November 2014

Z obsahu

 • 15. NOVEMBRA BUDÚ KOMUNÁLNE VOĽBY
 • NA OSTREDKOCH OTVORILI VÝBEH PRE PSOV
 • RUŽINOVČANKA SENIORKOU ROKA
 • KNIHY MÔŽETE VRÁTIŤ AJ KEĎ JE ZATVORENÉ
 • ĽUDIA SÚ OCHOTNÍ, LEN IM TREBA UKÁZAŤ, AKO NA TO
 • TOHTOROČNÁ OPRAVA CIEST A CHODNÍKOV IDE DO FINÁLE
 • ŠKÔLKA NA GEMERSKEJ MÁ NOVÝ DVOR
 • PRESTAVBA STANICE NA MLYNSKÝCH NIVÁCH NADOBÚDA JASNEJŠIE KONTÚRY
 • RUŽINOV DOSTANE PENIAZE NA POLICAJNÉ KAMERY
 • ZASYPE MAJITEĽ JAMU NA SOLIVARSKEJ?
 • SÚŤAŽ O VSTUPENKY NA KYJEVSKÝ CITY BALET
Na stiahnutie
Za 50 rokov len dvaja riaditelia

Za 50 rokov len dvaja riaditelia

Rubrika: Spravodajstvo
Päťdesiat rokov existencie oslávilo Gymnázium Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici. Vzniklo v roku 1964 ako Stredná všeobecnovzdelávacia škola Bratislava– Ružinov. Vtedy sídlila o kúsok ďalej – na ulici Mlynské luhy. Do novovybudovaných priestorov na Tomášikovej sa škola presťahovala v roku 1968. Škola začínala s dvojakým zameraním – všeobecný variant a variant matematicko-fyzikálny. Potom sa preorientovala na humanitné a prírodovedné zameranie a rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. Dlhé roky na gymnáziu organizovali celoslovenské literárne a novinárske súťaže. V roku 1993 pribudla k štvorročnému gymnáziu aj osemročná forma štúdia. Dnes sa gymnázium vyprofilovalo na školu, ktorá sa zaoberá hlavne zdravotnou výchovou, ochranou ľudských práv, ochranou životného prostredia. Ako jedna z mála škôl sa môže pochváliť vlastným bazénom. Za 50 rokov gymnáziom prešlo vyše osem tisíc študentov, medzi nimi boli napríklad tenista Miloslav Mečíř, krasokorčuliar Jozef Sabovčík, primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, bývalá predsedníčka vlády Iveta Radičová, aj súčasný český minister financií Andrej Babiš. Medzi rarity školy patrí fakt, že za 50 rokov sa tu vystriedali len dvaja riaditelia – do roku 1991 ním bol Jozef Filan a od roku 1991 súčasný riaditeľ Norbert Kyndl.
V Základnej škole Ružová dolina vzniká modernejšie ihrisko

V Základnej škole Ružová dolina vzniká modernejšie ihrisko

Rubrika: Spravodajstvo
Asfaltový dvor Základnej školy Ružová dolina sa mení na multifunkčné športové ihrisko. Do konca novembra tu žiaci školy budú mať modernejšie ihrisko s kvalitným povrchom. Škola tak bude mať lepšie podmienky predovšetkým na loptové športy. Ide o podobné ihrisko ako už má napríklad základná škola Vrútocká, Medzilaborecká či Kulíškova. Premenu dvora na športové ihrisko financuje mestská časť Ružinov zo svojho rozpočtu. Realizácia vyjde na vyše 150 tisíc eur. (mš)
Tohtoročné opravy ciest a chodníkov idú do finále

Tohtoročné opravy ciest a chodníkov idú do finále

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinov končí s tohtoročnou obnovou povrchov ciest a chodníkov.
Komárnická ulica prešla drobnou revitalizáciou

Komárnická ulica prešla drobnou revitalizáciou

Rubrika: Spravodajstvo
Úpravou verejného priestranstva prešla Komárnická ulica na Štrkovci. Vyšliapané chodníky vedúce cez jeden z vnútroblokov získali novú štrkovú vrstvu, keďže ich podklad tvoril skôr už len prach a burina. Táto drobná revitalizácia nadviazal na minuloročnú úpravu predzáhradky pred jedným z panelákov, ktorú spoločne s mestskou častou realizovali samotní obyvatelia domu. Zároveň vo vedľajšom vnútrobloku Komárnickej ulice získali obyvatelia viac miesta na parkovanie. „Dosiahli sme ich jednoduchým zarovnaním terénu na mieste, kde bolo nevyužívané pieskovisko,“ vysvetlila Zuzana Pallaghyová, vedúce referátu životného prostredia ružinovského miestneho úradu. Mestská časť Ružinov ešte dokončí revitalizáciu verejného priestranstva pred bytovým domom na Miletičovej v susedstve Centrálu a vnútrobloku na Azovskej. Získala na ne dotáciu 50 tisíc eur od hlavného mesta. (mš)
Sputnik musí dodať novú protihlukovú štúdiu

Sputnik musí dodať novú protihlukovú štúdiu

Rubrika: Spravodajstvo
Vodohospodárske stavby Malacky, ktoré chcú už šesť rokov postaviť bytový dom Sputnik na Sputnikovej ulici, majú dodať novú hlukovú štúdiu. Vyplýva to z opätovného otvorenia stavebného konania ružinovským stavebným úradom. Obyvatelia Sputnikovej totiž vyhrali súdny spor, ktorým súd prakticky zrušil stavebné povolenie z roku 2008. Obyvatelia v spore argumentovali tým, že hluková štúdia, ktorú investor predložil, nedostatočne posúdila hlukové pomery stavby. Súd im dal za pravdu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva skonštatoval, že nie je možné existujúcu hlukovú štúdiu v novom stavebnom konaní akceptovať, a to najmä z dôvodu zmeny predpisov. Stavebník oznámil stavebnému úradu, že na pôvodnej hlukovej štúdii trvá. Stavebné konanie stavebný úrad prerušil a Vodohospodárske stavby vyzval na doplnenie hlukovej štúdie. Na pozemku na Sputnikovej je v súčasnosti jama, ktorú investor stihol vykopať minulý rok. (mš)  
Ako s územným plánom Ostredkov?

Ako s územným plánom Ostredkov?

Rubrika: Spravodajstvo
Obstaranie územného plánu zóny Ostredky zabezpečí architekta Marta Závodná. Mestská časť Ružinov s ňou už uzavrela zmluvu. Jej úlohou bude v stanovených termínoch zabezpečiť jednotlivé časti procesu obstarania územného plánu zóny. Jeho cieľom je regulácia výstavby v lokalite, kde veľkú časť pozemkov vlastní súkromný majiteľ. Zároveň bude môcť pokračovať konanie o stavebnej uzávere.
Zasype majiteľ jamu na Smolníckej?

Zasype majiteľ jamu na Smolníckej?

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovský stavebný úrad začal konanie o odstránení stavby bytového domu na rohu Smolníckej ulice za účelom vrátenia pozemku do pôvodného stavu. Argumentuje tým, že ide o nepovolenú stavbu. Stavebník Inforama tu pred dvoma rokmi stihol vyhĺbiť jamu, podľa stavebného úradu už po termíne platnosti stavebného povolenia. Stavebný úrad vtedy nariadil stavbu zastaviť. S konaním o odstránení jamy stavebný úrad musel čakať na rozhodnutie nadriadeného Okresného úradu Bratislavu, ktorý potvrdil, že stavebník začal stavať už mimo platnosti stavebného povolenia.
Bergamon žiada o prvé stavebné povolenia

Bergamon žiada o prvé stavebné povolenia

Rubrika: Spravodajstvo
Spoločnosť Bergamon požiadala o prvé stavebné povolenie na objekty v rámci rovnomenného polyfunkčného areálu, ktorý chce vybudovať medzi ulicami Hraničná a Mlynské nivy na mieste areálu NAD. Zatiaľ požiadal len o stavebné povolenia na parkoviská, vnútroareálové komunikácie a chodníky v rámci prvej etapy stavby. Územné rozhodnutie na polyfunkčný komplex Bergamon nadobudlo právoplatnosť v roku 2013. Novovybudovaný areál má pozostávať z bytových domov, administratívnych budov, apartmánových domov, parkovísk, chodníkov, oddychových a zelených plôch.
Prestavba stanice na Mlynských nivách nadobúda jasnejšie kontúry

Prestavba stanice na Mlynských nivách nadobúda jasnejšie kontúry

Rubrika: Spravodajstvo
Projekt prebudovania autobusovej stanice Mlynské nivy na úplne novú stanicu ožil. Spoločnosť HB Reavis Slovakia predložila koncom októbra projekt na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).
Do 18. novembra pripomienkujte koncepty regulácie výstavby okolo Štrkoveckého jazera

Do 18. novembra pripomienkujte koncepty regulácie výstavby okolo Štrkoveckého jazera

Rubrika: Spravodajstvo
Návrhy konceptov územných plánov zón Štrkovecké jazero, Bajkalská roh a Bajkalská Drieňová predstavili spracovatelia obyvateľom začiatkom októbra počas verejnej prezentácie týchto konceptov. Ide o predbežný návrh, ako by sa mohla uberať regulácia výstavby v tomto území.
Lahôdkový ružinovský víkend

Lahôdkový ružinovský víkend

Rubrika: Spravodajstvo
Dve kultúrne lahôdky pre Ružinovčanov pripravila počas posledného októbrového víkendu mestská časť Ružinov.
STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA DUŠANOM PEKÁROM

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA DUŠANOM PEKÁROM

Rubrika: Oznamy
11. november 2014 16:00-18:00 hod. Jedáleň ZŠ Ostredková 14 Každý je vítaný
Škôlkari z Gemerskej majú nový dvor

Škôlkari z Gemerskej majú nový dvor

Rubrika: Spravodajstvo
Materská škola Gemerská má konečne dvor, aký chcela. Dlhé roky tu mali preliezačky na prašnej zemine. Deťom aj učiteľkám to komplikovalo pobyt vonku hlavne v suchom počasí. Pred pár dňami sa pre nich stal realitou vynovený škôlkarsky dvor. Majú tu vysadený trávnik a preliezačky dostali bezpečnú a komfortnú dopadovú plochu. Úprava dvora škôlku vyšla na 10 tisíc eur. „Polovicu sme získali rozpočtu mestskej časti Ružinov , zvyšok z rozpočtu materskej školy a od rodičov, ktorí výrazne pomáhali pri realizácii a do celého diela sa pustili,“ povedala riaditeľka materskej školy Eva Bednaričová. S úpravou dvora by chceli ďalej pokračovať – hlavne opravou asfaltovej plochy. Foto: MŠ Gemerská, M. Štrosová  
Ružinov dostane peniaze na policajné kamery

Ružinov dostane peniaze na policajné kamery

Rubrika: Spravodajstvo
V Ružinove by mohli pribudnúť ďalšie kamery mestskej polície. Mestská časť Ružinov totiž uspela s projektom, ktorým sa uchádzala o rozšírenie kamerového systému. Nové kamery by tak mohli pribudnúť vďaka dotácii 18 tisíc eur od Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
Hojdana má 13

Hojdana má 13

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovské Materské centrum Hojdana v októbri oslávilo svoje 13. narodeniny. Deti s rodičmi ich prišli do Hojdany na Haburskej ulici na Štrkovci osláviť na už tradičný Koníkový deň. Povoziť sa mohli na koňoch a koníkové body získavali na stanovištiach so súťažnými úlohami. Hojdana pôsobí ako občianske združenie, ktoré funguje z 2% z daní, grantov a darov od firiem či jednotlivcov, napojená nie je na žiaden rozpočet samosprávy či štátnej správy. Za 13 rokov sa vypracovala na centrum, ktoré poskytuje výchovné, vzdelávacie a zábavné aktivity najmä pre deti v predškolskom veku a matky na materskej dovolenke. Cez týždeň tu funguje herňa, rôzne kurzy pre deti aj dospelých, burzy, divadelné predstavenia, prednášky, v lete tábory. Materské centrum tak poskytuje možnosti sebarealizácie mnohým matkám, ale aj otcom.
V Prievoze vystavovali tekvice

V Prievoze vystavovali tekvice

Rubrika: Spravodajstvo
Výstava vypestovaných tekvíc, jesenných plodov z prievozských záhrad, ochutnávka tekvicových koláčov, to bol druhý ročník Prievozských tekvicových slávností.
V Parku Andreja Hlinku pribudli nové stromy

V Parku Andreja Hlinku pribudli nové stromy

Rubrika: Spravodajstvo
Borovice čierne a borovice himalájske dala pred pár týždňami vysadiť mestská časť Ružinov v zrekonštruovanom Parku Andreja Hlinku. Ide o prvú časť náhradnej výsadby za vyrúbané choré stromy a kríky, ktoré bolo potrebné z parku odstrániť v rámci revitalizácie zelene parku. Spolu tu pribudne stovka nových stromov a nové kríky.
Na Ostredkoch otvorili prvý voľný výbeh pre psov

Na Ostredkoch otvorili prvý voľný výbeh pre psov

Rubrika: Spravodajstvo
Na Astronomickej ulici za garážami na sídlisku Ostredky pribudlo ihrisko pre psov. Psíčkari tu môžu svojich psov pustiť bez vôdzky, čo je mimo voľných výbehov zakázané. Psie ihrisko je oplotené, je tu kôš na psie exkrementy a dá sa posedieť na lavičkách. Výbeh zrealizovala mestská časť Ružinov zo svojho rozpočtu, vyšiel na približne 11 tisíc eur. Vybudovať psie ihriská mala ružinovská samospráva vo svojich tohtoročných prioritách, ružinovskí poslanci na to vyčlenili v rozpočte peniaze. Ďalší výbeh pre psov vznikne ešte tento rok na konci Prievozu na rohu Parkovej a Syslej ulice.
Do knižnice môžete vrátiť knihy aj po otváracích hodinách

Do knižnice môžete vrátiť knihy aj po otváracích hodinách

Rubrika: Spravodajstvo
Čitatelia Knižnice Ružinov na Miletičovej ulici už môžu využívať prvý ružinovský bibliobox. Je to schránka, do ktorej môžete vrátiť knihy bez toho, aby ste vošli do knižnice. Je to praktická vec, ktorú čitatelia ocenia cez víkend, počas dní pracovného pokoja a vždy vtedy, keď je knižnica zatvorená. Bibliobox 1. 10. 2014 slávnostne uviedli do prevádzky starosta Ružinova Dušan Pekár, riaditeľka Knižnice Darina Horáková a deti zo ZŠ Ružová dolina. Na bibliobox Knižnica Ružinov získala peniaze z grantu ministerstva kultúry.
Štvorročné zúčtovanie

Štvorročné zúčtovanie

Rubrika: Spravodajstvo
Volebné obdobie zástupcov samosprávy, ktorých si Ružinovčania zvoli v novembri 2010, o pár dní skončí. Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien a investícií, ktoré sa v Ružinove udiali počas štyroch rokov.