Spomienka na architekta Iľju Skočeka: Zomrel autor našich sídlisk

Svoj život zasvätil architektúre a jeho rukopis je rozpoznateľný na najznámejších stavbách v hlavnom meste. Pečať zanechal aj v našej mestskej časti. Slovenský architekt Iľja Skoček starší zomrel vo veku 91 rokov. 

Prázdne ulice a len predstava, ako budú vyzerať sídliská v Ružinove. Víziu preniesol na papier práve Iľja Skoček. Projekty, pod ktorými je podpísaný, vznikali najmä na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia.

V roku 1966 predstavil aj Urbanistický koncept mesta pre 60 000 obyvateľov v „F“ obvode Bratislavy – inými slovami, podobu našich ružinovských sídlisk Ružová dolina a Štrkovec. Vytvoril ho spolu so skupinou ďalších spoluautorov Dušan Kedro, Ladislav Pinkalský, Tibor Gebauer, Štefan Ďurkovič, Ferdinand Milučký, Ferdinand Konček a Ľubomír Titl. Za tento koncept boli ocenení významnou cenou Dušana Jurkoviča.

Skoček spolu s Končekom a Titlom patrili medzi významných predstaviteľov neskorej moderny na Slovensku. Spolu pracovali na viacerých projektoch, ktoré poznajú nielen obyvatelia hlavného mesta ale aj jeho návštevníci. Spomínaní autori sa podpísali napríklad pod projekt Domu odborov Istropolis z rokov 1955 – 1980, ktorý sa realizoval o rok neskôr a tento rok ho začali búrať, či sídliska Dúbravka z rokov 1967 – 1968, ktoré začali budovať na konci 70. rokov.

Významný slovenský architekt nemal však vplyv len na podobu nášho mesta. Inšpiráciou bol aj pre svojich potomkov. Traja synovia zo šiestich detí sú architekti. Tak ako ich otec.

 

Vydanie: Marec 2022