Vie to a koná podľa toho každá vyspelá a zodpovedná spoločnosť. Aj preto boli medzi prvými, kto dostal možnosť dať sa očkovať proti koronavírusu, práve klienti zariadení pre seniorov. Ako prví na Slovensku tak vakcínu získali seniori Ružinovského domova seniorov, ktorý je najväčším zariadením svojho druhu v štáte. Skúsenosti z uplynulých mesiacov pandémie hovoria jasne - jedným z najrizikovejších miest pre šírenie koronavírusu sú domovy seniorov. Odpoveď, prečo tomu tak je, je jednoznačná - kombinácia veku, zdravotného stavu a množstva ľudí v jednom zariadení. Rovnako jasnou rečou hovoria aj údaje o tom, ako významne dokáže znížiť hrozbu fatálnych dôsledkov práve očkovanie tejto skupiny obyvateľov. Len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa dostali prvú dávku vakcíny aj naši seniori z RDS a zamestnanci, ktorí sa o nich starajú. Vytváranie kolektívnej imunity je totiž v prostredí s 288 klientmi a viac ako stovkou zamestnancov kľúčové. Lebo ako hovorí jedna z klientiek, ktorá má viac ako osemdesiat rokov: „Som stará, ale nie som sprostá. Ja si na tú vakcínu počkám“. A dočkala sa. Alebo ako povedala tesne pred očkovaním ďalšia pani: „Chcem znova objať svoju vnučku.“ Celkovo bolo zaočkovaných tristo klientov a zamestnancov a použitá bola vakcína od spoločností Pfizer/Biontech. Druhá dávka vakcíny ich čaká v polovici februára. Požiadať o očkovanie môžu všetci, ktorí patria do aktuálne otvorenej fázy a taktiež tí, ktorí patria do predchádzajúcich fáz očkovania. Registrovať sa dá online na webe korona.gov.sk alebo na telefónnom čísle 0800 174 174. Momentálne je spustená tretia fáza očkovania, v rámci ktorej sa môžu registrovať ľudia nad 75 rokov. Nasledovať budú postupne tieto skupiny obyvateľov:  ■ 4. nad 65 rokov ■ 5. ľudia, ktorí trpia nejakým závažným ochorením bez ohľadu na vek ■ 6. pacienti so stredne závažným ochorením bez ohľadu na vek ■ 7. učitelia nad 55 rokov ■ 8. nad 55 rokov ■ 9. učitelia ■ 10. nad 45 rokov ■ 11. 18 - 45 rokov Viac informácií na korona.gov.sk  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 3. feb. Poslanecké stredy: Mgr. Peter Herceg (Pošeň) MÚ, Mierová 21 (16:30)   10. feb. Poslanecké stredy: PaedDr. Mária Barancová (Prievoz) MÚ, Mierová 21 (16:30)   17. feb. Poslanecké stredy: Mgr. Kamil Bodnár (Štrkovec) MÚ, Mierová 21 (16:30)   24. feb. Poslanecké stredy: Mgr. Maroš Mačuha (Ostredky) MÚ, Mierová 21 (16:30)   3. mar. Poslanecké stredy: Mgr. et Mgr. Marek Machata (Trnávka) MÚ, Mierová 21 (16:30)   10. mar. Poslanecké stredy: Mgr. Eva Bacigalová (Nivy) MÚ, Mierová 21 (16:30)   Upozornenie: V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môžu byť jednotlivé stretnutia zrušené alebo presunuté na iný termín. Odporúčame vám v prípade záujmu vopred si dohodnúť stretnutie s poslancami. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci). Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.  
Ružinov nezabúda

Ružinov nezabúda

Rubrika: Reportáže
Významný disident, zakladateľ filmového festivalu, hudobný skladateľ, mykológ, ale aj človek, ktorý stál pri zrode dnešného Ružinova – toto všetko sú osobnosti, ktoré získali ocenenie mestskej časti a Ružinovčania si tak budú navždy pamätať ich mená. „Keby som mal v sebe nenávisť, dávno by ma už zožrala zvnútra.“ Takto o sebe hovorí Silvester Krčméry v úspešnom divadelnom predstavení SND Nepolepšený svätec. Silvester Krčméry je jednou z najvýznamnejších osobností protikomunistického disentu a podzemnej cirkvi a býva nazývaný aj slovenským Solženicynom. Po zatknutí ŠtB v roku 1951 strávil ešte pred konaním súdu dva roky na samotke, pretože nechcel podpisovať falošné protokoly. Priznanie viny aj neskoršiu milosť prezidenta odmietol. Bol odsúdený za vlastizradu na 14 rokov. Po prepustení z väzenia pôsobil dvadsať rokov v nemocnici v Podunajských Biskupiciach a až do svojej smrti žil v Ružinove, kde je aj pochovaný. Ďalším z ocenených je Ružinovčan Pavol Lím. Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm, ktorého je zakladateľom, dnes pozná takmer každý. Korene festivalu siahajú až do roku 1973, v roku 1991 sa pretransformoval na súťažný festival. V roku 2014 mu vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande udelil najvyššie štátne vyznamenanie Rád rytiera Čestnej légie. Ďalšími ocenenými sú hudobný skladateľ, muzikológ, dirigent a pedagóg na VŠMU a na Konzervatóriu v Bratislave Ľuboš Bernáth, zakladateľ mykologickej spoločnosti na Slovensku Ján Magál a Eduard Sýkora, ktorý pôsobil v podniku na dodávku vôd pre výstavbu novovznikajúcich ružinovských sídlisk. zdroj: archív SND, archiv SND, foto Radovan Dranga  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
viem, že korony už máte plné zuby - ja tiež. Preto o nej nejdem dnes písať - aj keď za sebou máme ďalšie plošné testovanie a prvú vlnu očkovania v našom Ružinovskom domove seniorov. Pozerať sa ale treba už aj do budúcnosti a byť pripravení, že snáď skôr než neskôr vírus konečne porazíme a vrátime sa k našim „bežným“ problémom. Na tento rok máme ako mestská časť veľké plány. Aj napriek pandémii sa nám podarilo ušetriť, a vďaka tomu sme pripravili rekordný rozpočet. Máme rekordnú sumu určenú na opravy ciest a chodníkov. Do konca roka chceme postaviť dve nové školy, otvoriť dve nové škôlky, pripraviť rekonštrukciu všetkých našich domovov seniorov a dvoch kultúrnych domov v Prievoze a na Trnávke. Pridáme psie výbehy, kompletne obnovíme veľké detské ihriská na Sedmokráskovej a na Medzilaboreckej a bežeckú dráhu okolo jazera. Rozšírime zóny prednostného parkovania na Nivách. A s kolegami finišujeme plán, ako zachrániť a obnoviť zdevastovaný areál na Vietnamskej. Prvýkrát v histórii Ružinova sa nám podarilo nájsť riešenie, ako investovať aj do ciest, ktoré nám nepatria - aspoň do ich opráv. Tento rok by sme teda chceli opraviť prvé z chronicky neriešených miest - cestu Exnárova pri Štrkovci, časť parkoviska na Súmračnej a časti chodníko-ciest vo vnútrobloku Sorea okolo kúpaliska Delfín. Nekecáme, makáme. Tento rok začneme zbierať prvé skutočné ovocie systémových zmien, ktoré sme za dva roky od volieb v Ružinove zaviedli. Teším sa! Do nového roku vám želám všetko len to najlepšie - hlavne zdravie, ktorého význam si v týchto časoch uvedomujeme ešte viac. A aby sa vám v Ružinove, ktorý je našim domovom, žilo stále lepšie. Váš starosta