Rekonštrukcie a výstavby v Ružinove: Rozširovanie škôl aj obnovená zbrojnica

Zvyšujúci sa počet obyvateľov signalizuje obľúbenosť našej mestskej časti medzi Bratislavčanmi, ale zároveň aj potrebu riešiť rekonštrukciu a výstavbu pre školy či ďalšie inštitúcie. Medzi najväčšie projekty patrí rozširovanie kapacít ZŠ Medzilaborecká či renovácia na ZŠ Ostredková. Na materskú školu sa zase mení budova bývalej knižnice na Tomášikovej, obnovou prešla aj hasičská zbrojnica. 

ZŠ Medzilaborecká

Základná školaMedzilaborecká je jedným z projektov rozširovania kapacít školských zariadení v Ružinove. V areáli sa buduje nový pavilón učební, na mieste sú ťažké mechanizmy. Vzniknúť by tam malo asi 9 tried. Deti budú môcť športovať v novej modernej telocvični a stravovať sa v jedálni, ktorá v tejto škole tiež prejde rekonštrukciou. Ak nenastanú žiadne neočakávané situácie, celý objekt by mal byť k dispozícii od nového školského roka, teda od septembra 2022.

ZŠ Ostredková

Výstavbu čaká aj areál ZŠ Ostredková, kde tiež vyrastie nový pavilón deviatich učební a pribudne aj nová telocvičňa. Spĺňať budú náročné parametre pre výučbu aj športové aktivity. Rekonštruuje sa však v tejto budove už aj v súčasnosti. Škola má vynovenú jedáleň s novým výdajným okienkom, ktoré spĺňa najprísnejšie hygienické normy. V škole pribudlo aj nové špeciálne osvetlenie, ktoré je prívetivejšie pre zdravie žiakov.

Hasičská zbrojnica

Téma rekonštrukcie sa v kuloároch skloňovala takmer dve desaťročia. Až v tomto roku sa však práce na obnove budovy konečne blížia do finále, robia sa už len posledné úpravy. Vynovený je nielen interiér, ale aj okolie hasičskej zbrojnice. Najväčšou výzvou bola výmena strešnej krytiny tak, aby spĺňala aj podmienky, aké stanovili pamiatkari. Aby sa však budova mohla naplno využívať, je ešte nutné kolaudačné rozhodnutie, ktoré by malo byť uzatvorené v týchto dňoch.

Knižnica Tomášikova

Novú tvár dostáva v týchto týždňoch aj budova bývalej knižnice na Tomášikovej ulici. Tam, kde bola rozsiahla zbierka kníh a iných dokumentov uložená v bibliotéke, teraz vznikajú úplne nové a moderné školské triedy. Aktuálne prebiehajú na mieste búracie práce, inštalácia nových rozvodov, zárubní a dverí, podláh či stierok. Zámerom je, ak to situácia dovolí, aby žiaci mohli nastúpiť do tejto školy v novom školskom roku, teda od septembra 2022. 

 

Vydanie: Marec 2022