Január - Február 2014

Z obsahu

  • ČO NÁS ČAKÁ V RUŽINOVE V ROKU 2014?
  • Do škôlok sa v Ružinove dostane viac detí
  • Rozhovor so starostom Ružinova Dušanom Pekárom
  • Ako vidia rok 2014 v Ružinove jeho poslanci
  • Pribudli zrekonštruované chodníky
  • Blíži sa zápis prváčikov
  • Ružinovský slovník náučný
  • Ludwigov mlyn na Metodovej ulici
Na stiahnutie
Namiesto plastov a papiera ľudia „separujú” odpadky a murivo

Namiesto plastov a papiera ľudia „separujú” odpadky a murivo

Rubrika: Spravodajstvo
Zberné hniezdo na separovanie plastu, papiera a skla niektorí ľudia chápu ako odkladač odpadu! Kontajnery na Hrachovej ulici majú pritom slúžiť obyvateľom rodinných domov v Prievoze, aby vytriedili tieto suroviny, ktoré sa dajú ďalej zhodnocovať. Zároveň sa tak má znižovať množstvo zmiešaného domového odpadu. Výsledok je však úplné iný! Namiesto toho, aby sem ľudia nosili vytriedené papierové škatule, plastové či tetrapakové obaly alebo sklené fľaše, do kontajnerov pravidelne hádžu stavebný odpad alebo ku kontajnerom donesú vrecia s iným odpadom či zvyšky nábytku alebo pokosenú trávu. Dôsledkom toho je rozhádzané množstvo odpadkov po okolí, keďže plné vrecia a iný odpad položené pri kontajneroch sú lákadlom pre bezdomovcov. Okrem toho papier alebo plast, ktorý je už zmiešaný s tehlami, murivom, či bežnými odpadkami, nie je možné zhodnotiť ako vyseparovanú komoditu. Mestská časť Ružinov spolu s firmou OLO preto uvažujú, že zberné hniezdo zrušia. Ignorantským prístupom niektorých ľudí totiž stratilo zmysel. Pre tých, ktorí majú naozaj záujem triediť plasty, papier a sklo, skúsi ružinovská samospráva nájsť inú možnosť, ktorá bude mať aj význam. Bratislavčania majú pritom po celý rok zbaviť sa zadarmo odpadu na zbernom dvore firmy OLO na Starej Ivánskej ceste, ktorý je otvorený každý deň okrem nedele. Stačí len prekonať vlastnú lenivosť a bezohľadnosť.
Prečo vôbec triedime odpad z domácností?

Prečo vôbec triedime odpad z domácností?

Rubrika: Spravodajstvo
Správnym vyseparovaním papiera, plastu a skla umožníme ich ďalšie spracovanie a z odpadu tak znova vznikne výrobok, ktorý môžeme opäť použiť. Napríklad z recyklovaných viečok z plastových fliaš sú v Ružinove vyrobené lavičky na Palkovičovej ulici. Separovaním odpadu prispejeme k ochrane životného prostredia, ktoré potrebujeme zachovať aj pre naše deti, vnúčatá a ich deti... Zároveň vytriedením odpadu znížime množstvo zmiešaného odpadu v kontajneroch, čím znížime frekvenciu jeho vývozu alebo počet kontajnerov, za ktorých vyprázdňovanie každý mesiac platíme. v zálohových platbách za byt. Ušetríme tak peniaze.
Na Bajkalskej vysadili takmer stovku stromov

Na Bajkalskej vysadili takmer stovku stromov

Rubrika: Spravodajstvo
Koncom minulého roka vysadil bratislavský magistrát desiatky stromov do stredového deliaceho pásu na rušnej Bajkalskej ulici. Pribudlo tu 96 stromov. Kam by ste chceli vysadiť stromy? Máte tip, kde v Ružinove by sa zišlo vysadiť nové stromy? Pošlite svoj tip emailom na adresu zuzana.pallaghyova@ruzinov.sk. Ružinovský miestny úrad privíta vaše nápady, kde by bolo možné realizovať náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny. Následne preverí vlastníctvo pozemkov, ochranné pásma inžinierskych sietí a ostatné podmienky výsadby. Ak sa ukáže, že výsadba v navrhnutej lokalite je možná, mestská časť ju v rámci náhradných výsadieb zrealizuje.
Petíciu proti herni podpísalo vyše 200 ľudí

Petíciu proti herni podpísalo vyše 200 ľudí

Rubrika: Spravodajstvo
Vyše 200 podpisov má zatiaľ internetová petícia za zrušenie herne Merkúr, ktorú majú čoskoro otvoriť v bývalej predajni automobilov na Gagarinovej ulici, hneď vedľa Centra pre liečbu drogových závislostí. Petíciu spustili obyvatelia Ružinova. Adresovali ju primátorovi Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi. Žiadajú zrušiť povolenie na túto herňu. Licenciu totiž vydal magistrát hlavného mesta. Podľa primátora Ftáčnika však licenciu vydať mesto muselo, pretože žiadateľ splnil všetky podmienky zákona o hazardných hrách na vydanie licencie. Riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica sa pre Rádio Regina RTVS vyjadril, že v umiestnení herne až taký problém nevidí, pretože rozhodujúci je záujem pacienta vyliečiť sa. Zákon o hazardných hrách umožňuje zakázať herne v Bratislave, ale len celoplošne. Podmienkou však je, aby takýto zákaz petíciou žiadalo minimálne 30 % obyvateľov mesta nad 18 rokov. (red)
Na trhu Miletičova sú nové stánky

Na trhu Miletičova sú nové stánky

Rubrika: Spravodajstvo
Na trhovisku Miletičova pribudlo 19 nových drevených stánkov. Súčasťou novej zóny je aj terasa určená na letné posedenie. Nové stánky tu otestovali počas zabíjačkových hodov, ktoré sa konali počas troch decembrových sobôt. Ich vybudovanie je súčasťou snahy o zvýšenie hygieny na trhovisku. „Devätnásť stánkov je už v prevádzke, plánujeme ešte ďalších 15. Navyše upravíme cestu medzi nimi tak, aby nebola deravá a hrboľatá. Pri renovácii sme mysleli aj na to, aby sa medzi stánky zmestilo čistiace auto,” povedal riaditeľ Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb Attila Horváth, ktorý je správcom trhoviska. (red)
Kúpili ste byt, postavili garáž alebo urobili nadstavbu? Na daňové priznanie máte už len pár dní.

Kúpili ste byt, postavili garáž alebo urobili nadstavbu? Na daňové priznanie máte už len pár dní.

Rubrika: Oznamy
Do 31. januára 2014 musíte podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, ak vám k 1. Januáru 2014 vznikla daňová povinnosť. To znamená, že ste napríklad minulý rok kúpili byt, dom, záhradu, pozemok, postavili si garáž, urobili prístavbu či nadstavbu, zmenili vlastnícky podiel. Keď máte nehnuteľnosť v Bratislave, daňové priznanie podávate na oddelenia miestnych daní a poplatkov Magistrátu hlavného mesta. Nachádza sa v Petržalke na Blagoevovej ulici 9 oproti Ekonomickej univerzite. Sadzby daní sa oproti minulému roku nemenili. Ak s vašou nehnuteľnosťou žiadna zmena nenastala, daňové priznanie nepodávate, ale počkáte na daňový výmer, ktorý vám magistrát pošle poštou. Niektoré sadzby dane z nehnuteľností v Ružinove za m2: Byt 0,39 € Stavba na bývanie (napr. rodinný dom) 0,40 € Príplatok za podlažie (domu) 0,17 € Nebytové priestory v bytovom dome 1,15 € Rekreačná a záhradkárska chata alebo domček 1,43 € Garáž 1,5 € Príplatok za podlažie (chatky alebo garáže) okrem prvého nadzemného 0,33 € (sadzby platia za každý začatý m2) Pozemky záhrady, stavebné pozemky 1 % zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,15 % stavebné pozemky 1% Základom dane z pozemkov pre záhrady, zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 stanovenej pre Bratislavu vo výške 5,97 €/m2. Základom dane z pozemkov pre stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2 a hodnoty pozemku za 1 m2 stanovenej pre Bratislavu vo výške 71,69 €/m2 Podrobnosti o sadzbách daní a kontakty nájdete na web stránke www.bratislava.sk. Oddelenie miestnych daní a poplatkov magistrátu Telefón: +421 2 593 569 00, +421 2 593 569 01, +421 2 593 569 54 Adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Oddelenie miestnych daní a poplatkov Blagoevova ulica č. 9 P.O.BOX 76 850 05 Bratislava 55
Deti čarovali z odpadkov

Deti čarovali z odpadkov

Rubrika: Spravodajstvo
Zatiaľ čo niektorí dospelí netrafia vreckom s odpadkami ani do smetného koša, mnohé bratislavské deti majú k odpadu iný vzťah. Môže za to aj projekt OLOart, ktorý opäť odštartovala spoločnosť OLO. Zapojilo sa doň aj sedem ružinovských škôl a škôlok.
Viac ako 68 tisíc eur išlo do ružinovských rodín s deťmi

Viac ako 68 tisíc eur išlo do ružinovských rodín s deťmi

Rubrika: Spravodajstvo
Rodinám s novorodencami a prváčikmi tento rok finančne pomohla mestská časť Ružinov sumou vyše 68 tisíc eur. „Mladé rodiny z Ružinova sme takto podporili príspevkom pri narodení dieťaťa a príspevkom pri prvom vstupe dieťaťa do školy,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH). Peniaze od ružinovskej samosprávy putovali 761 novorodencom a 423 prváčikom. Príspevok pri narodení dieťaťa je v Ružinove 70 eur a príspevok pre prváka 35 eur. Samospráva aj takýmto spôsobom podporuje rodiny, ktoré majú trvalé bydlisko v Ružinove. (mš)
V areáli Nevädzová pribudli prvky na cvičenie

V areáli Nevädzová pribudli prvky na cvičenie

Rubrika: Spravodajstvo
V čerstvo zrevitalizovanom športovom areáli ZŠ Nevädzová 2 pribudla koncom novembra dm šport zóna.
Čo by ste mali vedieť o zápise

Čo by ste mali vedieť o zápise

Rubrika: Oznamy
Pri zápise do základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Ružinov, treba venovať pozornosť, do ktorého školského obvodu spadá adresa, na ktorej budúci prvák býva. Presnú informáciu o školských obvodoch nájdete na web stránke www.ruzinov.sk, vo VZN č. 34/2013. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú v školskom obvode spádovej školy trvalé bydlisko. Ak sa zákonný zástupca rozhodne zapísať dieťa mimo školského obvodu, odporúča sa pri výbere inej školy informovať pred zápisom o tomto kroku riaditeľa školy v školskom obvode. Teda ak vaša ulica patrí napr. do školského obvodu ZŠ Nevädzová, ale chcete dieťa zapísať na ZŠ Mierová, príďte o tom informovať ešte pred zápisom riaditeľa ZŠ Nevädzová. Rovnako informujte riaditeľa vašej spádovej školy, ak vaše dieťa bude chodiť do školy v zahraničí. Na zápis nezabudnite priniesť rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz. Ak dieťa nedosiahlo požadovanú školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. K žiadosti je nutné doložiť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak dieťa neprihlásite na povinnú školskú dochádzku, dopúšťate sa priestupku, za ktorý vám hrozí pokuta. Zaujímavosť: Do školského obvodu ZŠ Borodáčova 2 patrí okrem príslušných ružinovských ulíc prvýkrát obec Miloslavov. V obci majú totiž nedostatok škôl.
Blíži sa zápis prváčikov

Blíži sa zápis prváčikov

Rubrika: Oznamy
Ak máte dieťa, ktoré k 1.9. 2014 dovŕší 6 rokov veku a bude spôsobilé na školskú dochádzku, ste povinný zapísať ho o pár týždňov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2014/2015. Prinášame vám prehľad škôl, ktoré sa nachádzajú v Ružinove.
Pribudli zrekonštruované chodníky

Pribudli zrekonštruované chodníky

Rubrika: Spravodajstvo
Opravené chodníky na Kozmonautickej ulici na Ostredkoch a ďalšom úseku Slowackého ulice na Trnávke pribudli v závere uplynulého roka.
Kancelárie na Miletičovej sa zmenia na byty

Kancelárie na Miletičovej sa zmenia na byty

Rubrika: Spravodajstvo
Súkromný majiteľ administratívnej budovy na Miletičovej ulici Profinex Holding plánuje jej rekonštrukciu. Kancelárske priestory premení na polyfunkčný objekt s bytmi a obchodnými priestormi. Budovu chce nadstavať o dve ustúpené podlažia a pristavia parkovací dom. Vznikne tu 152 jedno a dvojizbových bytov. V parkovacom dome a na prízemí budovy vytvorí 133 nových parkovacích miest.
Aké zmeny žiada Ružinov v územnom pláne mesta?

Aké zmeny žiada Ružinov v územnom pláne mesta?

Rubrika: Spravodajstvo
Zachovanie zelenej plochy v parku na Palkovičovej, pri jazere Rohlík či vo vnútrobloku Chlumeckého-Štefunkova-Exnárova. To je príklad z 20 návrhov na zmeny územného plánu Bratislavy, ktoré mestská časť Ružinov zaslala magistrátu ešte v závere roka 2012.
Tri roky ružinovských poslancov - odpovedajú poslanci zastupiteľstva MČ Ružinov

Tri roky ružinovských poslancov - odpovedajú poslanci zastupiteľstva MČ Ružinov

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovské zastupiteľstvo sa dostalo do posledného roku súčasného volebného obdobia. Na rok 2014 opäť naplánovalo veľa investícií. Čo Ružinovčanov ešte čaká? Aj na to sme sa opýtali niektorých ružinovských poslancov. 1. Rok 2013 bol v Ružinove veľmi aktívnym rokom. Podarilo sa urobiť toho naozaj veľa. Čo bola pre vás najväčšia udalosť roka v Ružinove? 2. Ružinov má schválený rozpočet na rok 2014. Ktorej plánovanej investícii, či aktivite sa tešíte najviac? 3. Veľa ľudí už prekročilo pasivitu, ktorá na Slovensku dlhé roky vládla. Pochopili, že aj oni sami sú zodpovední za to, ako napríklad spolunažívajú v bytovom dome, ako vyzerá okolie pri ich dome alebo ak vyhadzujú na zem odpadky, tak si sami ničia svoje mesto, svoju mestskú časť. Ako z vášho pohľadu môžu ľudia prispieť k tomu, aby sa v Ružinove cítili lepšie a aby bol naozaj ich domovom? 4. Čo vy ako Ružinovčan a ako poslanec robíte pre to, aby bol Ružinov obľúbeným miestom na bývanie, aby sa riešenie problémov posúvalo dopredu?
Tri roky ružinovských poslancov - odpovedá zástupca starostu Ružinova Vladimír Sloboda (SaS)

Tri roky ružinovských poslancov - odpovedá zástupca starostu Ružinova Vladimír Sloboda (SaS)

Rubrika: Spravodajstvo
1. Rok 2013 bol v Ružinove veľmi aktívnym rokom. Podarilo sa urobiť toho naozaj veľa. Čo bola pre vás najväčšia udalosť roka v Ružinove?
Tri roky ružinovských poslancov - odpovedá zástupca starostu Ružinova Ján Buocik (SDKÚ-DS)

Tri roky ružinovských poslancov - odpovedá zástupca starostu Ružinova Ján Buocik (SDKÚ-DS)

Rubrika: Spravodajstvo
1. Rok 2013 bol v Ružinove veľmi aktívnym rokom. Podarilo sa urobiť toho naozaj veľa. Čo bola pre vás najväčšia udalosť roka v Ružinove?
Starosta Ružinova Dušan Pekár: Bol by som rád, keby si ľudia v Ružinove prihlásili trvalý pobyt a stali sa naozaj jeho obyvateľmi

Starosta Ružinova Dušan Pekár: Bol by som rád, keby si ľudia v Ružinove prihlásili trvalý pobyt a stali sa naozaj jeho obyvateľmi

Rubrika: Spravodajstvo
Starosta Dušan Pekár (49) má za sebou tri roky „starostovania“. Uplynulý rok považuje v Ružinove za najdynamickejší, najbohatší na udalosti. Bude taký aj rok 2014?
POSLANECKÉ STREDY

POSLANECKÉ STREDY

Rubrika: Oznamy
Diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. K dispozícii sú občanom na miestnom úrade Ružinov na Mierovej 21 každú stredu od 15:30 do 16:30 v zasadačke B2 na prízemí.
STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA DUŠANOM PEKÁROM

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA DUŠANOM PEKÁROM

Rubrika: Oznamy
11. február 2014 16:00-18:00 hod. Spoločenský dom Prievoz, Kaštieľska 30