Oznamy

Ocenenie výnimočných osobností z Ružinova 

Svoje návrhy môžete posielať od 15. apríla do 15. mája 2019.

Aj tento rok bude mestská časť oceňovať výnimočných Ružinovčanov, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti alebo k zlepšeniu života jej obyvateľov, resp. za vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti alebo ak svojou prácou a postojmi prispeli k rozvoju mestskej časti alebo jej reprezentácii. Ak takéhoto človeka poznáte, pošlite vyplnený formulár spolu so životopisom nominovaného ako aj jeho písomný súhlas s návrhom. Návrhy je potrebné poslať formou vyplneného formuláru na e-mailovú adresu: ocenovanie@ruzinov.sk alebo podať písomnou formou do podateľne miestneho úradu na adresu: Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Útvar pre styk s verejnosťou, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Všetky podrobnosti ako aj formulár nájdete na webe www.ruzinov.sk v sekcii „aktuálne“.

 

Vydanie: Apríl 2019