Európsky týždeň mobility: Ružinov priateľský k cyklistom

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Zmena spôsobu, akým sa Bratislavčania presúvajú v rámci mesta, časom nebude už len možnosťou, ale priam nevyhnutnosťou. Ružinov začína už u detí.

Prieskumy, ktoré si dal magistrát vypracovať pred prijímaním parkovacej politiky, hovoria jasnou rečou. Kým v roku 2004 bolo na úrovni hlavného mesta registrovaných 165-tisíc áut, v prvej polovici tohto roka ich bolo už 313-tisíc. V mnohých častiach Bratislavy je stále ťažšie zaparkovať a ranné, ale aj poobedňajšie zápchy sa stále predlžujú.

Riešením tejto situácie je predovšetkým posilnenie MHD, a teda presun ľudí z áut do električiek, autobusov a trolejbusov. Mesto plánuje dobudovať nové bus pruhy a križovatky, kde bude mať MHD prednosť. Stále častejšie však silnejú hlasy, že na kratšie vzdialenosti by ľudia mohli používať častejšie bicykle. To ale vyžaduje dobudovávanie cyklotrás, aby bola zachovaná bezpečnosť všetkých na ceste. Napriek tomu má však tento koncept podporu ako mesta, tak aj mestských častí.

Súčasťou Týždňa mobility je aj špeciálny projekt, keby bude z niektorých ulíc na území celého hlavného mesta odklonená doprava. V rámci Ružinova dopravná komisia vytipovala na základe skúseností niekoľko alternatív, o ktorých sa bude rozhodovať na úrovni mesta. V čase uzávierky tohto čísla sa ako najpravdepodobnejšia zdala možnosť, že princípy fungovania moderného a ekologického mesta budú môcť ako prví v našej mestskej časti vyskúšať obyvatelia Jašíkovej ulice.

Bicyklom aj do školy

Témou tohto ročníka Európskeho týždňa mobility je „bezpečná chôdza a bicyklovanie“. Ružinov pripravuje v rámci tejto kampane pilotný projekt pre deti základných škôl Ružová dolina a Kulíškova zameraný na cyklovýchovu a vznik bezpečnej cyklistickej a pešej infraštruktúry v okolí škôl. Deti sa hravou formou naučia, ako sa bezpečne správať na ceste, ale napríklad aj to, akú výbavu potrebujú mať na bicykli.

Nevyhnutnosťou pri projektoch tohto typu je aj technické zabezpečenie, a preto sa mestská časť v spolupráci so školami a národným cyklokoordinátorom venovala, a bude naďalej venovať, aj zlepšeniu dopravného značenia, obmedzeniu rýchlosti, regulácii parkovania v okolí škôl, ale aj zriadeniu cyklistických stojanov a stojanov na kolobežky v ich areáloch.

(dio)

 

 

 

Vydanie: September 2019