Január - Február 2014

Z obsahu

  • ČO NÁS ČAKÁ V RUŽINOVE V ROKU 2014?
  • Do škôlok sa v Ružinove dostane viac detí
  • Rozhovor so starostom Ružinova Dušanom Pekárom
  • Ako vidia rok 2014 v Ružinove jeho poslanci
  • Pribudli zrekonštruované chodníky
  • Blíži sa zápis prváčikov
  • Ružinovský slovník náučný
  • Ludwigov mlyn na Metodovej ulici
Na stiahnutie
Najnovšie z Enviroportálu

Najnovšie z Enviroportálu

Rubrika: Spravodajstvo
Dostavba a prístavba administratívnej budovy LIDL Zámerom je dostavba a prístavba administratívnej budovy Lidlu na Ružinovskej ulici o dve podlažia a rozšírenie parkoviska o 25 miest, čím sa počet parkovacích miest zvýši na 131. Navrhovateľom zámeru je spoločnosť Lidl Slovenská republika. Revitalizácia sídliska Ostredky Spoločnosť Riston predložila na Ministerstvo životného prostredia SR zámer Revitalizácie sídliska Ostredky. Podľa navrhovateľa je účelom modernizácia časti sídliska, ktorá spočíva v návrhu na zlepšenie existujúcej dopravnej situácie, statickej dopravy v dotknutom území a v návrhu jeho urbanisticko-architektonického dotvorenia umiestnením nových bytových a polyfunkčných domov, vytvorením námestia, doplnenia parku a obohatenie územia o kultúrny objekt. Navrhovaný zámer urbanisticky rieši časť obytného súboru, ktorá je vyčlenená Trnavskou cestou, komunikáciou Maximiliána Hella, Sputnikovou ulicou, Drieňovou a Ostredkovou ulicou. Ide o plochu väčšiu ako 17 hektárov, pričom pozemky sú v súkromnom vlastníctve. Celý zámer navrhuje nasledujúce objekty: úprava komunikácií a doplnenie parkovacích miest na jednotlivých uliciach, parkovacie domy na Trnavskej ceste, vytvorenie námestia s kruhovou fontánou v dotyku ulice V. Clementisa s Trnavskou cestou, prepojenie Stálicovej a Zimnej, garážový dom na Zimnej, polyfunkčný dom na Meteorovej vedľa nového námestia, bytový dom Zimná (prístavba k štítovej stene bytového domu), nové napojenie Mesačnej na Trnavskú cestu, garážový dom na Mesačnej so strešným ihriskom a fitnes centrom, polyfunkčný dom Trnavská (pred Kozmosom), dva bytové domy na Mesačnej (prístavby k štítovým stenám), bytový dom Sputnikova (prístavba k štítovej stene), kultúrny pavilón na mieste nefunkčných WC na ulici V. Clementisa.
Stavebný zámer na Ostredkoch zmobilizoval obyvateľov

Stavebný zámer na Ostredkoch zmobilizoval obyvateľov

Rubrika: Spravodajstvo
Pár dní zverejnený zámer firmy Riston s názvom Revitalizácia sídliska Ostredky na internetovom Enviroportáli vyvolal okamžité spustenie petície obyvateľov tohto sídliska. Za niekoľko dní zozbierali takmer 4 tisíc podpisov. Petíciou chcú zabrániť plánovanej výstavbe a výrubu zelene.
Škôlka na Exnárovej zostane na svojom mieste

Škôlka na Exnárovej zostane na svojom mieste

Rubrika: Spravodajstvo
Materská škola Exnárova zostane v budove na Exnárovej 6 aj naďalej. Mestské zastupiteľstvo v decembri schválilo, aby magistrát zabezpečil rozdelenie budovy na dva samostatné objekty s vlastným súpisným číslom. V jednom bude fungovať MŠ Exnárova a v druhom Základná umelecká škola Exnárova.
Do škôlok v Ružinove sa dostane viac detí

Do škôlok v Ružinove sa dostane viac detí

Rubrika: Spravodajstvo
Približne o 80 detí viac by sa mohlo dostať od septembra 2014 do materských škôl v Ružinove. Mestská časť v tomto roku plánuje zvýšiť kapacitu v škôlkach.
Aké sú plány v Ružinove v roku 2014?

Aké sú plány v Ružinove v roku 2014?

Rubrika: Spravodajstvo
Výmena povrchov ciest, oprava chodníkov, otvorenie nových tried pre škôlkarov, rekonštrukcia Parku Andreja Hlinku, obnova ďalších školských športových areálov, rekonštrukcia detských ihrísk, to sú priority mestskej časti Ružinov na rok 2014.