Oznamy

Vianočný príspevok

Ružinovské rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi si môžu požiadať o vianočný príspevok do 15. novembra 2021.

Rodina s 1 dieťaťom - 150 EUR

Rodina s 2 deťmi - 170 EUR

Rodina s viac ako 2 deťmi - 200 EUR

Rodiny v hmotnej núdzi alebo v náhlej núdzi, ktorým v tomto roku už bola poskytnutá niektorá z finančných výpomocí, majú nárok na vianočný finančný príspevok vo výške 80 EUR. Žiadosť nájdete na www.ruzinov.sk, prípadne v kancelárii prvého kontaktu. Oprávnená osoba musí priložiť aj dokumenty, že rodina je v hmotnej núdzi.

 

Vykurovacia sezóna

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov pri ochrane pred požiarmi, je obdobie vykurovacej sezóny.

Práve vtedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole komínov. Preto by ste mali dbať na dodržanie technických podmienok na protipožiarnu bezpečnosť a dať si skontrolovať spotrebiče aj komíny

 

Vydanie: November 2021