Platíme za chyby minulosti

V časopise Ružinovské ECHO vám postupne predstavujeme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec Mgr. PETER HERCEG.

Spolu s ďalšou mestskou poslankyňou, Janou Poláčikovou, sa už dlhšie intenzívne venujete téme výstavby Prima Parku. Spor s developerom zašiel až tak ďaleko, že prokuratúra preveruje aj vás. Ako pokračuje tento prípad?

Okolo stavby Prima Parku 2 na Jašíkovej ulici je to stále otvorené - beží územné aj výrubové konanie, právoplatné rozhodnutia však ešte nie sú. Vieme, že stavba nie je v súlade s územným plánom, kde je lokalita definovaná ako stabilizované územie a nie územie na intenzívny rozvoj zvyšujúci zaťaženie o 66%. Avšak predošlé vedenie mesta dalo stavbe v roku 2016 súhlas po prvotnom nesúhlase primátora Ftáčnika a miernych úpravách projektu. Žiaľ, dnes sú zákony nastavené tak, že zlé rozhodnutie vedenia mesta za primátora Nesrovnala už nejde jednoducho zmeniť a opraviť. Spis je už druhýkrát na prokuratúre, tak uvidíme. Je škoda, že developer nebol a nie je ochotný rokovať o kompromise a možnom zmenšení projektu a nástojí na 7-podlažnej novostavbe s 89 bytmi a apartmánmi na mieste bývalých parkovísk štátnej banky a parkoviska obyvateľov vybudovaného v akcii Z. Tieto parkovacie miesta sídlisku zúfalo chýbajú. Viem si tam skôr predstaviť napríklad nižší parkovací dom so zelenou strechou a ihriskom, ktorý by vyriešil problémy s parkovaním v tejto časti Pošne, o tom však developer nechce ani počuť. Jedna drobnosť sa však predsa len rodí: v prvej fáze prestavby banky na Prima Park 1 bolo kolaudačnou podmienkou vybudovanie odbočovacieho pruhu do Jašíkovej ulice, ktorý je však problematický a zbytočný. Vyrokovali sme miesto toho, že developer sa bude podieľať na oprave chodníka a vybudovaní časti cyklotrasy popri Ružinovskej po Jašíkovu.

V čom vidíte špecifiká našej mestskej časti v porovnaní s ostatnými?

Jednak sme druhá najväčšia mestská časť a piate najväčšie mesto Slovenska – niekde na úrovni Žiliny. V realite je však Ružinov mesto s najväčším rozsahom výstavby, developmentu, najvyššími “mrakodrapmi”, hustotou zástavby a zaťaženia dopravou na Slovensku. Preto aj riadenie a rozvoj takéhoto “mesta” nie je jednoduché a doposiaľ mali developeri navrch bez relevantného partnera predovšetkým na magistráte. To však verím a vidím, že sa od posledných volieb s príchodom Matúša Valla mení. Napriek tomu najvážnejším problémom Ružinova, o ktorom sa doposiaľ veľa nehovorí, je to, že veľká časť pozemkov na sídliskách, pod cestami, električkou, školami, chodníkmi, parkoviskami či bytovkami nepatrí mestu či obyvateľom domov, ale reštituentom a developerom. Veľmi zazlievam predošlým vedeniam mesta, že túto situáciu vôbec dopustili, pretože som presvedčený, že mesto sa mohlo a malo svojich majetkových práv aktívne domáhať. Samozrejme, aj predaje parkovísk a ďalších pozemkov pred 10-20 rokmi sú veľkým pochybením, ktorého plody nesieme dodnes.

Ste predsedom komisie dopravy a jednou z najdiskutovanejších tém v tomto období je parkovacia politika. Prečo je dôležité jej zavedenie a prečo je dôležité zvýhodňovať rezidentov?

Sme posledné z veľkých miest, ktoré doposiaľ - okrem centra Starého Mesta - vôbec nereguluje parkovanie. A nie kvôli regulácii samotnej, ale kvôli intenzívnemu nedostatku parkovacích miest pre obyvateľov sídlisk, kde sa kedysi nerátalo, že automobil sa stane bežnou súčasťou domácností. Preto je nevyhnutné so spustením parkovacej politiky ešte v predstihu začať budovať parkoviská na sídliskách a záchytné parkoviská pre dochádzajúcich, ktorých výstavbu by splatili neskoršie výnosy z parkovacích poplatkov. Parkovacia politika je dôležitá aj kvôli prehnane rastúcej motorizácii dochádzajúcich. Tá sa dá regulovať znižovaním možností parkovania zadarmo pre prichádzajúcich autom a rozvojom MHD, záchytných parkovísk, pešej dopravy a hlavne cyklodopravy, ktorej som aktívnym fanúšikom. Už niekoľko rokov do práce dochádzam na bicykli a je to najrýchlejší prostriedok na presun po meste. Aj keď zatiaľ nie najbezpečnejší bez vybudovaných cyklochodníkov. Preto sa na to chcem sústrediť. Príklad Kodane, kde takmer dve tretiny všetkých obyvateľov denne jazdí na bicykli, či už do školy, alebo do práce, je vzdialeným snom, ale veľmi inšpirujúcim. Tam to dokázali za 14 rokov. Tak snáď na Pošni sa nám prvých 500 metrov segregovanej cyklotrasy na ulici I. Horvátha a V. Figuša-Bystrého podarí už do roka - ako moja osobná priorita.

Vašim domovským obvodom je Pošeň. Čo považujete za najdôležitejšie riešiť v tejto časti Ružinova?

Na Pošni sa boríme s klasickými bratislavskými témami, ktoré sa však tu akoby skoncentrovali do jedného sídliska: usychajúce stromy či rozbité chodníky a cesty a upchaté kanalizačné vpuste, neporiadok po neúspešnom developmente “Hirošimy”, nedostatok parkovacích miest, problematická dopravná obslužnosť škôl a škôlok či zahusťujúca výstavba developerov v stabilizovanom sídlisku. Časť týchto problémov by dokázal riešiť kvalitný územný plán zóny Pošeň sever a juh, ktorý sa obstaráva už od apríla 2015 vrátane dočasnej stavebnej uzávery, avšak ide to príliš pomaly. Skúsime to zrýchliť. Verím, že pán starosta spraví všetko pre to, aby sa územný plán aj stavebná uzávera stali realitou čo najskôr.

V posledných rokoch sa stále viac ozývajú hlasy na posilnenie cyklodopravy. Je Bratislava, spôsobom, akým sú postavené komunikácie, prispôsobená na takéto požiadavky? Čo sa dá spraviť, aby mohlo viac ľudí využívať aj tento spôsob dopravy?

Podpora cyklodopravy je jednou z nosných tém nášho klubu Team Vallo pre Ružinov aj nového vedenia mesta. Posledné 2 roky výrazne stúpa počet cyklistov v meste, avšak budovanie cyklotrás, hlavne bezpečných segregovaných, absolútne zaostáva. V tomto momente sa však už obstarávajú projekty pre všetky hlavné cyklotrasy v meste a mňa teší, že prioritou je ružinovská radiála R16, ktorá spojí naše 4 hlavné sídliská cez Ružinovskú a Záhradnícku s centrom mesta. V Ružinove sú ideálne podmienky pre dopravu bicyklom. Vnútri sídlisk je dostatok priestoru aj pre sieť vedľajších cyklotrás napojených na hlavné, treba ich však reálne budovať, nielen kresliť. Napríklad teraz riešime novú štúdiu siete cyklotrás na Trnávke, schválená už je stratégia na Trávnikoch, Pošni a v Prievoze a budem presadzovať, aby sa realizovalo čo najviac z týchto štúdií. Myslím že svitá na lepšie časy a naša idea „CykloRužinov – najbicyklujúcejšia mestská časť“ – bude o pár rokov realitou.

 

 

Vydanie: September 2019