Granty nadácie mesta Bratislavy: Podpora pre komunity aj kultúrne podujatia

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Hlavné mesto aj tento rok vyhlásilo grantové a štipendijné výzvy, prostredníctvom ktorých sa môžu mimovládne neziskové organizácie, privátne spoločnosti, fyzické osoby - podnikatelia, ale aj neformálne iniciatívy, ktoré zastupuje fyzická osoba, uchádzať o podporu svojich projektov.

Celková alokovaná suma na celkovo deväť programov a oblastí podpory predstavuje pre tento rok 895-tisíc eur. Až do 15. marca 2022 môžu záujemcovia predkladať svoje projekty v rámci programov: Komunitné aktivity, Komunitné priestory a Funkčnejšie verejné priestory aj v oblasti Kultúra. Celkovo je v nich spolu alokovaných až 230-tisíc eur. V rámci každého programu je presne uvedené, kto sa môže uchádzať o financovanie.

Podstatným pravidlom, ktoré je rovnaké ako v prípade žiadostí o dotácie v Ružinove, je to, že jeden žiadateľ môže v rámci výzvy podať len jednu žiadosť. Žiadosti je možné podávať do dátumu uzavretia výzvy výlučne elektronicky prostredníctvom systému na webe Nadácie mesta Bratislavy.

Viac informácií nájdete na nadaciamesta.bratislava.sk.

 

Vydanie: Marec 2022