Všetko, čo potrebujete vedieť... Obedy zadarmo

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

September prinesie školám, školským jedálňam, samosprávam, ale aj rodičom zmeny, ktoré súvisia so zavádzaním tzv. obedov zadarmo.

Obed zadarmo v praxi znamená, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zaplatí 1,20 eur za žiaka na potraviny, z ktorých bude obed uvarený. Podmienkou však je to, že dieťa musí obed zjesť, resp. si ho prinajmenšom vyzdvihnúť. V opačnom prípade zriaďovateľ, v našom prípade mestská časť, musí túto sumu zaplatiť sama.

Príprava obedov však nie je len o potravinách, ale aj o vybavení jedální, nakúpení ďalších tanierov a nevyhnutnosti prijať výpomoc do kuchyne. Časť z týchto nákladov hradí rodič dieťaťa formou paušálneho príspevku vo výške 13 eur. Spôsob, akým chce platbu uhrádzať, si zvolí sám na zápisnom lístku do 25. dňa v príslušnom mesiaci.

Ak žiak nebol z obeda vopred odhlásený (vždy deň vopred do 14:00), resp. ak mu niekto obed nevyzdvihol, hradí rodič plnú cenu stravy a paušálny príspevok sa zvyšuje na 20 eur. Súvisí to s tým, že jedáleň musí platiť aj za nezjedený obed, napr. aj poplatkami za likvidáciu biologického odpadu. Keď je dlžná suma uhradená, opäť sa platí 13 eur mesačne.

Napriek týmto zmenám však rodičia za obedy pre svoje deti ušetria. Zatiaľ čo doteraz platili za dieťa mesačne v priemere 35 eur, odteraz to bude len 13 eur.

 

 

Vydanie: September 2019