Pôstne plátno v kostole na Trnávke

Až do Bielej soboty 20. apríla bude v priestore nad oltárom farského kostola sv. Jána Bosca na Trnávke, ktorý tento rok oslavuje 80. rokov od vysvätenia, nainštalované pôstne plátno. Zmyslom je pomôcť objaviť silu, krásu a charakter priestoru kostola.

Priestorová inštalácia bude vo funkcionalistickom katolíckom kostole z roku 1939 bude nainštalovaná po dobu 40 dní - od Popolcovej stredy až do Bielej soboty (od 6.3. – 20.4.2019). Tradícia pôstneho plátna siaha až do stredoveku, kde sa v kresťanských chrámoch počas pôstneho obdobia zahaľovala významná časť presbytéria či oltárov. Táto prax dnes naberá na renesancii najmä v zahraničí.

Autorkou pôstneho plátna je Klára Štefanovičová, študentka VŠVU, ktorá študuje voľnú grafiku u prof. Jančoviča.

Inštaláciu bude sprevádzať sprievodný program s názvom Pôstne stredy, ktorý tvorí sv. omša o 18,00 hod. s príležitosťou na sviatosť zmierenia a následne o 18,45 moderovaný kultúrno-duchovný večer vedený vždy iným hosťom, ako napríklad historikom, architektom, scénografom, teoretičkou umenia a pod. Programy budú dopĺňať hudobné vstupy rozličných komorných zoskupení.

V prvú pôstnu stredu, 6. marca odzneli úvodné slová kurátora celého programu Michala Žáka, autorky Kláry Štefanovičovej, direktora saleziánskej komunity don Tibora Reimera sdb, spolu s hudobnými improvizáciami Jána Tkáča.

Farský kostol na Trnávke je súčasťou Saleziánskeho diela, ktoré pozostáva z farnosti, oratória (mládežníckeho strediska), Rodinného centra Mamy Margity a futbalového klubu SDM Domino.

(sm, ts)

 

Vydanie: Apríl 2019