Ružinovskí poslanci: Čo sme dokázali za dva roky vo funkcii?

V polovici decembra 2018 zložili súčasní ružinovskí poslanci sľub a v tejto chvíli už majú za sebou polovicu svojho funkčného obdobia. Za ten čas sa v Ružinove udialo veľa zmien, rozbehli sa viaceré významné investície, pokročilo sa pri riešení dlhodobých problémov a mestská časť získala viacero strategických pozemkov. Zároveň má však Ružinov ze sebou jeden z najťažších rokov v novodobej histórii, kedy koronakríza zasiahla ako do životov ľudí, tak aj do fungovania samosprávy. Pýtali sme sa našich poslancov, ako hodnotia uplynulé dva roky a čo by ešte chceli do volieb presadiť?

 

 

Kamil Bodnár, Team Vallo pre Ružinov sever (Štrkovec)

Naším poslaním je obhajovať verejný záujem a strážiť financie. Hlasovali sme preto proti nevýhodnej kúpe pozemkov pri Štrkoveckom jazere, nesúhlasili sme s návrhom na nevýhodný predaj nám zverených pozemkov na Bajkalskej, ktorý bol aj vďaka našej iniciatíve zastavený, pri odkúpení pozemkov na Sklenárovej sme presadzovali menej rizikový variant pre Ružinov. Odhalili sme, že už bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik užíval dlhý čas ružinovský nájomný byt za smiešnu sumu. Dlhodobo bojujeme za odstránenie nelegálnych bilboardov na trhovisku Miletičova, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy k 31.12.2019. Iniciovali sme prieskum vody zo studní na Trnávke, ktorý odhalil nepríjemné skutočnosti o kontaminácii. Zabránili sme zámene pozemku pod bývalou školou na Vietnamskej ulici a dnes môžeme projektovať na jej mieste novú základnú školu potrebnú pre Trnávku. Aj nasledujúce dva roky sa budeme držať princípov slušnosti, transparentnosti, spolupráce a budeme vždy hájiť záujmy Ružinovčanov. 

 

 

Monika Ďurajková, Team Vallo pre Ružinov juh (Prievoz)

Podarilo sa nám prispieť k rozvoju Ružinova mnohými poslaneckými aktivitami. Navrhli sme zavedenie systému ISO manažérstva proti korupcii, vďaka nášmu návrhu sa okrem iného zverejňujú životopisy poslancov a riaditeľov podnikov, zápisnice z verejných obstarávaní, zápisnice z dozorných rád a zasadnutí predstavenstiev, výška odmien poslancov. Iniciovali sme prehľadnejšie hlasovanie a výstupy z miestneho zastupiteľstva, ako aj priamy prenos z neho. Presadili sme systematický prístup k plánovaniu kapacít materských a základných škôl vrátane polročne predkladanej správy o počtoch a koncepcií budovania kapacít. Taktiež sme presadili predkladanie prehľadu a stavu investičných zámerov na každom zastupiteľstve pre monitorovanie stavu projektov. Presadili sme aj transparentnejšie súťaže vo verejnoprospešnom podniku, aby sa postavil na nohy po dlhoročnom nesprávnom manažovaní. Navrhli sme opatrenia na overovanie veľkosti výmery plôch pre vyrubenie miestneho poplatku za rozvoj, zverejňovanie na čo išiel poplatok za rozvoj.

 

 

Marcela Kulifajová, Tím Ružinov (Štrkovec)

Práca poslanca v komunálnej politike ma veľa naučila. Za obdobie, ktoré máme za sebou, sme spolu so starostom a Tímom Ružinov prispeli k mnohým zmenám v rôznych oblastiach a vo všetkých častiach Ružinova. Deti umiestňujeme do materských a základných škôl transparentne, prijali sme koncepciu rozvoja kapacít detí v MŠ a ZŠ, odkúpili sme pozemky, ktoré majú pre Ružinovčanov strategický význam, vysporiadali sme množstvo pozemkov s magistrátom, opravili veľa ciest a chodníkov, rekonštruujeme hasičskú zbrojnicu, podporili sme množstvo zaujímavých komunitných projektov, podstatne sme upravili podmienky starostlivosti o zeleň a je toho ešte omnoho viac. Je za tým množstvo práce, diskusií a hľadanie riešení. Sme v polčase a pred nami je ešte veľa práce. Držte nám palce, nech sa nám podarí presadiť aj ďalšie naše predsavzatia, aby sme si na konci mohli povedať ,,Spoločne sme to zvládli“ a budeme sa môcť smelo pozrieť za seba, čomu všetkému sme položili základy, alebo sme veľa vecí dotiahli do úspešného konca.

 

 

Michal Vicáň, SME Ružinov (Ružová dolina)

Rád by som ešte raz zaželal všetkým čitateľom a Ružinovčanom šťastný nový rok 2021, každému dostatok zdravia, úsmev na tvári, k tomu kúsok šťastia a verím, že čo najrýchlejšie prekonáme obdobie pandémie a opäť sa vrátime k obľúbenému spôsobu nášho života. Veľmi ma teší, že aj napriek ťažkému predchádzajúcemu roku 2020 sa nám v Ružinove darí realizovať aj rozvojové projekty. Moje priority sú už takmer všetky v realizácii a napríklad Ružovú dolinu čaká čoskoro výstavba nového multifunkčného športového ihriska. Situácia s „lockdownom“ aj tam narušila harmonogram stavebných prác, ale ihrisko čoskoro dokončíme. Dočkajú sa aj mamičky s deťmi a naši najmladší obyvatelia, keďže spúšťame aj kompletnú rekonštrukciu detského ihriska na Martinčekovej. Som šťastný, že sa nám minulý rok podarilo vyriešiť dlhoročný problém s pozemkami a futbalovým klubom FC Ružinov. Žiadna ďalšia výstavba tam už nehrozí a môžeme plánovať rozvoj a rekonštrukciu tohto zaujímavého územia, ktoré chceme sprístupniť pre všetkých obyvateľov.

 

 

Vydanie: Február 2021