Územné plány zón: Zbraňou proti nekontrolovateľnej výstavbe sú len jasné pravidlá

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Prekáža vám nekontrolovateľná výstavba v záhradkárskej osade pri Zlatých pieskoch alebo by ste sa tam, naopak, chceli nastálo presťahovať? A čo situácia na Pálenisku? Do 30. septembra sa môžete vyjadriť.

Čierne stavby, nejasné pravidlá, cesty „nikoho“, napäté vzťahy. Nevyhnutným predpokladom pre vyriešenie takýchto situácií je existencia územných plánov zón, ktoré jednoznačne zadefinujú najmä to, čo je a čo nie je možné v konkrétnej lokalite stavať, do akej výšky a koľko zelene musí ostať zachované.

Záhradkárska osada v tesnej blízkosti obľúbených Zlatých pieskov je jednou z najkomplikovanejších v Ružinove. Práve preto pred niekoľkými mesiacmi vlastníci záhrad Studený dolec požiadali mestskú časť o vytvorenie jednoznačnej regulácie tohto územia. Hlavným argumentom bol práve nárast počtu nelegálnych stavieb, ktoré sa stále častejšie využívajú na trvalé bývanie.

Mestská časť teraz začína obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu k územiu Zlaté piesky, záhradkárska osada a občania, občianske združenia prípadne právnické subjekty môžu v rámci pripomienkovacieho procesu posielať svoje požiadavky, námety a odporúčania pre riešenie zóny.

Návrh zadania územného plánu zóny Pálenisko - Prístav Bratislava bude predmetom verejného stretnutia 18. septembra o 17:30 v zasadačke miestneho úradu.

Dokumenty nájdete na webe mestskej časti (www.ruzinov.sk) v sekcii „územné plánovanie“. Svoje pripomienky k obom z nich môžete posielať do konca septembra buď písomne na adresu miestneho úradu alebo elektronicky na alexandra.szokeova@ruzinov.sk.

 

 

Vydanie: September 2019