Vietor narobil neporiadok

Výčiny počasia sú v posledných rokoch čoraz častejšie a aj keď sa dá na ne len ťažko zvyknúť, následky treba odstraňovať. Naši kolegovia predovšetkým z oddelenia životného prostredia a verejno-prospešných služieb majú plné ruky aj v zimných mesiacoch – odstraňujú vyvrátené stromy, popadané konáre, rozfúkané odpady či čistia ulice od iného neporiadku. Ak viete o probléme, ktorý by sme mali riešiť, napíšte na podnety@ruzinov.sk

 

Vydanie: Marec 2022