Problémy detí: Keď nepomôže rozhovor, vyhľadajte pomoc

Šikana. Slovo, ktoré nielen úmorne znie. Ešte horšie je, ak sú obeťou deti. Mnohé sa s ňou stretávajú na školách, obyčajne však hovoriť o nej nechcú. Nielen pri tomto probléme im môže napomôcť seriál Robin, v ktorom zložité životné situácie rieši herec Juraj Bača so svojim psom, nemeckým ovčiakom. 

O psychickom či fyzickom vydieraní, fackách, štuchancoch, či konfliktoch medzi deťmi sa už popísalo veľa. Šikana tu bola aj je. Boj proti nej je však veľmi zložitý.

Hľadal si cestu

Deti o tejto forme násilia hovoriť nechcú, lebo sa cítia ponížene. „Málo sa o nej hovorí, lebo najväčším problémom je následná hanba,“ myslí si herec Juraj Bača, ktorý so zvieracím pomocníkom Robinom v seriáli vysvetľuje deťom, ako sa popasovať aj s takouto skúsenosťou.

O náročnej téme hovoril aj s deťmi na Základnej škole Vrútocká, ktoré prišli navštíviť aj ministri školstva a vnútra Branislav Gröhling a Roman Mikulec. V diskusii sa deti naučili, ako sa správať, ak sa so šikanou stretnú, či už ako obete alebo svedkovia.

Podobne náročné situácie si Juraj pritom zažil aj na vlastnej koži. Dnes však na zážitky spred rokov spomína s úsmevom. Predsa len, s odstupom času sa na takéto situácie človek pozerá inak. „V 18-tich som vyzeral, ako keby som mal 10-15 rokov,“ hovorí už veselo. A tak si musel nájsť vlastnú cestu. Ako vyhrať tento „boj“, ako sa ubrániť pred tými, ktorí na neho útoky smerovali. „Žalovať sa vtedy nemohlo,“ pripomína. Uveriť, že sa mu posmievali v partii študentov, je však teraz už viac ako náročné. Treba však pamätať na to, že šikana nemusí mať len podobu slovných či fyzických útokov, ale aj vyčleňovania z kolektívu.

Pripúšťa však, že občas musel zasiahnuť aj otec. „Najskôr mi dával rady a keď už bolo veľmi zle, tak prišiel urobiť poriadok,“ dodáva obľúbený herec a moderátor. Keď však vyviedol niečo zlé, vyslúžil si aj on výchovné pokarhanie. Bitky, či fyzické tresty absolútne odsudzuje. „Dôležitá je výchova, nastaviť dieťaťu hranice,“ zdieľa herec svoj názor. Je totiž presvedčený, že tak dieťa utŕži menšiu „facku“ v kolektíve, na druhej strane si však ani nedovolí páchať zlo.

Deti sú inšpiráciou

Podľa vlastných slov to videl aj pri natáčaní. „Deti, s ktorými sme pracovali, mali 8-10 rokov. To je studnica inšpirácie. Chceli sme im ukázať, aby problém, ktorý majú, alebo ktorý vidia, neignorovali. Aby v škole o ňom hovorili s triednou učiteľkou,“ dodáva Juraj Bača.

Do témy šikany sa už aktívne zapojilo aj ministerstvo školstva. Odporúča školám, aby túto problematiku neignorovali a mali ju zapracovanú v Školskom poriadku. „Považujem za dôležité, aby škola nebola iba miestom, kde sa žiaci vzdelávajú, ale aj miestom, kde si osvoja hodnoty, naučia sa rešpektovať druhých a miestom, kde sa každý žiak bude cítiť bezpečne,“ znejú slová šéfa rezortu školstva Branislava Gröhlinga zverejnené na stránke rezortu.

Problém šikanovania totiž nedokážu deti a mladí ľudia často riešiť sami a potrebujú pomoc. Následky dokonca môžu byť katastrofálne. „Neošetrené zážitky predi - kujú dlhodobé následky, prechádzajúce často do dospelosti, preto každá aktivita v záujme prevencie a eliminácie šikano - vania je potrebná a vítaná,“ konštatuje Linka detskej istoty, n. o.

Smutným faktom však je, že prípadov ši - kany pribúda. Aj v posledných týždňoch sa na svetlo sveta dostali prípady bitiek detí. Páchateľomi zla aj obeťami boli ľudia, ktorí sú v teenagerskom veku. Namiesto športových aktivít, či iného trávenia času s rovesníkmi, došlo medzi nimi až k ab - surdným situáciám, nad ktorými sa nedá iné, len krútiť hlavou. Faktom však je, že takéto situácie riešiť treba.

Nezatvárajte oči

Aj preto do škôl chodia pravidelne pre - ventisti Policajného zboru: „So žiakmi diskutujú na rôzne témy – vrátane oblasti šikany na internete.“ Tá sa stala novodo - bým fenoménom. Aj preto by rodičia mali sledovať, čo robí ich dieťa na internete a aké stránky navštevuje. Len zatvárať oči sa skutočne nevypláca. Rodič by mal byť aktívny aj podľa názoru psychológov. Pripomínajú, že musí komu - nikovať so školou, učiteľmi aj školským psychológom a to v oboch prípadoch - či už je dieťa šikanované, alebo šikanuje a teda pácha zlo.

Rodič je podľa nich práve tou osobou, ktorá by mala o všetkom ve - dieť. Zároveň však odborníci hovoria, že do procesu vstupuje niekoľko faktorov - vek, daná situácia alebo povaha dieťaťa. Ak však nepomôže rozhovor s dieťaťom, rodi - čia by sa mali podľa psychológov obrátiť na odborníkov.

Ako sa brániť proti šikane:

■ nereaguj na slovné ani fyzické útoky, ktorými ťa chcú vyprovokovať

■ ak ťa urazia či udrú, zdôver sa, ale nebi sa

■ hľadaj si kamarátov, na ktorých sa môžeš spoľahnúť

■ porozprávaj sa o probléme s človekom, ktorému dôveruješ – rodič, učiteľ

■ kontaktuj odborníkov na niektorej linke dôvery (napr. Linka detskej istoty - nonstop 116 111, Linka detskej dôvery - v pracovné dni 14:00 - 20:00 0907 401 749 alebo na www.ipcko.sk )

 

Vydanie: Marec 2022