Kalendár

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

3. feb.

Poslanecké stredy:

Mgr. Peter Herceg (Pošeň)

MÚ, Mierová 21 (16:30)

 

10. feb.

Poslanecké stredy:

PaedDr. Mária Barancová (Prievoz)

MÚ, Mierová 21 (16:30)

 

17. feb.

Poslanecké stredy:

Mgr. Kamil Bodnár (Štrkovec)

MÚ, Mierová 21 (16:30)

 

24. feb.

Poslanecké stredy:

Mgr. Maroš Mačuha (Ostredky)

MÚ, Mierová 21 (16:30)

 

3. mar.

Poslanecké stredy:

Mgr. et Mgr. Marek Machata (Trnávka)

MÚ, Mierová 21 (16:30)

 

10. mar.

Poslanecké stredy:

Mgr. Eva Bacigalová (Nivy)

MÚ, Mierová 21 (16:30)

 

Upozornenie: V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môžu byť jednotlivé stretnutia zrušené alebo presunuté na iný termín. Odporúčame vám v prípade záujmu vopred si dohodnúť stretnutie s poslancami. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci).

Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.

 

Vydanie: Február 2021