Jún 2016

Z obsahu

  • MARTIN VANEK: PRÍCHOD NOVÉHO RIADITEĽA NIE JE DÔVOD NA ZMENY
  • RUŽINOVČANKA ZÍSKALA CENU PRIMÁTORA BRATISLAVY
  • PARKOVISKÁ V RUŽINOVE? ZATIAĽ MÍNUS JEDNO
  • PENIAZE NA TELOCVIČNE POPUTUJÚ DO DEVIATICH ŠKÔL
  • NOVÉ IHRISKÁ PRE NOVOHRADSKÚ
  • RUŽINOV ZAČAL AKO PRVÝ S ODSTRAŇOVANÍM NELEGÁLNYCH REKLÁM
Na stiahnutie
Ružinov prispeje do 350 eur na liečebný pobyt pre zdravotne postihnuté deti

Ružinov prispeje do 350 eur na liečebný pobyt pre zdravotne postihnuté deti

Rubrika: Oznamy
Mestská časť Bratislava–Ružinov prispeje počas letných prázdnin 2016 na integračný pobyt rodičom alebo zákonným zástupcom zdravotne postihnutých detí so sprievodcom. Liečebné zariadenie môže byť podľa vlastného výberu. Výška príspevku: do 350 eur Doklady, ktoré je potrebné predložiť: - platný občiansky preukaz, s trvalým pobytom v Ružinove, - rodný list dieťaťa, resp. detí - potvrdenie o návšteve školy - preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodom /ŤZPS/ - predfaktúra, alebo zálohová faktúra s tým, že po ukončení pobytu predložíte kópiu konečnej faktúry do 26.8.2016 - akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených v žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo mestská časť prostredníctvom svojho povereného zamestnanca môže dôvodne požadovať. Rodič, resp. zákonný zástupca, môže požiadať o príspevok na Miestnom úrade, Mierová 21, 827 05 Bratislava - Ružinov, na referáte sociálnych služieb - č.tel.:02/48284285
Ružinov začal ako prvý s odstraňovaním nelegálnych reklám

Ružinov začal ako prvý s odstraňovaním nelegálnych reklám

Rubrika: Spravodajstvo
Nelegálne reklamné stavby postupne miznú z ulíc Ružinova. Päť z nich na Ivánskej ceste je už minulosťou.  
Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Rubrika: Oznamy
Poslanecké stredy na miestnom úrade 1. 6. 2016 16:30 - 17:30 Ing. Tatiana Tomášková PhDr. Patrik Guldan MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Nivy   8. 6. 2016 16:30 - 17:30 Ing. Tatiana Tomášková MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Štrkovec   15. 6. 2016 16:30 - 17:30 Ing. Tomáš Alscher MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Starý Ružinov   22. 6. 2016 16:30 - 17:30 Mgr. Martina Fondrková MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Ružová dolina   28. 6. 2016 16:30 - 17:30 Ing. Slavomír Drozd MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trávniky   Posedenie pri káve PhDr. Pavol Jusko Reštaurácia Chuťovka, Ružinovská 1/A 11.6. 2016 o 11:00
STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA

Rubrika: Oznamy
Stretnutie so starostom Ružinova býva spravidla každý prvý utorok v kalendárnom mesiaci v stabilných hodinách. Informácie o mieste jeho konania nájdete na www.ruzinov.sk a v teletexte TV Ružinov. Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 7. JÚN od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Kulíškova 8
Ružinov podporí nápady za viac ako 165 000 eur

Ružinov podporí nápady za viac ako 165 000 eur

Rubrika: Spravodajstvo
Na aprílovom miestnom zastupiteľstve schválili ružinovskí poslanci pridelenie grantov 49 projektom. Spolu tak mestská časť podporí tento rok nápady fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Ružinove sumou 165 531 €. Celkovo sa o finančnú podporu uchádzalo 103 projektov. Podmienkou na získanie grantu od Ružinova bola atraktívna a zaujímavá myšlienka projektu, ale i splnenie formálnych a obsahových náležitostí. „Žiadosti sme precízne posudzovali na troch zasadnutiach komisie. Bolo medzi nimi veľa dobrých projektov. Tri žiadosti sme ale už na začiatku museli vylúčiť kvôli formálnym nedostatkom. Po náročnom rozhodovaní sme nakoniec vybrali 49, podľa nás, najlepších projektov,“ ozrejmila predsedníčka komisie pre posudzovanie projektov Lucia Štasselová. (mš)
Škôlkari z Vietnamskej majú nové ihrisko

Škôlkari z Vietnamskej majú nové ihrisko

Rubrika: Spravodajstvo
Altánok, zostava s hracími prvkami, hojdačky a pieskoviská. Takto vyzerá nové detské ihrisko na Vietnamskej. Ružinov naň získal dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja a zvyšok zafinancoval súkromný investor.
Peniaze na telocvične poputujú do deviatich škôl

Peniaze na telocvične poputujú do deviatich škôl

Rubrika: Spravodajstvo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podporu telesnej výchovy a športovej výchovy na školách formou dostavby, rekonštrukcie a výstavby nových telocviční a ich vybavenia. Deviatim ružinovským školám sa v nej podarilo uspieť.