V Parku Kukorelliho opravili všetky lavičky

Zničené lavičky v Parku Kukorelliho medzi ulicami Svätoplukova-Bazová- -Kvačalova prešli opravou. Vynovených je všetkých osemnásť dvojlavičiek. Osadené sú už aj nové smetné koše. Opravu zrealizovala mestská časť Ružinov v priebehu júla.

Vydanie: September 2013