Jasle, škôlky a školy: Kedy treba podať prihlášky?

Prijímanie detí do škôlok je jednou z najcitlivejších tém. Aby sme zabránili pochybnostiam, vypracoval miestny úrad sériu kritérií, vďaka ktorým by mal byť tento proces maximálne transparentný, a predložili ho na rokovanie školskej komisie. Snažíme sa tiež zvyšovať kapacitu našich škôlok a čo najviac tak vyjsť z domu našim matkám malých detí. Na Miletičovej ulici pribudla trieda pre 18 detí a už čoskoro by sme mohli mať k dispozícii triedy pre 44 detí na MŠ Borodáčova a na ďalších podobných projektoch.

Jasle:

Žiadosť o prijatie do jaslí môžu rodičia podávať od 2. do 20. mája.

Pri zápise je potrebné predložiť:

vyplnenú žiadosť

potvrdenie zamestnávateľa matky,  otca dieťaťa o ich pracovnom pomere, prípadne štúdiu alebo evidencie na úrade práce

platný OP zákonného zástupcu

Škôlky:

Prihlášky možno odovzdávať od 23. apríla do 3. mája.

Pri zápise je potrebné predložiť:

vyplnenú žiadosť

lekárske potvrdenie (aj o očkovaní)

rodný list dieťaťa (fotokópia)

platný OP zákonného zástupcu

Základné školy:

Zápis detí do prvého ročníka sa uskutoční v termíne:

12. 4. 2019 (piatok) v čase 14.30 - 18.00 h

13. 4. 2019 (sobota) v čase 8.00 - 12.00 h

Pri zápise dieťaťa je potrebné predložiť:

rodný list dieťaťa

občiansky preukaz zákonného zástupcu

Detailné informácie nájdete na oficiálnych web stránkach príslušných zariadení, prípadne na www.ruzinov.sk.

(to), foto: R. Hoblík

 

 

Vydanie: Apríl 2019