Júl - August 2018

Zelená pre granty

Zelená pre granty

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinov opäť podporí desiatky projektov, za ktorými stoja obyvatelia či združenia. Miestni poslanci vyjadrili podporu tohtoročným grantom. Tohtoročný grantový program sa zameriaval na kultúrno – spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchovu, šport a mládež, sociálnu oblasť, ochranu a tvorbu životného prostredia a rozvoj komunitného života.
Kultúrny dom na Trnávke stále bez nájomcu

Kultúrny dom na Trnávke stále bez nájomcu

Rubrika: Spravodajstvo
Budúcnosť kultúrneho stánku na Trnávke je aj naďalej nejasná. Výsledky verejnej obchodnej súťaže na prenájom Domu kultúry na Bulharskej ulici sa u viacerých poslancov nestretli s nadšením. Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným navrhovateľom obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu Dom kultúry Bulharská bol predložený poslancom na stôl na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva
Nedôvera starostovi

Nedôvera starostovi

Rubrika: Spravodajstvo
Prevažná väčšina ružinovských poslancov nedôveruje starostovi. Nesúhlas s vedením samosprávy mu vyjadrili na júnovom miestnom zastupiteľstve prijatím uznesenia. Nečakaný krok vzišiel od 17 ružinovských poslancov. Pod uznesenie o potvrdení troch pozastavených uznesení z pokračovania aprílového zastupiteľstva a o vyjadrení nedôvery starostovi sa podpísali Igor Adamec, Tomáš Alscher, Mária Barancová, Slavomír Drozd, Martin Ferák, Martina Fondrková, Attila Horváth, Peter Hrapko, Pavol Jusko, Martin Lazík, Jozef Matúšek, Petra Palenčárová, Martin Patoprstý, Anna Reinerová, Vladimír Sloboda,  Tatiana Tomášková a Martin Vojtašovič.
Prvá zmena rozpočtu

Prvá zmena rozpočtu

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Ružinovskí poslanci odsúhlasili návrh prvej zmeny rozpočtu mestskej časti v tomto roku. Vďaka tomu poputujú financie do viacerých oblastí. „Najdôležitejšie, čo v tejto zmene prešlo, je 380-ti- síc eur na revitalizáciu športového areálu pri základnej škole na Ostredkovej. Takúto investíciu my poslanci veľmi radi podporíme,“ priblížil predseda finančnej komisie Martin Vojtašovič. Na radosť mnohých nielen poslancov, ale i obyvateľov, miestne zastupiteľstvo na návrh poslanca Patrika Guldana odsúhlasilo 400-tisíc eur na odkúpenie prievozskej radnice, čím by sa Ružino- vu prinavrátila táto kultúrna pamiatka. Vďaka zmene rozpočtu sa vylepšenia tieňa dočkajú niektoré detské ihriská. „Spolu s poslancom Martinom Pato- prstým sme navrhli, aby Ružinov nainštaloval tienenia na niektoré ihriská. Je to moderný prvok, ktorý je v zahraničí bežný a zároveň veľmi prospešný najmä počas leta,“ objasnila poslankyňa Anna Reinerová. Návrh na zmenu rozpočtu ale poslanci neodsúhlasili jednohlasne. Niektorým sa nepáčili financie smerujúce do spoločnosti Cultus Ružinov. „Mám výhradu k tomu, že sme prinavrátili finančné prostriedky Cultusu. S tým ja samozrejme nesúhlasím, preto som ani nezahlasoval za zmenu rozpočtu,“ uzavrel poslanec Tomáš Alscher. Katarína Kostková  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
máme tu leto. S ním prišiel aj čas dovoleniek, oddychu a pokoja. Boli by sme veľmi radi, keby vám v takýchto dňoch robilo spoločnosť naše dvojčíslo, ktoré sme pre vás opäť s láskou pripravili. Chcel by som vás informovať, že v našom/vašom Echu začala pracovať redakčná rada zložená z troch nezávislých a skúsených novinárov. Sme radi, že prinášajú do redakcie odborné názory. Redakčná rada, v zostave PhDr. Jana Miklovičová, PhDr. Barbora Vitová-Laucká a Mgr. Milan Stanislav, spolupracuje so šéfredaktorkou Mariannou Šebovou na koncepcii Echa ako takého, ale často aj na jednotlivých článkoch. Jej odborné rady si vážime, a preto sme radi, že takúto redakčnú radu máme.
Ružinovčania, užite si leto

Ružinovčania, užite si leto

Rubrika: Spravodajstvo
ubehlo to opäť rýchlo. Prvý polrok je fuč. Obávam sa, po skúsenostiach z posledných rokov, že už v auguste nám budú niektoré veľkoobchody ponúkať vianočné gule. Čas beží neuveriteľne rýchlo. Užime si naplno horúce leto, ktoré máme pred sebou. Školský rok sa skončil. Deti si prevzali vysvedčenia a čakajú ich dva mesiace prázdnin. Rodičov možno starosti ako im zabezpečiť program na osem letných týždňov. To nie je maličkosť. Niektorí pôjdu k moru, iní uprednostnia krásy Slovenska. Mnohí z vás si budú užívať leto tu doma, v Ružinove.