Rekonštrukcia detských ihrísk: Zákaz vstupu na staveniská

Aj keď si obyčajne rodičia chránia svoje deti ako oko v hlave, nájdu sa aj prípady, keď ich nedbajú pustiť na nebezpečné miesto. Takými sú aj plochy rekonštruovaných ihrísk. Aj keď nové prvky lákajú, až do odovzdania stavby a kolaudácie by sa tam deti rozhodne nemali hrať.

Na riziko, ktoré hrozí na rozostavanom detskom ihrisku, by mali pamätať najmä dospelí – či už rodičia, alebo starí rodičia, ktorí dohliadajú na tých najmenších. Aj keď nové hracie či športové prvky sú už nainštalované a zvádzajú ku hre, červená páska je jasným signálom. Na takéto miesto je vstup zakázaný a hrať sa tam určite nepatrí medzi aktivity, ktoré by sme mali deťom dovoliť, či dokonca odporúčať. Navyše si treba uvedomiť, že odstránením takejto vizuálnej zátarasy riziko úrazu nepominie.

Dôvod je pritom jednoduchý. Betónované plochy nemusia byť dostatočne vytvrdnuté, skrutky nemusia byť dotiahnuté na maximum, či trávnik ešte nemusí byť upravený do finálnej podoby. A to je len zlomok prác, ktoré treba na rekonštruovaných ihriskách urobiť. Dovtedy si teda treba nájsť inú plochu na hranie. Veď prejsť o pár stoviek metrov ďalej je určite menej nebezpečné ako nechať dieťa hrať sa na mieste, kde na neho číha niekoľko nebezpečenstiev - od odrenín cez zlomené končatiny až po vážne úrazy hlavy.

Smutným faktom je, že správ, ako rodičia dovoľujú deťom hrať sa na takýchto plochách, sme dostali už niekoľko. Šokujúce sú fotografie, ako sa deti hrajú na takýchto miestach.

Namiesto zábavy však rodičia vystavujú svoje deti obrovskému riziku. Preto si treba poriadne všímať informačné tabule. Iba tak sa dá vyhnúť neželaným situáciám a zároveň ochrániť spoločný majetok.

 

Vydanie: Marec 2022