Ocenenie pre MČ: Ružinov je senior friendly

Október je mesiacom úcty k starším. Nemali by sme si ich však vážiť iba v tomto mesiaci, ale po celý rok. Za prístup k našim najstarším obyvateľom naša mestská časť získala ocenenie, ktoré si mimoriadne ceníme.

Od našich starých rodičov sa máme čo učiť. Ich skúsenosti a rady, ktoré nám dávajú z lásky a zadarmo, sú skutočne na nezaplatenie. Za to by sme si ich mali aj vážiť. Avšak nielen 31 dní v októbri, ktorý je vyhlásený za mesiac úcty k starším, ale skutočne po celý rok.

Pomáhať im, stretávať sa s nimi. Občas postačí aj vľúdne slovo. Tento prístup sa snažíme u nás v Ružinove praktizovať po celý rok – od prvého januára až do konca decembra.

Za mimoriadne aktivity v prospech seniorov práve náša mestská časť získala - ako jedna z troch samospráv na Slovensku - prestížne ocenenie Senior Friendly za mimoriadne aktivity v prospech seniorov.

Vnímame ho ako malé poďakovanie v prospech všetkých kolegov u nás na miestnom úrade, ale aj v našich ružinovských domovoch seniorov, ktoré patria medzi najväčšie na Slovensku a kde žijú a trávia svoju jeseň života tí najzraniteľnejší - naši drahí seniori. 

 

Vydanie: November 2021