Grant na podporu športu: Zrekonštruovaná telocvičňa na Borodáčovej

V zdravom tele zdravý duch – hovorí sa už po desaťročia. Školáci na ZŠ a MŠ Borodáčova v sa o tom môžu presvedčiť na vlastnej koži. Futbal či volejbal si môžu zahrať v zrekonštruovanej telocvični, na ktorú prispel aj magistrát.

Ošarpané steny, zničené parkety a čiary na športoviskách, ktoré už mali tie najlepšie roky dávno za sebou – tak to ešte nedávno vyzeralo v telocvični na ZŠ Borodáčova. To je však už minulosťou. Hodiny telesnej východy sa už konajú vo vynovených priestoroch.

Pomohlo aj mesto

Zrekonštruovaná telocvičňa spĺňa tie najprísnejšie kritériá čo sa funkcionality aj prevedenia týka. Stať sa tak mohlo aj vďaka príspevku hlavného mesta z grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave. Ten na obnovu interiérového športoviska prispel sumou 45-tisíc eur. Ostatné financie vo výške približne 36-tisíc eur išli z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov. Z novej telocvične sa tešia nielen žiaci ale aj pedagógovia.

„Aj Základná škola s materskou školou na Borodáčovej ulici sa konečne dočkala a podarila sa rekonštrukcia telocvične, kde žiaci základnej školy a deti z materskej školy budú môcť rozvíjať svoju pohybovú činnosť či už v rámci povinných hodín telesnej východvy ale aj formou záujmovej telesnej výchovy na krúžkoch a športových súťažiach,” povedal riaditeľ školy Martin Kotyra.

Škola prešla naposledy výraznou rekonštrukciou v roku 2018. Došlo k úprave priestorov na vzdelávanie aj trávenie voľného času pre najmenších návštevníkov.

Od aktuálneho školského roka má ZŠ Borodáčova aj nové priestory – patrí pod ňu elokované pracovisko na Tomášikovej ulici, ktoré patrí k najmodernejším na Slovensku. 

 

Vydanie: November 2021