Ružinov schválil nový rozpočet

Mestská časť Ružinov bude v roku 2019 hospodáriť s rozpočtom takmer 45 miliónov eur.  Rozhodli o tom poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva 19. februára.

Starosta Ružinova hodnotí schválený rozpočet ako stabilizačný, avšak prinášajúci až prekvapivo veľký priestor na prípravu rozvojových a investičných projektov. „Dodatočné príjmy sa nám podarilo získať najmä zapojením zdrojov z developerského poplatku za novú výstavbu. Vďaka tomu začneme plánovať napríklad rekonštrukciu kultúrnych domov na Trnávke a v Prievoze, výstavbu garáží pre lepšie parkovanie, modernizáciu škôlok, či investície do zelene a zimnej a letnej údržby,“ vysvetlil starosta Martin Chren. Najvyšší nárast Ružinov zažije v položkách investícií do bezbariérových priechodov a do obnovy verejnej zelene. Cieľom mestskej časti je investovať do vyššej kvality a vysádzať staršie, vzrastlé stromy, ku ktorým obstará zároveň aj starostlivosť na prvé tri roky. Sumou niekoľko miliónov eur pritom rozpočet zaťažili štyri opatrenia, ktoré schválila vláda – obedy zadarmo, zvyšovanie platov zamestnancov verejnej správy, rekreačné poukážky a presun povinnosti udržiavať chodníky z majiteľov priľahlých nehnuteľností na obce.

Fakty o Ružinovskom rozpočte:
viac ako polovica peňazí rozpočtom Ružinova len „pretečie“ – ide  o zdroje na financovanie škôl a škôlok, ktoré posiela štát, a platia  sa z nich napríklad platy učiteľov či energie
najväčšou investíciou je zateplenie základných škôl na Drieňovej  a na Borodáčovej ulici, po ich dokončení bude mať Ružinov zrekonštruované všetky základné školy
do rekonštrukcie a budovania ciest, chodníkov a cyklotrás plánuje Ružinov investovať takmer 1,3 milióna eur
obyvatelia Pošne sa konečne dočkajú rekonštrukcie detského ihriska na Albrechtovej ulici

Rozdelenie výdavkov rozpočtu mestskej časti Ružinov podľa oblastí

Vyšší príspevok pri narodení dieťaťa

Vďaka schválenému rozpočtu mestskej časti sa mladé rodiny dočkajú zvýšenia príspevku pri narodení dieťaťa. Ten sa zvýši z doterajších 70 až na 110 eur. Priestor pre zvýšenie Ružinov získal vďaka grantu na fungovanie opatrovateľskej služby, ktorý umožní získať väčší počet opatrovateliek pre seniorov a mierne zvýšiť ich odmeny. Zvyšné ušetrené prostriedky sa poslanci s vedením mestskej časti rozhodli presmerovať práve na podporu rodín s deťmi. Ružinov sa tak z mestskej časti s najnižším príspevkom dostane medzi tie, ktoré podporujú rodiny s novorodencami najvyššou sumou.

Cultus: Viac komunitných akcií

S vyšším rozpočtom bude tento rok hospodáriť aj obecná akciová spoločnosť Cultus Ružinov. Mierny nárast zdrojov však nebude smerovať na viac koncertov, ale na posilnenie komunitných aktivít a pravidelných podujatí pre dve základné cieľové skupiny: seniorov a rodiny s deťmi.
„Na základe dohody s novým starostom mestskej časti pokračuje Cultus Ružinov v organizovaní pravidelných tvorivých dielní a krúžkových aktivít pre deti a tentokrát ich rozširuje aj do ďalších spoločenských domov. Zároveň rozširujeme aj ponuku aktivít pre seniorov – ako napríklad pravidelné cvičenia, prednášky, rôzne aktivity. Tento rok plánujeme investovať aj do nákupu prenosných stánkov, s ktorými začneme organizovať pravidelné komunitné trhy na viacerých miestach v Ružinove, s cieľom vdýchnuť život a podporiť komunity v celom Ružinove,“ povedala riaditeľka Cultusu, Andrea Kozáková.

Nový rozpočet pripravuje aj hlavné mesto

Zatiaľ čo prvý povolebný rozpočet prijala mestská časť Ružinov už začiatkom februára, hlavné mesto sa pripravuje na jeho schválenie až na konci marca. Chýbať by v ňom však nemala príprava niekoľkých zásadných investícií, ktoré pomôžu aj Ružinovu.

„Hoci celkové čísla nepoznáme, teším sa, že medzi priority nového primátora Matúša Valla sa dostalo aj riešenie niektorých zásadných problémov Ružinova. Budúcoročný rozpočet by tak mal počítať s investíciou na vybudovanie nových cyklotrás, napríklad na Vrakunskej ulici, s prípravou rekonštrukcie Ružinovskej električkovej radiály, plánovať sa ale začína aj predĺženie električkovej trate k budúcej novej vlakovej zastávke Ružinov,“ povedal starosta Chren. „Mesto sa chystá podporiť aj rozvoj nového parku na Tomášikovej ulici, viaceré opravy komunikácií a rokujeme aj o možnosti financovania prvého obecného parkovacieho domu, ktorý by mohol byť na území Ružinova,“ dodal starosta.

(to)

Vydanie: Marec 2019