Máj 2019

RETRO RUN

RETRO RUN

Rubrika: Podujatia
Ďalší ročník RETRO RUN sa uskutoční tento rok v sobotu 18. mája od 8:30 do 14:00. Okrem tratí v dĺžke 5 alebo 10 km pre skúsenejších bežcov si na svoje prídu aj deti, ktoré môžu súťažiť v kategóriách na 150, 300, 600, 800 alebo 1200 metrov. Tí, ktorí majú radšej iné športové aktivity, sa môžu prihlásiť na cross challenge. www.retrorun.sk  
V Ružinove prebieha blokové čistenie ulíc

V Ružinove prebieha blokové čistenie ulíc

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb začal jarnú vlnu blokového čistenia komunikácií. Po skúsenostiach z minulého roku, keď mnohí vodiči nerešpektovali dočasné dopravné značenie, RPVS vyzýva vodičov motorových vozidiel, aby počas blokového čistenia rešpektovali dočasné dopravné značenie umiestňované spravidla 3 dni pred začiatkom akcie a umožnili tak pracovníkom vykonať čistenie v celom rozsahu.   Termíny, v ktorých sa bude čistiť vaša ulica: 29. apríla (pondelok) Palkovičova, Prešovská, Bajzova 30. apríla (utorok)  Koceľova, Rastislavova, Kvetná 6. mája (pondelok) Kulíškova, Kvačalova, Daxnerovo nám. 7. mája (utorok)  Budovateľská, Súťažná, Revúcka 13. mája (pondelok) Oravská, Zvolenská, Tekovská 14. mája (utorok) Trenčianska, Gemerská 20. mája (pondelok) Trenčianska, Zvolenská, Oravská 21. mája (utorok) Pavlovova, Niťová, Velehradská 27. mája (pondelok) Teslova, Haburská, Sabinovská 28. mája (utorok) Jadrová, Ostredková, Rovníková 3. júna (pondelok) Radarová, Kozmonautická, Zimná, Jesenná 4. júna (utorok) Nezábudková, Rumančeková 10. júna (pondelok) Muškátova, Šalviova, Papraďova 11. júna (utorok) Narcisova, Astrová, Ľanová    
Výberové konanie na riaditeľov ZŠ a MŠ

Výberové konanie na riaditeľov ZŠ a MŠ

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Mestská časť Bratislava – Ružinov vypisuje VÝBEROVÉ KONANIE  NA OBSADENIE FUNKCIE RADITEĽA základných škôl ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, ZŠ Kulíškova 8, ZŠ Medzilaborecká 11, ZŠ Ostredková 14, ZŠ Vrútocká 58 Prihlášky môžete posielať do 10. mája 2019   VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RADITEĽA materských škôl MŠ Bancíkovej 2, MŠ Miletičova 37, MŠ Prešovská 28, MŠ Velehradská 24 Prihlášky môžete posielať do 20. mája 2019   Všetky informácie nájdete na www.ruzinov.sk v sekcii mestská časť/ otvorená samospráva/ voľné pracovné miesta.  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Nový generálny riaditeľ RP VPS Novým generálnym riaditeľom Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb sa na základe výberového konania, ktoré vyhlásila mestská časť, po predložení projektov a po verejnom vypočutí, stal Jozef Orsovics.   Výzva: Osobnosť Ružinova Poznáte nejakého výnimočného Ružinovčana? Niekoho, kto prispel lepšiemu životu nás všetkých, prípadne je úspešný na Slovensku alebo v zahraničí? Ak áno, dajte nám o ňom vedieť a nominujte ho na verejné ocenenie mestskej časti.  Prihlasovací formulár a podrobné informácie nájdete na webe ruzinov.sk. Vaše nominácie čakáme do 15. mája 2019.          
P o z v á n k a

P o z v á n k a

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Ing. Martin Chren starosta Mestskej časti Bratislava - Ružinov  si Vás dovoľuje srdečne pozvať na slávnostné uvítanie detí do života, ktoré sa uskutoční  2. 5. 2019 /štvrtok/ o 10:00 hod. v slávnostnej sieni na prízemí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava. Milí rodičia, radi by sme Vám pripomenuli, že ak ste sa rozhodli prevziať si finančný príspevok pri narodení dieťaťa priamo na miestnom úrade, je dôležité nezabudnúť si priniesť občiansky preukaz. Príspevok sa vypláca matke dieťaťa, resp. inému rodinnému príslušníkovi, ktorého matka písomne splnomocní (toto splnomocnenie nemusí byť notársky overené). Príspevok si môžete prevziať do 30 dní od slávnostného uvítania do života, teda do 2. 6. 2019. Po uplynutí tohto termínu nárok na jeho vyplatenie zaniká. V prípade Vašich otázok prosím kontaktujte pani Horváthovú Referát sociálnych služieb, t. č. : 02/ 48284451, email: natasa.horvathova@ruzinov.sk  
Príspevok na letný tábor

Príspevok na letný tábor

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť poskytne tento rok príspevok 200 eur pre deti z rodín v hmotnej núdzi. Poslanci aj tento rok podporili v rozpočte vytvorenie položky, vďaka ktorej sa môžu deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových a viacdetných rodín zúčastniť letných táborov – či už denných alebo pobytových. Podmienkou priznania finančného príspevku na letný tábor je trvalý pobyt zákonného zástupcu a dieťaťa na území mestskej časti a vek dieťaťa, ktorému je finančný príspevok na letný tábor určený, od 7 do 14 rokov.  
Ružinov potrebuje transparentné pravidlá

Ružinov potrebuje transparentné pravidlá

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Prijímanie do škôlok, prideľovanie nájomných bytov a čierne, alebo prinajmenšom kontroverzné, stavby patria v Ružinove medzi najcitlivejšie témy. Práve preto je potrebné stanoviť jasné a zrozumiteľné pravidlá. Poslanci na rokovaní zastupiteľstva 30. apríla (pozn. – po uzávierke tohto čísla Ružinovského Echa) rokovali o návrhoch všeobecne záväzných nariadení. Všetky predkladané VZN mali možnosť v stanovenej lehote pripomienkovať aj občania. So znením návrhov sa môžu občania zoznámiť na webovej stránke mestskej časti. Ide o návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016, zo dňa 21.6.2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred. Návrh VZN o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41. Návrh VZN o prijímaní na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov. VZN v podobe, v akej boli schválené, budú zverejnené na webe mestskej časti www.ruzinov.sk  
Poslanecké stredy

Poslanecké stredy

Rubrika: Oznamy
Každú pracovnú stredu od 16:30 do 17:30 sa v zasadačke miestneho úradu môžete postupne stretnúť so všetkými poslancami. MÁJ 15. 5. 2019 Patoprstý Martin, Ing.  Ostredky 22. 5. 2019 Pilková Silvia  Trnávka 29. 5. 2019 Šimončičová Katarína, Ing. Nivy   JÚN 5. 6. 2019 Kurhajcová Petra, Ing. Trávniky 12. 6. 2019 Štasselová Lucia, Ing. arch. Pošeň 19. 6. 2019 Gečevský Nikolaj Prievoz 26. 6. 2019 Kulifajová Marcela, Ing. Štrkovec  
Granty: Ružinov podporuje dobré nápady

Granty: Ružinov podporuje dobré nápady

Rubrika: Spravodajstvo
Aj tento rok mestská časť podporila projekty Ružinovčanov, ktorým záleží na tom, aby sa nám v našej mestskej časti žilo lepšie.  Do piatku 29. marca mohli Ružinovčania posielať žiadosti o grantové príspevky vo výške až do 5-tisíc eur, tentokrát s dôrazom na podporu a skvalitnenie služieb pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a podporu voľnočasových a mimoškolských aktivít a činností detí a mládeže.    
Pozvánka na verejné zhromaždenie „Parkovacia politika“

Pozvánka na verejné zhromaždenie „Parkovacia politika“

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) kedy? 9. mája 2019 o 17:30 kde? priestory Radošinského naivného divadla , Záhradnícka 95 kto? obyvatelia s trvalým pobytom v Ružinove  
Parkovacia politika? Rozhodne sa v júni

Parkovacia politika? Rozhodne sa v júni

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Primátor Matúš Vallo predstavil návrh novej jednotnej parkovacej politiky v hlavnom meste. Podľa nej by mali na území Bratislavy pribudnúť zóny, v ktorých bude zvýhodnené parkovanie pre miestnych obyvateľov. Rezidenti si síce budú musieť – ako je tomu vo všetkých mestách s parkovacou politikou na Slovensku – zakúpiť rezidentskú kartu, tá im však umožní bezplatné parkovanie v zóne ich bydliska, 100 hodín bezplatného parkovania pre ich návštevy, a dve hodiny parkovania v inej zóne. Tento návrh však neznamená, že sa spoplatní parkovanie v celej Bratislave. Jednotlivé mestské časti sa rozhodnú, či začnú nové parkovacie zóny zavádzať a v akých hodinách budú platiť. Ide teda o podobný systém, aký dnes poznáme napríklad v Starom Meste, kde všetci okrem obyvateľov musia platiť parkovné v pracovných dňoch medzi od 8.00 do 16.00 h. Podobné zóny budú po novom môcť postupne zaviesť aj iné mestské časti. Ružinov plánuje zavedenie takéhoto rezidenčného parkovania v prvom rade na sídlisku 500 bytov, následne v ďalších častiach v oblasti Nív a neskôr i Starého Ružinova. Ak by malo v najbližších rokoch dôjsť aj vytvoreniu zón na najväčších sídliskách – ako sú Ostredky, Štrkovec, Pošeň či Trávniky, išlo by zrejme najmä o zregulovanie parkovania vo večerných a nočných hodinách cez pracovný týždeň, ktoré by uprednostnilo domácich obyvateľov s trvalým pobytom. Mestskí poslanci by mali návrh parkovacej politiky schváliť na zastupiteľstve v júni, zavádzať sa však zrejme nezačne skôr ako v druhej polovici v roku 2020.  
Vážení susedia, milí Ružinovčania,

Vážení susedia, milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
po prvých štyroch mesiacoch zisťujem, aké je to, dostať sa do súboja s developermi, ktorí by najradšej zastavali každý kúsok nášho Ružinova. Napriek tomu, že veľmi dôsledne dbáme na to, aby sme pri každom jednom rozhodovaní na stavebnom úrade dôsledne dodržiavali zákon, už dvaja developeri na nás podali podanie na prokuratúru. Zhodou okolností to sú tí istí, ktorí by radi stavali stavby, proti ktorým máme my, Ružinovčania, najväčšie výhrady.