December 2016

Z obsahu

  • SCHÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY TRVÁ ROKY
  • NAJ STARÁ MAMA RUŽINOVA
  • POSLANCI ŽIADAJÚ ODVOLAŤ VEDENIE CULTUSU
  • TICHÁ BRATISLAVA BEZ PETÁRD
  • ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA DRIEŇOVEJ MÁ NOVÚ TELOCVIČŇU
Na stiahnutie
Schváliť územný plán zóny trvá roky

Schváliť územný plán zóny trvá roky

Rubrika: Spravodajstvo
Územné plány zón v mestských častiach spodrobňujú veľký územný plán hlavného mesta. Ten je platný od roku 2007.  Ružinov začal krátko po jeho schválení pracovať na územných plánoch zón. Doteraz sa podarilo dokončiť a správoplatniť  dva, konkrétne pre zónu Krajná-Bočná a oblasť Trnávka-stred, ku ktorému však už Ružinov obstaráva zmeny a doplnky.
Stretnutia  poslancov  s obyvateľmi

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Rubrika: Oznamy
Poslanecké stredy na  miestnom úrade: 7. 12. 2016 16:30 - 17:30 Ing. Peter Turlík MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trnávka   14. 12. 2016 16:30 - 17:30 Ing. Katarína Šimončičová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Nivy   21. 12. 2016 16:30 - 17:30 JUDr. Daniela Šurinová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trávniky   Stretnutie pri káve s poslancom Pavlom Juskom, dňa 17.12. 2016 o 11.00 hod, reštaurácia Chuťovka, Ružinovská 1/A
Stretnutie so starostom Ružinova

Stretnutie so starostom Ružinova

Rubrika: Oznamy
býva spravidla každý prvý utorok  v kalendárnom mesiaci v stabilných  hodinách. Informácie o mieste jeho  konania nájdete na www.ruzinov.sk  a v teletexte TV Ružinov. Stretnite sa so starostom  DUŠANOM PEKÁROM  a hovorte s ním o Ružinove 6. DECEMBER 2016 od 16:00  hod. do 18:00 hod. Jedáleň  ZŠ Ružová dolina 29 Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM pri novoročnom punči 3. JANUÁR 2017 od 16:00 hod. do 18:00 hod. Reštaurácia Brasserie LaMarine Eurovea Galleria, Pribinova 8
Základná škola na Drieňovej má novú telocvičňu

Základná škola na Drieňovej má novú telocvičňu

Rubrika: Spravodajstvo
Žiaci zo Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej 16 majú novú telocvičňu. Tá vznikla zastrešením átria.
Igor Adamec: Na ťahu je pán starosta

Igor Adamec: Na ťahu je pán starosta

Rubrika: Spravodajstvo
O výsledkoch kontroly v Cultuse aj o možnostiach riešenia situácie sme sa rozprávali s poslancom Igorom Adamcom. Na novembrovom zasadnutí ste rokovali o správe kontrolóra mestskej časti v akciovej spoločnosti Cultus. Boli skonštatované viaceré pochybenia, či priamo porušenia zákona. Ako hodnotíte situáciu v Cultuse? Situáciu v Cultuse hodnotím ako alarmujúcu, nie však bezvýchodiskovú. V prijatom uznesení ste požiadali starostu o predloženie návrhu na odvolanie členov predstavenstva. Aké budú ďalšie kroky ak sa tak nestane? Nebudem predbiehať udalosti. Na ťahu je pán starosta. Dá sa tento návrh poslancov na zmeny v orgánoch vnímať aj ako prevencia k tomu, čo sa v minulosti udialo v RŠK? Áno, dá sa to vnímať aj takto. Aké iné možnosti konať máte, ak váš návrh neprejde. Uvažujete napríklad o zmene stanov a posilnení postavenia dozornej rady? Nepredbiehajme. Musíme si počkať na rozhodnutie pána starostu. Nevidím dôvod, dokonca ani v teoretickej rovine, prečo by sme mali očakávať, že náš návrh neprejde. Ale posilnenie kompetencii dozornej rady by v každom prípade na škodu nebolo. Ako hodnotíte to, že si správu, ktorú kontrolór urobil na požiadanie miestneho zastupiteľstva sprivatizoval mestský poslanec Ján Buocik, ktorý vystúpil ako prvý v rozprave a následne k tejto správe zorganizoval tlačovú konferenciu? Ako miernu neslušnosť, až nevychovanosť. Je vecou starostu a ružinovského zastupiteľstva, aby si riešilo svoje veci na domácej pôde. Nepopieram, že pán Buocik má nárok vystúpiť pred zastupiteľstvom, ako ktorýkoľvek iný občan, pokiaľ mu zastupiteľstvo takúto možnosť odhlasuje. Ale nakoľko v Ružinove nebol zvolený ani za starostu, ani za poslanca, mal by citlivejšie zvažovať svoje verejné výstupy ohľadne rýdzo ružinovských záležitostí. Chápem to samozrejme ako zahájenie jeho predvolebnej kampane. Nie veľmi šťastné. (sm)
Poslanci žiadajú odvolanie predstavenstva Cultusu

Poslanci žiadajú odvolanie predstavenstva Cultusu

Rubrika: Spravodajstvo
Po rozsiahlej, viac ako dvojhodinovej, rozprave o výsledkoch kontroly v akciovej spoločnosti Cultus schválilo miestne zastupiteľstvo uznesenie, ktorým žiadajú starostu Dušana Pekára o predloženie návrhu na odvolanie členov predstavenstva Cultusu.