Marec 2014

Z obsahu

  • Ktoré cesty dostanú nový povrch?
  • Architekti vymýšľali, čo s bývalou Drutechnou
  • Gymnazistka Michaela napísala kriminálny príbeh
  • V marci budú poslanci Bratislavy rozhodovať o Ostredkoch
  • Život v Ružinove sledujú štyri nové kamery
  • Ružinovská zabíjačka
  • Najvyšší súd dal za pravdu obyvateľom
  • Kde bolo najviac prvákov na zápise?
Na stiahnutie
HORE rampy BEZ platenia

HORE rampy BEZ platenia

Rubrika: Spravodajstvo
Okolo 20 ľudí prišlo vo februári protestovať proti spoplatneniu parkoviska pred Univerzitnou nemocnicou v Ružinove. Medzi účastníkmi boli pacienti, lekári, zdravotnícky personál, mestskí i miestni poslanci. Vyjadrili svoj nesúhlas so spoplatnením parkoviska pred nemocnicou súkromnou firmou.
Nesvieti na vašej ulici verejné osvetlenie?

Nesvieti na vašej ulici verejné osvetlenie?

Rubrika: Spravodajstvo
Nesvieti na vašej ulici jedna alebo viac lámp verejného osvetlenia a vy neviete, komu to nahlásiť? Je to jednoduché. Verejné osvetlenie v Bratislave spravuje pre magistrát hlavného mesta spoločnosť Siemens. Preto poruchu nahláste na dispečing verejného osvetlenia Siemensu. Najrýchlejšie je, keď si pozriete na stĺpe nefunkčného osvetlenia nálepku s číslom stĺpu. Ulicu a číslo stĺpu potom nahláste na tel. čísle dispečingu verejného osvetlenia 02/ 6381 0151 prípadne vyplňte internetový formulár na nahlásenie poruchy verejného osvetlenia na web stránke www.siemens.sk . Dispečing verejného osvetlenia: 02/ 6381 0151
Prijímanie detí do materských škôl v školskom roku 2014/2015

Prijímanie detí do materských škôl v školskom roku 2014/2015

Rubrika: Spravodajstvo
Chcete prihlásiť svoje dieťa do materskej školy v Ružinove? Vyplňte žiadosť, ktorú nájdete na internetových stránkach materských škôl alebo na webe mestskej časti Ružinov.
ĎALŠÍ KROK PRE ZÁCHRANU ŠKÔLKY NA EXNÁROVEJ

ĎALŠÍ KROK PRE ZÁCHRANU ŠKÔLKY NA EXNÁROVEJ

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovskí poslanci hlasovaním na februárovom miestnom zastupiteľstve potvrdili snahu o zotrvanie MŠ Exnárova 6 na svojom mieste. Súhlasili, aby Ružinov zafinancoval rekonštrukciu priestorov v ZŠ Borodáčova podľa požiadaviek ZUŠ Exnárova 6. ZUŠ by tu na jednom poschodí mohla mať priestory, ktoré potrebuje pre rozšírenie svojej činnosti, na ktorú chcela priestory škôlky. Zároveň poslanci schválili, že sa Ružinov bude podieľať sumou do 250 000 eur na rekonštrukcii objektu na Uránovej ulici. Táto alternatíva bude platiť vtedy, ak poslanci mestského zastupiteľstva schvália, že ZUŠ Exnárova 6 sa presťahuje na Uránovú, kde je teraz ubytovňa. Ružinov tak splnil svoj záväzok a magistrát musí budovu na Exnárovej 6 v marci administratívne odčleniť na dva objekty, pričom škôlka Exnárova bude v správe Ružinova.
Najväčší záujem na zápise prvákov bol o ZŠ Drieňová

Najväčší záujem na zápise prvákov bol o ZŠ Drieňová

Rubrika: Spravodajstvo
Budúci prváčikovia absolvovali v dňoch 7. a 8. Februára 2014 zápis do prvých ročníkov. Najväčší záujem je o ZŠ Drieňová, kam zapísali až 158 detí.
Rezidenčné parkovanie neprešlo

Rezidenčné parkovanie neprešlo

Rubrika: Spravodajstvo
Nový systém parkovania v Bratislave neprešiel 31. januára hlasovaním mestského zastupiteľstva. Poslanci mali pritom schváliť dva dokumenty. Za dodatok k štatútu mesta ale zahlasovalo len 19 z 36 prítomných poslancov. Hlasovanie o všeobecne záväznom nariadení (VZN) o parkovaní, ktoré malo nasledovať, tak primátor Ftáčnik z rokovania stiahol. Schváliť VZN odporučilo len šesť mestských častí, medzi ktorými bolo Staré a Nové Mesto, Devín, Petržalka, Jarovce a Rusovce. S dokumentom nesúhlasilo desať, medzi nimi aj Ružinov. V Ružinove by totiž vznikol zavadením rezidenčného systému parkovania veľký problém. Do systému totiž nemali byť zaradené mnohé účelové komunikácie vo vnútroblokoch. Tým pádom by tu ľudia s trvalým pobytom (rezidenti) nemohli byť uprednostnení pri parkovaní. Poslanci argumentovali aj tým, že chýbajú záchytné parkoviská a nesúhlasili s tým, že obyvateľ jednej mestskej časti by za parkovanie v druhej mestskej časti musel platiť. (red)
JARNÉ UPRATOVANIE 2014

JARNÉ UPRATOVANIE 2014

Rubrika: Oznamy
formou triedeného zberu objemného odpadu do veľkokapacitných kontajnerov zabezpečuje MČ Bratislava-Ružinov 22.3.2014 – sobota od 9.00 do 17.00 hod. OSTREDKY - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, zástavka autobusov č.39 ŠTRKOVEC - Komárnická – roh Herlianska ul. parkovisko TRNÁVKA - Banšelova – parkovisko pri Autobazáre 29.3.2014 – sobota od 9.00 do 17.00 hod. PRIEVOZ - parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu VLČIE HRDLO - sídlisko POŠEŇ - parkovisko pred nákupným centrom Kocka TRÁVNIKY - parkovisko Rezedová výjazd na Ďatelinovú dňa 5.4.2014 – sobota od 9.00 do 17.00 hod. STARÝ RUŽINOV - ulica Priekopy pri garážach RUŽOVÁ DOLINA - parkovisko pred Základnou školou Ružová dolina 29 NIVY - pri Zdravotnom stredisku na Kvačalovej - pred SD Nivy na Súťažnej
ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV

Rubrika: Oznamy
22. a 29. marca 2014 odvezieme obyvateľom Ružinova bezplatne nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.     V sobotu 22.3.2014 zbierame v častiach: Starý Ružinov, Nivy, Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky V sobotu 29.3.2014 zbierame v častiach: Pošeň, Ostredky, Trnávka, Prievoz, Vlčie hrdlo AKO NA TO? Najneskôr do 19. marca 2014 kontaktujte Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov: - počas úradných hodín MÚ na tel. čísle: 02/48 28 44 54, - non-stop e-mailom: zber@ruzinov.sk Nahláste nasledovné údaje: - druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť - meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť V deň zberu do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu. Ďakujeme, že nám v priebehu dňa umožníte vstup do týchto priestorov a spotrebiče nevyložíte na ulicu. Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál. Nepotrebné veľké (chladničky, práčky, TV) aj malé spotrebiče (fény, holiace strojčeky a pod.) patria do zberu. Len odtiaľ môžu putovať na ekologickú recykláciu, ktorá výrazne prispieva k ochrane životného prostredia. Mestská časť Bratislava – Ružinov informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene kolektívnej organizácie ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.
Obyvatelia namietajú voči stavbe na Seberíniho

Obyvatelia namietajú voči stavbe na Seberíniho

Rubrika: Spravodajstvo
Polyfunkčný dom Seberíniho je v štádiu stavebného konania. Obyvatelia okolitých domov poslali viacero námietok. Poukazujú na rozpor v počte bytov, apartmánov a parkovacích miest v porovnaní s územným rozhodnutím z roku 2011, nechcú ani 14-podlažný dom, ktorý má stáť najbližšie ku Gymnáziu L. Novomeského. Stavebný úrad pripomienky obyvateľov vyhodnotí.
Bytový dom Kľukatá na ministerstve

Bytový dom Kľukatá na ministerstve

Rubrika: Spravodajstvo
Investor plánovaného bytového domu na Kľukatej ulici v Prievoze sa odvolal voči rozhodnutiu mestskej časti Ružinov, ktorým zamietla vydať stavebné povolenie. Nadriadený Okresný úrad Bratislava však rozhodnutie Ružinova zrušil, mestská časť preto podala mimoriadny opravný prostriedok na ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Mestská časť Ružinov okrem toho požiadala Okresnú prokuratúru Bratislava II o preskúmanie zákonnosti vydania súhlasného stanoviska hlavného mesta z výstavbou. Okresná prokuratúra sa vyjadrila, že vec nepreskúma z dôvodu uplynutia trojročnej prekluzívnej doby troch rokov od jeho vydania v roku 2008. Petíciu proti výstavbe štvorpodlažného bytového domu v Prievoze podpísalo 182 obyvateľov. Bytový dom získal územné rozhodnutie na stavbu ešte v roku 2009, kedy bol starostom Slavomír Drozd.
Ružinov zamietol bytový dom na Mlynských luhoch

Ružinov zamietol bytový dom na Mlynských luhoch

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť Ružinov zamietla žiadosť investora o vydanie územného rozhodnutia na štvorpodlažný bytový dom so 16 bytmi na ulici Mlynské luhy. Takisto magistrát vydal k stavbe nesúhlasné stanovisko s hlavným argumentom, ktorým je nesúlad s územným plánom mesta.
Parkovací dom mešká, ale bude, tvrdí investor

Parkovací dom mešká, ale bude, tvrdí investor

Rubrika: Spravodajstvo
Parkovací dom na Jégého ulici mal už podľa pôvodných plánov stáť a zlepšiť problematickú situáciu s parkovaním v oblasti, ktorú zaťažuje zimný štadión. Investor ale stále nemá stavebné povolenie.
Architekti vymýšľali, čo s bývalou Drutechnou

Architekti vymýšľali, čo s bývalou Drutechnou

Rubrika: Spravodajstvo
Na rohu Bajkalskej a Záhradníckej ulice mal pred pár rokmi vyrásť polyfunkčný komplex s jednou výškovou dominantou. Taký bol pôvodný projekt Olympia, pre ktorý si investor vyhliadol bývalý areál Drutechny. Plány však zmenila kríza, konkurz na firmu investora a celý pozemok aj s halou Drutechny získala spoločnosť Tatra Residence. V závere minulého roka zorganizovala súťaž na urbanisticko-architektonický návrh riešenia tohto územia, dnes už je známy aj jej víťaz.
Najnovšie z Enviroportálu

Najnovšie z Enviroportálu

Rubrika: Spravodajstvo
Webový portál www.enviroportal.sk zverejňuje zámery investorov ešte v úvodnej fáze povoľovacích procesov. Umožňuje vám sledovať detailné informácie o zámeroch, ktoré by mohli podliehať procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Jeho záverečné stanoviská vypracúva Okresný úrad Bratislava.
Cvernovka má dostať územný plán zóny

Cvernovka má dostať územný plán zóny

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinov začal obstarávať územný plán zóny Cvernovka. Zámerom je regulácia a stanovenie podrobnejších pravidiel budúcej výstavby v území medzi ulicami Páričkova,Svätoplukova, Mlynské nivy, Košická, Dulovo námestie. Iniciátorom tohto kroku bol poslanec ružinovského miestneho zastupiteľstva Patrik Guldan (nezávislý). V území sa nachádza jedna národná kultúrna pamiatka – budova bývalej pradiarne na rohu Svätoplukovej a Páričkovej. Zvyšok priemyselných objektov majiteľ areálu, firma Hamilton Group, zbúral v roku 2012. Na prestavbu budovy bývalého internátu na Páričkovej ulici na byty má stavebné povolenie.
Namiesto parkoviska na Hraničnej bytový dom?

Namiesto parkoviska na Hraničnej bytový dom?

Rubrika: Spravodajstvo
Obyvatelia, ktorí bývajú v bytových a rodinných domoch na konci Hraničnej ulice v Prievoze odmietajú plánovanú výstavbu nového bytového domu.
Najvyšší súd dal za pravdu obyvateľom

Najvyšší súd dal za pravdu obyvateľom

Rubrika: Spravodajstvo
Obyvatelia Sputnikovej ulice majú za sebou prvé víťazstvo. Najvyšší súd SR potvrdil, že stavebné povolenie na deväťpodlažný bytový dom Sputnik z roku 2008 bolo vydané neoprávnene a stavebné povolenie zrušil.
POSLANECKÉ STREDY

POSLANECKÉ STREDY

Rubrika: Oznamy
Diskutujte so svojimi ružinovskými poslancami. K dispozícii sú občanom na miestnom úrade Ružinov na Mierovej 21 každú stredu od 15:30 do 16:30 v zasadačke B2 na prízemí. 26. február 2014 Radovan Struhár (volebný obvod Ružová dolina) 5. marec 2014 Josef Ošlejšek (volebný obvod Trávniky) 12. marec 2014 JUDr. Daniela Šurinová (volebný obvod Pošeň) 19. marec 2014 Mgr. Martin Pener (volebný obvod Prievoz) 26. marec 2014 Ing. Tatiana Tomášková (volebný obvod Štrkovec)
STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA DUŠANOM PEKÁROM

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA DUŠANOM PEKÁROM

Rubrika: Oznamy
4. marec 2014 16:00-18:00 hod. Jedáleň ZŠ Borodáčova 2
POZNAJTE SVOJHO POSLANCA

POZNAJTE SVOJHO POSLANCA

Rubrika: Spravodajstvo
Günther Furin (52) je poslancom ružinovského miestneho zastupiteľstva za Trávniky, kandidoval za stranu SDKÚ-DS. Je predsedom Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie.