Ružinov značne zaostával v čerpaní eurofondov

V časopise Ružinovské ECHO vám postupne predstavíme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes zástupca starostuIng. MICHAL GAŠAJ PhD.

Patríte medzi nováčikov v zastupiteľstve. S akými predstavami ste sa ujali funkcie vicestarostu?
Doteraz som pracoval výhradne v súkromnej sfére, kde som sa naučil umeniu komunikácie a dôležitosti spolupráce. Do verejnej funkcie si prinášam ekonomické uvažovanie, flexibilitu, schopnosť pracovať pod vysokým pracovným vypätím a trpezlivosť. Funkcie vicestarostu som sa ujal s nohami na zemi. Intenzívne vnímam potreby, požiadavky a prosby občanov.

Za ktorú časť agendy mestskej časti zodpovedáte?

Zodpovedám za školstvo, kultúru a šport. V školstve bude jednou z mojich priorít riešenie stále rastúcej požiadavky na kapacity tried a možnosti umiestnenia detí v našich školských a predškolských zariadeniach, či riešenie rastúcich nárokov na vybavenie týchto zariadení. V oblasti kultúry a športu sa budem spolupodieľať na ambícii zrealizovať prístavbu plavárne k štadiónu, ktorá v našej mestskej časti zúfalo chýba. Zastrešujem aj starostlivosť o našich seniorov a sociálne slabších občanov. V spolupráci s poslancami pripravujeme zlepšenie prepravy pre imobilných občanov, máme v úmysle budovať bezbariérové prístupy a zvýšiť kvalitu sociálnej starostlivosti. Osobitnou kapitolou sú naše domovy dôchodcov - stanovili sme si dlhodobý plán zvýšiť kapacitu domovov, zlepšiť podmienky starostlivosti v nich, či vybudovať dom sociálnych služieb.

Mám vo svojich povinnostiach aj starostlivosť o zabezpečenie externých zdrojov financovania mestskej časti Ružinov. Pod týmito externými zdrojmi možno rozumieť eurofondy, dotácie a iné zdroje financovania. Práve v čerpaní eurofondov Ružinov v minulosti značne zaostával.

A napokon, medzi moje zverené kompetencie patrí oblasť bezpečnosti. kde je mojou hlavnou úlohou koordinácia jednotlivých policajných a záchranných-požiarnych zložiek pri vzniku výnimočnej situácie. Preto je jednou z mojich osobných priorít rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice v Prievoze.

Situácia na trhu práce spôsobuje samosprávam problémy najmä pri obsadzovaní miest nepedagogických zamestnancov škôlok. Vidíte priestor na zvýšenie ich odmeňovania?

Doplním, že bohužiaľ sa nejedná len o nepedagogických zamestnancov škôlok, ale aj o opatrovateľky či zamestnancov seniorských zariadení. Situácia je veľmi komplikovaná a hľadanie najlepších riešení náročné. Do úvahy prichádza aj navýšenie platov, no obávam sa, že nie až nie až na takú platovú úroveň, ktorá by bola pre prípadných záujemcov atraktívna. Preto zvažujeme doplniť tento krok o benefit takzvaných zamestnaneckých bytov, ktoré by sme poskytovali za zvýhodnených podmienok pracovníkom a kompenzovali im tak nižšiu mzdu a náklady na ubytovanie. Treba si totiž uvedomiť, že problém nespočíva len v mzdovej otázke ale aj v samotnom nedostatku pracovných síl takéhoto druhu. Záujemcovia priamo z hlavného mesta prakticky neexistujú.

Čo vás motivovalo k vstupu do komunálnej politiky?

Cítil som, že chcem niečo viac. A tým viac myslím prekročiť hranice súkromnej sféry a zužitkovať moju pracovitosť, odhodlanie, nápady, motiváciu, moje vedomosti a skúsenosti v prospech širšieho okolia. A chcel som začať primárne v mojej mestskej časti Ružinov. Je to môj domov, náš domov, a ja už som sa nemohol prizerať nečinnosti a zlým rozhodnutiam. Baví ma komunikovať s ľuďmi, hľadať riešenia, meniť veci.

Dôvera, ktorú mi dali voliči vo voľbách do orgánov samosprávy sa pretavila aj do ďalšej ponuky uchádzať sa o post poslanca v nadchádzajúcich májových voľbách do Európskeho parlamentu od hnutia Sme Rodina. Priznávam, chvíľu som prijatie nominácie zvažoval. Ak by sa mi podarilo prebojovať do Bruselu, čo bude veľmi náročné, budem presadzovať riešenie niektorých z kľúčových kompetencií, ktoré mi boli zverené, priamo z Európskej únie. Rád by som bol prítomný pri európskych rokovaniach ohľadne nového programového obdobia na čerpanie eurofondov, ktoré sa začína pripravovať.

V zastupiteľstve ste súčasťou širokého zoskupenia politických strán. Riešite veci politicky, alebo uprednostňujete pragmatický prístup k problémom komunálu?

S mojimi kolegami z poslaneckého klubu „SME Ružinov“ od samého začiatku presadzujeme konštruktívny dialóg, ktorý zatiaľ funguje bez problémov, čoho dôkazom bolo aj napríklad jednomyseľné schválenie tohtoročného rozpočtu. Vzájomná spolupráca a komunikácia sú podľa mňa kľúčovými prvkami akéhokoľvek progresu. Každý sme individualitou, odlišujeme sa v názoroch a vnímaní, no sami nezmôžeme a nezmeníme nič, alebo len veľmi málo. Potrebujeme hľadať kompromisy, spoločne prekonávať prekážky.

Milan Stanislav

 

Vydanie: Apríl 2019