Výlet do Banskej Štiavnice

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje: Výlet do Banskej Štiavnice dňa 29. apríla 2019

Odchod: 6:30 z parkoviska pred miestnym úradom

Program: komentovaná prehliadka historického centra

prehliadka kaštieľa vo Svätom Antone

Návrat: v podvečerných hodinách

Výška účastníckeho poplatku:

Príjem do 321,60 eur – 1 euro

Príjem od 321,61 do 543,70 eur – 5 eur

Príjem nad 543,71 eur – 10 eur

Dôležité: zájazd je náročný na chôdzu

Termín prihlasovania do 15. apríla 2019 osobne na Miestnom úrade Ružinov, Mierová 21.
Viac informácií na tel. čísle 02/ 48 28 42 85 alebo na www.ruzinov.sk.

 

Vydanie: Apríl 2019