Servis pre obyvateľov: Ružinovské predzáhradky

Minulý rok pribudli v Ružinove desiatky predzáhradiek, ktoré vznikli v spolupráci obyvateľov jednotlivých bytoviek a mestskej časti. Každý deň tak môžeme prechádzať po vnútroblokoch a uliciach, ktoré vyzerajú z roka na rok krajšie aj vďaka ľuďom, ktorí tam žijú a ktorí sa o svoje okolie spoločne starajú. Projekt pokračuje aj tento rok a ak vás susedia inšpirovali, radi pomôžeme aj vám a zakúpime všetko potrebné.

Žiadateľom môže byť jednotlivec ako fyzická osoba, skupina obyvateľov, ktorí budú na predzáhradke spolupracovať, alebo správca bytového domu ako právnická osoba. Keďže je to verejný priestor, je dôležité, aby ste sa so susedmi na jeho podobe dohodli.

Podávať žiadosti môžete kedykoľvek v priebehu roka, avšak dodávka rastlín je viazaná len na obdobie výsadbovej sezóny od 15. marca do 15. októbra, ich dostupnosť u dodávateľa a poveternostné podmienky. Ak by ste mali záujem o výsadbu živého plota alebo ruží, je potrebné dohodnúť sa na skorší termín, keďže tieto sa sadia na jar alebo na jeseň.

Mestská časť podporí na základe žiadosti predzáhradku v rámci jedného vchodu do bytového domu. V prípade, že by o tento druh príspevku mali záujem obyvatelia viacerých vchodov, môžu podať jednu spoločnú žiadosť, v ktorej však budú uvedené viaceré zodpovedné osoby. O predzáhradky sa už potom nebude starať mestská časť, ale minimálne počas nasledujúcich troch rokov len obyvatelia.

V prípade nejasností a ďalších otázok môžete kontaktovať odbor životného prostredia na predzahradky@ruzinov.sk

AKO POSTUPOVAŤ?

1. Podať žiadosť (dostupná na www.ruzinov. sk) písomne na adresu Odbor životného prostredia MÚ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava, resp. e-mailom na predzahradky@ruzinov.sk.

2. Konzultácia s odborným zamestnancom odboru životného prostredia o detailoch projektu.

3. Výber rastlín z katalógu (dostupný na www.ruzinov.sk) – možnosť vybrať si aj substrát, mulčovaciu kôru, jednoduché oplotenie (tzv. neviditeľný obrubník), prípadne drobné záhradnícke náradie.

4. Mestská časť zabezpečí objednávku.

5. Materiál bude odovzdaný žiadateľovi (na základe bezodplatnej dobrovoľníckej dohody uzatvorenej na 3 roky bude žiadateľ zabezpečovať jednotlivé činnosti).

6. Žiadateľ zabezpečí výsadbu a vyhotoví fotodokumentáciu, ktorú zašle odboru životného prostredia.

Foto: archív RE

 

Vydanie: Marec 2022