Apríl 2016

Z obsahu

  • NOVÉ CENTRUM RUŽINOVA
  • AKO SI PAMÄTÁTE SVOJU FABRIKU?
  • V RUŽINOVE AKO DOMA
  • POZOR, ZÁPIS DO ŠKÔLKY SA BLÍŽI!
  • VEĽKÉ MESTSKÉ ČASTI UŠETRIA
  • PARLAMENTNÉ VOĽBY V RUŽINOVE
Na stiahnutie
Knižný festival v štýle ,,Sci-fi“ Ružinov

Knižný festival v štýle ,,Sci-fi“ Ružinov

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinov neostáva marcu - mesiacu, ktorý je venovaný knihám, nič dlžný. S týmto obdobím sa spájalo každoročne podujatie Knižná revue, ktorej sa tento rok zmenil názov na Ružinovský knižný festival. Špecializoval sa na sci-fi a fantasy literatúru. „Sci-fi poskytuje iné príbehy na aké sme bežne zvyknutí, ponúka únik z reality a v mnohom rozširuje obzory ,“ zdôveril sa Adam, jeden z návštevíkov festivalu. V rámci trojdňového podujatia si mohol prísť každý na svoje. Prvý deň odštartoval spomienkou na Terryho Pratchetta. Patril medzi najznámejších spisovateľov fantasy literatúry a tento rok sme si pripomínali rok od jeho smrti. „Už dlhé roky som fanúšik Terryho Pratchetta, hneď ako som sa dozvedela o tejto akcii, bolo jasné, že musím prísť. Na jeho tvorbe sa mi páči všetko. Dokázal vytvoriť úžasnú komplexnosť vesmíru, ale páčili sa mi najmä jeho charaktery postáv, ktoré sú vykreslené tak, že v nich spoznáte mnoho svojich známich,“ podelila sa o svoje dojmy návštevníčka Barbora. V rámci festivalu sa predstavil aj Braňo Jobus, Hana Lasicová či Daniel Hevier. Napriek tomu, že podujatie bolo venované knihám, prednášky a diskusie boli doplnené hudobnými vstupmi známych pesničkárov. Na záver festivalu si fanúšici spisovateľa J.R.R. Tolkiena mohli preveriť svoje vedomosti. Autor titulov ako napríklad Hobit či Pán prsteňov dal mnohým zabrať. Víťazov ale neobišli zaujímavé výhry. Vstup na všetky podujatia bol bezplatný. (vv)
Ujo maliar namaľoval Sloníkovo

Ujo maliar namaľoval Sloníkovo

Rubrika: Spravodajstvo
Keď sa spojí dobrý nápad s aktivitou, výsledkom môžu byť nevídané veci.
Ružinovský poslanec v parlamente

Ružinovský poslanec v parlamente

Rubrika: Spravodajstvo
O priazeň voličov vo veľkých voľbách sa uchádzalo aj viacero ružinovských poslancov, ktorí sú v aktuálnom období členmi miestneho zastupiteľstva. Úspešný bol len jeden, Vladimír Sloboda.
Parlamentné voľby v Ružinove s vysokou účasťou

Parlamentné voľby v Ružinove s vysokou účasťou

Rubrika: Spravodajstvo
Marcové parlamentné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky priniesli mnoho prekvapení. Ružinovčania pristúpili k voľbám zodpovedne. Volebná účasť bola takmer o 10% vyššia ako bol slovenský priemer. Záujem voliť prejavili aj obyvatelia žijúci v zahraničí, i tí, ktorí sa v deň volieb nenachádzali v Ružinove.
Patrik GULDAN

Patrik GULDAN

Rubrika: Spravodajstvo
Údelom nezávislého je presviedčať
Nové centrum Ružinova namiesto ,,Hirošimy“

Nové centrum Ružinova namiesto ,,Hirošimy“

Rubrika: Spravodajstvo
Nevydarený projekt nákupného centra Yosaria Plaza ožíva. Po dlhých rokoch nečinnosti dostáva projekt už konkrétnu podobu s novými možnosťami využitia celého územia.
Pozor, zápis do škôlky sa blíži!

Pozor, zápis do škôlky sa blíži!

Rubrika: Oznamy
Zápis do materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Ružinov odštartuje 2. mája 2016 a potrvá dva týždne. Do 16. mája tak rodičia, ktorí chcú aby ich dieťa navštevovalo niektorú z ružinovských škôlok, si priamo v nej musia podať žiadosť. K nej je potrebné pripojiť aj potvrdenie pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu spolu s informáciou o absolvovaných očkovaniach. V prípade jeho zdravotných a iných ťažkosti je nutné, aby rodič so sebou priniesol aj dokumentáciu, ktorú má. Kritéria na prijatie sú: dieťa vo veku 3 až 6 rokov spôsobilé podľa pediatra navštevovať materskú školu, vypestované základné hygienické návyky, ovládanie základných samoobslužných činností. Prednostne budú prijímané deti v predškolskom veku teda tie, ktoré k 31. augustu 2017 dosiahnu vek šesť rokov. Prednostne sú tiež prijaté deti s trvalým pobytom v Ružinove ako aj tie, ktorých súrodenec už danú škôlku navštevuje. Dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou má právo pokračovať v návšteve škôlky. (mš)
Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Rubrika: Oznamy
Poslanecké stredy na miestnom úrade 6.4.2016 16:30 - 17:30 Ing. Hrapko Peter MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň   13.4.2016 16:30 - 17:30 JUDr. Vojtašovič Martin MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Prievoz   20.4.2016 16:30 - 17:30 Ing. arch. Štasselová Lucia MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Štrkovec   27.4.2016 16:30 - 17:30 Ing. Patoprstý Martin MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Ostredky
Stretnutie so starostom Ružinova

Stretnutie so starostom Ružinova

Rubrika: Oznamy
býva spravidla každý prvý utorok v kalendárnom mesiaci v stabilných hodinách. Informácie o mieste jeho konania nájdete na www.ruzinov.sk a v teletexte TV Ružinov. Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 3. MÁJ od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Ostredková 14
Nájomnú zmluvu pre Primu odložili

Nájomnú zmluvu pre Primu odložili

Rubrika: Spravodajstvo
V programe marcového zasadnutia zastupiteľstva mestskej časti bolo aj predĺženie nájomnej zmluvy pre Domov sociálnych služieb pre dospelých Prima. Po miestami vzrušenej diskusii však napokon rozhodnutie o tomto bode odložili. Prima totiž žiadala dlhodobý nájom na desať rokov, ale poslanci, na návrh finančnej komisie, navrhovali najprv na jeden a pol roka s následným predĺžením. „Bola to zložitá situácia a som rád, že sme s riaditeľkou Primy našli riešenie, že najprv urobíme analýzu a nastavíme „pravidlá hry“ a až potom urobíme nový nájomný vzťah,“ povedal Peter Hrapko, predseda Komisie sociálnych služieb. „Žiadali sme prenájom na dobu desiatich rokov, nevieme si predstaviť, že by nám bol schválený len jeden a pol roka. Znamenalo by to pre nás veľkú neistotu, sme priamo úmerní od nájomnej zmluvy na poskytovanie sociálnych služieb,“ priblížila Viera Pribilová, riaditeľka neziskovej organizácie Prima. Takto vzniknutý časový priestor chcú poslanci využiť na upratovanie v nájomných vzťahoch mestskej časti a jej organizácií. Pripravujú systémové riešenie, na základe ktorého budú mať všetci rovnaké podmienky. Do konca apríla by mala prebehnúť pasportizácia nájomných zmlúv. Tento bod by sa mal opätovne objaviť na májovom miestnom zastupiteľstve. Prima je nezisková organizácia, ktorá pôsobí v Ružinove od roku 1997. Venuje sa ľuďom s mentálnym znevýhodnením. (vv)
Chcete postaviť naše mesto na nohy? Pridajte sa

Chcete postaviť naše mesto na nohy? Pridajte sa

Rubrika: Spravodajstvo
Tridsaťpäť tisíc dobrovoľníkov, ktorí vymaľovali spolu 1953 lavičiek, vysadili 3541 stromov a okrasných rastlín, natreli 36 km plotov, skrášlili 38 hradných nádvorí a 960 parkov a ihrísk. To je štatistika podujatia Naše mesto za jeho uplynulých deväť ročníkov. Pridať sa k firemným dobrovoľníkom môžete aj vy. Ako nato?
Veľké mestské časti ušetria

Veľké mestské časti ušetria

Rubrika: Spravodajstvo
Poslanci mestskej časti Ružinov súhlasia so zmenou štatútu hlavného mesta, ktorou sa znižuje solidárny príspevok veľkých mestských častí na spolufinancovanie malých bratislavských samospráv. Podľa decembrového uznesenia mestského zastupiteľstva je výška príspevku pre rok 2016 stanovená na 1 950 000 Eur. Najviac sa na tejto sume budú podieľať Ružinov s 21,1 percentami a Petržalka s 19,3. percentami. Starostovia veľkých mestských častí sa už niekoľkokrát snažili toto percento znížiť. „Konečne sme určili strop týchto príspevkov a to na sumu 1 950 000eur. Predpokladám, že toto je prvý krok kedy Ružinov nebude platiť tak vysoký balík peňazí pre malé mestské časti“, priblížil starosta Ružinova Dušan Pekár. „Je to krok správnym smerom, pretože do pokladnice mestskej časti pribudne 160 000 eur, ktoré sa potom dajú využiť na rôzne investície a iné veci“, potvrdil Martin Vojtašovič, predseda finančnej komisie. Takýto neplánovaný príjem do rozpočtu by mestskej časti pomohol. Príspevok pre malé mestské časti, známy pod názvom „miera solidarity“ stojí štyri veľké časti Bratislavy každý rok nemalé financie z ich rozpočtu. Minulý rok sa Ružinov, Petržalka, Staré Mesto a Nové Mesto poskladali na takmer 2,4 milióna pre malé mestské časti. Najviac prispel Ružinov 772 863 Eur a Petržalka 700 865 Eur. Rozhodnutie o tom, či s ušetrenou sumou bude môcť Ružinov počítať, majú v rukách mestskí poslanci, ktorí musia zmenu štatútu definitívne schváliť. Veronika Vasilková