Hirošima s novým majiteľom

Opacha, ktorá si pred štyrmi rokmi vyslúžila druhé miesto v ankete Hospodárskych novín o najväčšiu hanbu Slovenska, by sa konečne mohla stať minulosťou. Nehnuteľnosť na konci minulého roku kúpila spoločnosť Yosarka.

Po rokoch súdnych ťahaníc bola spoločnosť Yosarka, ktorej jediným spoločníkom je MiddleCap Group z Luxemburgu, zapísaná 20. decembra do katastra nehnuteľností ako nový vlastník. „V najbližších dňoch začneme pracovať na príprave podkladov pre vyhlásenie medzinárodnej architektonickej súťaže a do konca roka 2019 ju máme ambíciu zrealizovať,“ povedal TREND-u konateľ Yosarky Tomáš Jurdák. Súťaž by rovnako mala priniesť odpoveď na optimálne využitie pozemkov.

Podľa informácií TREND reality už 15. novembra boli listy vlastníctva k nehnuteľnosti očistené a záložné právo k pozemkom si začala uplatňovať spoločnosť Doprastav. Ten poskytol pôvodnému investorovi spoloč- nosti Yosaria Plaza finančnú pôžičku viac ako 200 miliónov korún v prvej etape búrania obchodného domu Prior. Za túto pôžičku získal záložné právo na areál. Po niekoľkých rokoch zmrazenia stavby postúpil v roku 2009 Doprastav toto právo na svoju dcérsku spoločnosť z Cypru, ktorá poslala projekt do dražby. Yosaria Plaza však namietala neplatnosť dražby, lebo prevod pozemkov, ktorými ručila za úver, bol neplatný. A začal kolotoč súdnych sporov.

Spor s veriteľom nebol jediný, ktorý Yosaria Plaza za tie roky viedla. Za roky nečinnosti dostala od miestnej časti niekoľko pokút za znečisťovanie životného prostredia. Viaceré z nich sú po rozhodnutiach súdov právopatné. Súdne spory znemožnili aj všetky doterajšie snahy spoločnosti Yosaria Plaza o predaj projektu, o ktorých sa tu v minulosti objavovali rôzne chýry. V roku 2014 dal jednému z nich punc dôveryhodnosti vtedajší starosta Dušan Pekár, ktorý v kampani oznámil, že do Yosarie vstupuje nový investor. Objavili sa dokonca prvé vizualizácie prepracovaného projektu. Vlastník Yosarie Plaza Ivan Liška celé roky ospravedlňoval nečinnosť zlým výberom financujúcej banky, ktorá skrachovala tesne po začiatku búracích prác a hospodárskou krízou.

Namiesto obchodno-kancelárskeho centra s ľadovou plochou a plavárňou tu už štrnásť rokov straší ruina. Na stránke www.yosaria.sk sa dodnes môžeme dočítať: ,,Yosaria Plaza (100 000m2) – je projektom najmodernejšieho nákupného centra na Slovensku. Bývalá budova Obchodného domu RUŽINOV (od r. 1998 do r. 2005 pod obchodnou značkou PRIOR) sa spojí s úplne novou prístavbou a spoločne vytvoria futuristický celok, pôsobivý nielen z exteriéru ale i v interiéri. Odvážne vertikálne riešenie celého obchodného centra, použitie ekologických technológií, najvyšší štandard sietí a interiérov, revolučná presklená fasáda použitá na obloženie budovy, zaraďujú Yosaria Plaza medzi najmodernejšie a najatraktívnejšie stavby v Bratislave.“

Milan Stanislav Foto: autor a archív RE

Projekt obchodného domu vznikal zároveň s projektom domu kultúry. Projektanti sa pokúsili vytvoriť tu základ lineárneho centra pozdĺž Tomášikovej ulice a medzi oboma objektmi ponechali polouzatvorený priestor budúceho námestia.

Z tohto námestia sa vstupovalo do obchodného domu a návštevník ďalej cez šikmú pasáž prechádzal postupne všetkými podlažiami s predajnými plochami. Pasáž bola prostredníkom medzi verejným priestorom námestia a privátnosťou predajní, pozývala návštevníka vstúpiť ďalej..

V sedemdesiatych rokoch sa vo svete kriticky prehodnocovala moderná funkcionalistická architektúra a hľadali sa nové cesty smerovania architektúry. Mladí architekti zo Štátneho projektového ústavu obchodu v Bratislave – Ján Bahna, Ľubomír Mihálik, František Kalesný, Pavol Čížek a Peter Minarovič sa rozhodli v návrhu Obchodného domu Ružinov reagovať na aktuálny svetový trend postmoderny. Projekt vypracovali v rokoch 1975 – 1978, realizovaný bol v rokoch 1978 – 1984, v roku 1998 prešiel prestavbou.

Zdroj.Katarína Andrášiová, Ružinovské ECHO 12/2012

 

 

Fotogaléria: 
Vydanie: Marec 2019