Starý Ružinov - Východ: Nová Registrácia: Regulované parkovanie od 23. Marca

Dôležitá informácia pre obyvateľov zóny Starý Ružinov – východ: od stredy 23. marca 2022 už nebude môcť počas pracovných dní od 14:00 do 6:00 v lokalite zadarmo parkovať nik, kto nie je zaregistrovaný v systéme regulovaného parkovania PAAS. Tí, ktorí sa už registrovali na webe ruzinov.sk, dostanú e-mail s inštrukciami ako sa preregistrovať do celomestského parkovacieho systému. Novinkou je, že do leta sa regulované parkovanie rozšíri na celé Nivy. 

Starý Ružinov patrí medzi miesta, kde je parkovanie najzložitejšie. Preto to bude práve jeho časť „východ“ (medzi ulicami Jégého, Trnavská, Bajkalská a Záhradnícka), ktorá bude ako prvá začlenená do celomestskej parkovacej politiky. Vďaka intenzívnej spolupráci mestskej časti a magistrátu sa podarilo preskočiť pôvodne plánovanú pilotnú fázu regulácie a nastúpiť priamo do celobratislavského projektu parkovania.

Ako sa zaregistrovať

Formulár a informácie o podmienkach na vydanie jednotlivých typov kariet nájdete na webovej stránke hlavného mesta paas. sk. Registrovať sa obyvatelia môžu od 23. 2.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na infolinku 0800 222 888, e-mailom na registracie@paas.sk, prípadne môžete využiť klientské miesta v tržnici na Trnavskom mýte (1. posch.) v pracovné dni 7:00 – 18:00, prípadne na magistráte na Primaciálnom nám. 1 (centrum služieb občanov – v čase úradných hodín) alebo v predajni DPB v podchode na Hodžovom nám. v pracovné dni 7:00 – 19:00.

Kontrola parkovania

Dôležitým dátumom je streda 23. marca. Vtedy sa začína kontrola parkovania v zóne. Držitelia rezidentských kariet budú môcť parkovať neobmedzene, ale nerezidenti si za parkovanie v pracovných dňoch od 14:00 do 6:00 zaplatia 1,50 eur/ hod.

Lepšie parkovanie pre rezidentov v rámci parkovacej politiky vyžaduje aj dôslednú kontrolu dodržiavania pravidiel. Práve princíp objektívnej zodpovednosti umožňuje efektívnejšie postupy.

V súčasnosti kontrolu vykonávajú oficiálni kontrolóri, neskôr pribudnú skenovacie autá a pokuta príde majiteľovi auta poštou na adresu trvalého bydliska. Plná výška pokuty je 78 eur, ak ju uhradí do 15 dní, je to 52 eur.

Všetky informácie nájdete na paas.sk.

 

39 eur/ rok na prvé auto

S rezidentskou parkovacou kartou (RPK) môže v danej lokalite za ročný poplatok parkovať fyzická osoba s preukázateľným vzťahom k vozidlu a s trvalým pobytom v danej zóne. (pozn.: karty sú v elektronickej podobe)

 

10 eur/ rok

Bonusová karta dáva obyvateľom s trvalým pobytom v Bratislave možnosť parkovať 2 hodiny denne v regulovanej zóne (okrem najdrahšieho pásma A). Parkovanie sa zadáva prostredníctvom mobilnej aplikácie.

 

Návštevnícka karta je zdarma a majiteľ RPK môže poskytnúť návštevám 100 hodín na rok. Ak RPK nemáte (parkujete v garáži, alebo nemáte auto), je to 150 hodín/ rok. ŤZP s potrebou osobnej asistencie - 500 hodín/ rok.

 

Abonentská karta týždenná / mesačná / ročná

Za poplatok môže v zóne parkovať ten, kto má v okalite miesto podnikaniania alebo fyzická osoba, ktorá tam vlastní nehnuteľnosť (ale nemá trvalý pobyt).

 

Vydanie: Marec 2022