Prievoz: Nové nájomné komunitné bývanie pre seniorov

Csákyho kaštieľ a park, ktorý ho obklopuje, je bezpochyby jedným z najkrajších miest nielen v Prievoze, ale aj v celom Ružinove. A práve na pozemku hlavného mesta, ktorý s ním susedí, v tichej lokalite a s výhľadom na túto pamiatku, plánuje magistrát postaviť tridsať bytov v rámci projektu komunitného nájomného bývania pre seniorov.

Architektonickú súťaž vyhlásili hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy a METRO minulý rok v októbri. Spomedzi 56 návrhov odbornú porotu najviac zaujal projekt tímu Superatelier. Víťazný návrh predstavuje osem menších objektov, ktoré sú usporiadané tak, aby už pri vstupe do areálu zaistili vďaka svojmu rozmiestneniu na pozemku prirodzený priehľad na kaštieľ. Zároveň aj zohľadňuje zeleň, ktorá sa nachádza na pozemku. Bývanie je koncipované tak, aby seniorom zaisťovalo ako dostatok súkromia, tak aj priestor pre spoločenské aktivity.

Najčastejšie zdôrazňovanými požiadavkami obyvateľov z okolia bolo zachovanie komornej atmosféry prostredia s nižšími budovami, zaistenie dostatočného počtu parkovacích miest, aby sa nezhoršovala dopravná situácia v bezprostrednom okolí a v rámci možností aj zachovanie a využitie časti pôvodných objektov. Práve tie totiž v minulosti dodávali tejto časti parku špecifický charakter. Vo víťaznom návrhu sa tak dnes nachádza odkaz na bývalé skleníky, ktoré v minulosti patrili ku kaštieľu a dnes budú dotvárať komunitný charakter priestoru.

 

Vydanie: Február 2021