December 2015

Z obsahu

  • ZÁPIS PRVÁKOV BUDE V BUDÚCOM ROKU AŽ V APRÍLI
  • BERGAMON PREVZAL INÝ INVESTOR
  • BUDEME MÔCŤ V RUŽINOVE VYUŽÍVAŤ ŽELEZNICU AKO MHD?
  • MENEJ BARIÉR NA CHODNÍKOCH
  • AREÁL NETRADIČNÝCH ŠPORTOV POTREBUJE INVESTÍCIU
  • RUŽINOV SPOZNAL NAJ STARÚ MAMU ROKA 2015
Na stiahnutie
Program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení DECEMBER

Program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení DECEMBER

Rubrika: Oznamy
PARK ANDREJA HLINKU 29.11. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE Zapálenie prvej adventnej sviece. Účinkuje KATKA KOŠČOVÁ. 3. 12. štvrtok 17. 00 h MIKULÁŠ Ružinovské mikulášske slávnosti so sprievodným programom a sladkým prekvapením pre deti od Mikuláša 6. 12. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE Zapálenie druhej adventnej sviece. Účinkuje SALAMANDER. 13. 12. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE Zapálenie tretej adventnej sviece. Účinkuje FS KARPATY. 18.12.- 20.12. 10.00 h RUŽINOVSKÉ VIANOČNÉ TRHY 14.00 h – 18.00 ŽIVÝ BETLEHEM. Jazda na poníkoch pre deti zdarma. 20. 12. nedeľa 16.00 h ADVENT V RUŽINOVE Zapálenie štvrtej adventnej sviece. Účinkuje spevácky zbor CANTUS. DOM KULTÚRY RUŽINOV, Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23 2. 12. streda 19.00 h VER(EJ)NÝ MILENEC Komédia. Účinkujú: K. HAYDU, M. PARTLOVÁ, S. DAUBNEROVÁ, I. ADAMEC réžia: Soňa FERENCOVÁ 3. 12. štvrtok 15.00 h RYTIER DOBREJ KNIHY 5. ročník oceňovania významných Ružinovčanov. V spolupráci s Knižnicou Ružinov. 4. 12. piatok 17.00 h MIKULÁŠSKA RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ Zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 5. 12. sobota 19.00 h PROFILOVÝ KONCERT BRATISLAVA HOT SERENADERS Vstupné: 10 eur 6. 12. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE MIKULÁŠ A NAJKRAJŠIA NA SVETE – divadlo Baretka 7. 12. pondelok 14.30 h VIANOČNÝ KONCERT PRE RUŽINOVSKÝCH SENIOROV Vstup voľný. 9. 12. streda 10.00 h STRETNUTIE JUBILANTOV Z RUŽINOVA Vstup na pozvánky 9. 12. streda 13.00 h DIALÓGY - protidrogové fórum pre žiakov ZŠ 9. 12. streda 13.00 h DIABETES - prednáška v spolupráci s SČK 10. 12.-14.1.2016 25 ROKOV RUŽINOVA – výstava fotografií 10. 12. štvrtok 18.00 h FOLKLÓRNE VIANOCE V RUŽINOVE 2015 Vianočné predstavenie FS Karpaty a jeho hostí pre RUŽINOVČANOV Po predstavení posedenie pri ľudovej hudbe a tradičnej kapustnici Vstup ZDARMA 11. 12. piatok 18.00 h VIANOCE S FOLKLÓRNYM SÚBOROM KARPATY Vianočné predstavenie FS Karpaty a jeho hostí. Po predstavení posedenie pri ľudovej hudbe a tradičnej kapustnici. 12. 12. sobota 19.00 h ORCHESTER LUDA KURUCA: POCTA FRANKOVI SINATROVI Koncert venovaný 100. výročiu narodenia Franka Sinatru Vstupné: 5 EUR 13. 12. nedeľa 9.00 h NOŽE 2015 Medzinárodná výstava nožov a chladných zbraní 13. 12. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE NESIEM VÁM NOVINU – divadlo NELINE 13. 12.nedeľa 19.00 h KOMÁRIK ZÁLETNÍK Insitná opereta v podaní HDS T. Ševčenka 15.12. utorok 17.00 h VIANOČNÁ AKADÉMIA ZŠ Drieňová 16. 12. streda 14.30 h AKADÉMIA TRETIEHO VEKU Psychologická poradňa. Prevencia. Prednáša PhDr. Ladislav KAMENČÍK 16.12. streda 17.00 h VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ SV. CECÍLIE 18. 12. piatok 17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ 20. 12. nedeľa 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE VYŠLA HVIEZDA NAD BETLEHEM - divadlo LUDUS 20. 12. nedeľa 17.00 h AKADÉMIA ŽIAKOV SZUŠ a ZŠ NEVÄDZOVÁ 21. 12. pondelok 16.30 h VIANOČNÝ KONCERT ŽIAKOV HUDOBNÝCH KURZOV DK RUŽINOV PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ FS Karpaty - Po 20:00 – 22:00 h, Ut 18:00 – 21:30 h, Str 20:00 – 22:00 h, Štv 18:00 – 21:30 h, Box Team Legends – tréningy boxu pre verejnosť – Po 18:30 – 20:00 h, Str 18:30 - 20:00 h, Pia 18:00 - 19:30 h, Kondičné cvičenia pre ženy Po 17:30 – 18:30 h, Str 17:30 – 18:30 h, Pohybová výchova pre deti Ut 17:00 – 17:45 h, Štv 17:00 – 17:45 h, Hudobné kurzy - Klavír pre deti a dospelých, Zobcová flauta pre deti a dospelých, Hudobno-dramatický súbor T.H. ŠEVČENKA – Str 17:30 – 21:00, Miešaný spevácky zbor CANTUS – Str 18:00 – 21:00, Kompozičný šach – každý druhý piatok 18:00 – 21:00, Krížovkárskohádankársky krúžok DUNAJCI - každú druhú stredu 18:00 – 21:00 SD PRIEVOZ, Kaštieľska 30, tel.: 02/43 63 02 30 28. 11. sobota 16.00 h SNEHULIENKA A ŠTYRIA TRPASLÍCI Divadelné predstavenie s pesničkami, hrá Anna Okapcová-Tyralová 12.12. sobota 15:00 h PRIEVOZSKÉ VIANOČNÉ TRHY Predaj vianočných koláčov, medovníkov, prezentácia tvorivých dielni, 17:00 vystúpenie DFS TRÁVNIČEK, vianočný punč, malé pohostenie PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ DASATELIER- výtvarné dielne Po 15:00 – 18:00, Ut 16:00 – 18: 00, Str 14:30 – 18:30, Štv 15:00 – 18:00 (Výtvarné techniky: KRESBA, MAĽBA, GRAFIKA, MODELOVANIE – TVAROVANIE, DEKORATÍVNA ČINNOSŤ, ŠITIE), Výtvarné dielne TOP ART pre deti od 3 rokov, deti a dospelí s hendikepom - Ut 15:00 – 18:00, Str 15:00 – 18:00, Štv 15:00 – 18:00 (Kreatívne tvorba z prírodných materiálov, maľba), Výtvarné dielne ECO LINE pre deti od 3 do 12 rokov – Štv 17:00 – 18:00, Zdravotné cvičenie pre seniorov – Štv 14:30 – 16:30, Zdravotné cvičenie na chrbticu – Po 19:30 – 20:30, Str 19:00 – 20:00, Taichi Str 17:30 – 18:30, DFS Trávniček - Po 15:30 – 19:30, Štv 15:30 – 19:30, FS Lipa – Str 17:30 – 18:30, SIC Orientálne tance – Ut 18:00 – 21:00, Mafra Divas – orientálne tance Štv 18:00-20:30 , Plava – orientálne tance Štv 19:15 – 20:45, Šachový krúžok – Ut 16:00 – 20:00, Chránená dielňa Donna Rosi – krajčírske služby – Po-Pia 8:00 – 14:00, Denné centrum seniorov – Po 13:30 – 17:00, Ut 13:30 – 17:00, Str 13:30 – 17:00 SPOLOČENSKÝ DOM NIVY, Súťažná 18, tel.: 02/559 60 861 4.12. piatok 16.30 h MIKULÁŠ NA NIVÁCH Mikuláš prinesie ružinovským deťom balíček 4.12. piatok 17.00 h MIKULÁŠSKE PREMIETANIE PRE VŠETKY RUŽINOVSKÉ DETI – ZIMNÉ ROZPRÁVKY: TOM A JERRY Vstup voľný. 6.12.,13.12. 20.12. 9:30 h ČAS PRE BOŽIE SLOVO Stretnutie kresťanov otvorené pre všetkých 8.12. utorok 18.00 h KRÁSY BOLÍVIE A CHILE Cestovateľská prednáška pre verejnosť spojená s premietaním dokumentu. Vstup voľný. 10.12. štvrtok 14.00 h - 16.00 h VIANOČNÉ DIELNIČKY PRE DETI Tvorivé popoludnie pre deti v spolupráci so SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON 10.12. štvrtok 18.00 h PREDNÁŠKA PSYCHOLOGIČKY EMOKE BAGDY Vstupné 9 eur. 15.12. utorok 18.00 h DIETETIKA – AKO SI NEUŠKODIŤ NESPRÁVNYM STRAVOVANÍM Prednáška pre verejnosť spojená s ochutnávkou čaju. Vstup voľný . 16.12. streda 14.15 h FILMOVÉ PREMIETANIE PRE ŠKOLY 17.12. štvrtok 14.00 h - 16.00 h VIANOČNÉ DIELNIČKY PRE DETI Tvorivé popoludnie pre deti v spolupráci so SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON 18.12. piatok 19.00 h ETNODANCE SHOW Recitál TŠ EtnoDance plný exotických tancov a hudby z celého sveta. Vstupné 6 eur. PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ: Joga – Po 17:00 – 20:00 h, Str 18:30 – 20:00 h, DFS Prvosienka – Ut 16:00 – 19:00 h, Str 16:00 – 18:00 h, Štv 16:00 – 19:00 h, Anglický jazyk - Po-Pia 17:30 – 20:00 h, Španielsky jazyk – Po 7:00 – 8:00 h, 17:00 – 18:30 h, Ut 19:00 – 20:30 h, Str 7:00 – 8:00 h, 17:00 – 18:30 h, Štv 8:00 – 9:00 h, Štv 17:25 – 18:55 h, SZUŠ - Výtvarný ateliér LADON - Deti MŠ Ut 16:30 – 18:00 h, Deti ZŠ Štv 16:00 – 18:15 h, Dospelí Po 17:30 – 19:45 Výučba klavíra pre deti a dospelých – Po 13:00 – 21:00 h, Etno Dance – tanečné štúdio pre dospelých – Po – Pia 17:00 – 21:15 h SPOLOČENSKÝ DOM TRÁVNIKY, Nevädzová 4, tel.: 02/ 436 30 594 4.12.- 22.12. VÝSTAVA VIANOČNÝCH POHĽADNÍC DETÍ ZŠ 7.12. pondelok 14.00 h - 16.00 h VIANOČNÉ DIELNIČKY PRE DETI Výroba mikulášskych vrecúšok, anjelikov z drôtiku pod vedením výtvarníčky PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ: Babyfit - cvičenie mamičiek s deťmi Str 9:00 – 13:30, Štv 9:00 – 13:30, Sunflowerstudio – cvičenie Flowin a Joga Po 17:00 – 21:00, Str 17:00 – 21:00, Elastic – HIP-HOP, Street dance Po 14:30 – 19:30, Ut 14:30 – 19:30, Str 14:30 – 19:30, Štv 14:30 – 19:30, AVALON – akadémia írskeho tanca, ZUŠ Prokofievova – výtvarný a audiovizuálny odbor, LADON (ZUŠ) - Kurzy kreslenia a výtvarnej výchovy Po - Pia 14:45 – 18:30, Hudobná škola Svetielko Ľudmila Šramová – klavír, flauta, gitara, spev Po– Pia 15:30 – 20:00, Angličtina – mierne pokročilí Ut 8:00 – 11:00, Štv 8:00 – 11:00, Arabčina Po–Pia 19:30 – 21:15, Taliančina Ut 8:00 – 9:30, Štv 8:00 – 9:30, Ruština Ut 17:00 – 19:00, Štv 17:00 – 19:00 Nostalgia, SD Nivy, Súťažná 18 02.12. ST 19:30 MACBETH, Justin Kurzel, Brit./Fr., 2015, 113 min., 3.50/4.00 € (EURÓPSKE OKO) 03.12. ŠT 19:30 MOST ŠPIÓNOV, Steven Spielberg, USA, 2015, 140 min., MP, 3.50/4.00 € (PREMIÉRA) 04.12. PI 17:00 TOM A JERRY: ZIMNÉ ROZPRÁVKY - pásmo, 45 min. VSTUP VOĽNÝ (PRE DETI) 04.12. PI 18:00 MALÝ PRINC 3D, Mark Osborne, Fr., 2015, 106 min., 4.50/5.50 € (PRE DETI) 04.12. PI 20:00 TAJOMSTVO ICH OČÍ, Billy Ray, USA, 2015, 115 min., 3.50/4.00 € 05.12. SO 18:00 HAMLET, Brit., 2015, 207 min., 2D záznam, 7.00 € v predpr. (NATIONAL THEATRE) 09.12. ST 19:30 TAXI TEHERÁN, Jafar Panahi, Irán, 2015, 82 min., 3.50/4.00 € (BEST OF FEST) 10.12. ŠT 20:30 SLOW WEST, John Maclean, Brit./Nový Zéland, 2015, 84 min., 3.50/4.00 € (BEST OF FEST) 11.12. PI 18:00 DOBRÝ DINOSAURUS, Peter Sohn, USA, 2015, 100 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI) 11.12. PI 19:45 V SRDCI MORA, Ron Howard, USA, 2015, 121 min., 3.50/4.00 € 12.12. SO 17:30 RODINKA BÉLIER, Eric Lartigau, Fr., 2014, 105 min., 3.50/4.00 € (EURÓPSKE OKO) 12.12. SO 19:30 MOST ŠPIÓNOV, Steven Spielberg, USA, 2015, 140 min., 3.50/4.00 € 16.12. ST 19:30 ASSASSIN, Hsiao-Hsien Hou, Čína/Hongkong/Taiwan, 2015, 107 min., 3.50/4.00 € (BEST OF FEST) 17.12. ŠT 19:30 STAR WARS: SILA SA PREBÚDZA, J.J. Abrams, USA, 2015, 135 min., 4.00/4.50 € (PREMIÉRA) 19.12. SO 17:00 MALÝ PRINC, Mark Osborne, Fr., 2015, 106 min., 3.00/4.00 € (PRE DETI) 19.12. SO 19:00 STAR WARS: SILA SA PREBÚDZA 3D, J.J. Abrams, USA, 2015, 135 min., 6.00 € (SCI-FI ZÓNA) 20.12. NE 17:30 VOJTECH, Viktor Csudai, SR, 2015, 90 min., 3.50/4.00 € (SLOVENSKÉ KINO) 20.12. NE 19:00 STAR WARS: SILA SA PREBÚDZA, J.J. Abrams, USA, 2015, 135 min., 4.00/4.50 € (SCI-FI ZÓNA) NIŽŠIE VSTUPNÉ JE PRE ŠTUDENTOV, PARTNEROV, DÔCHODCOV, ZŤP, DETI A VLASTNÍKOV BONUS KARTY NOSTALGIA. Zmena programu vyhradená. PROGRAM PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME, SLEDUJTE NA WWW.NOSTALGIA.SK Materské centrum Hojdana, Haburská 2, tel.: 02/ 43 63 45 07 3.12. o 12:30-13:45 hod. KURZ MASÁŽE DOJČIAT – začiatok 5-týždňového kurzu pre rodičov s deťmi od 6 týždňov do 10 mesiacov 4.12. o 10:50-12:00 hod. MÚDRY PIATOK V HOJDANE: Látkovanie s Petit Lulu a bezplienková komunikačná metóda – workshop pre mamičky 5.12. o 10:00-12:30 hod. VOŇAVÁ SOBOTA V HOJDANE: Adventné radosti – tradičné, obľúbené a nielen pekárenské dielničky s Alenkou pre deti a ich pomocníkov rodičov. Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky. 11.12. o 10:00 – 12:00 hod. PODPORNÁ SKUPINA NOSENIA A DOJČENIA DETÍ s Karolínou 11.12. o 10:30-12:00 hod. MÚDRY PIATOK V HOJDANE: Dieťa očami waldorfskej pedagogiky. Prednáška za účasti detí. Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky. 14.12. o 17:00 – 19:00 hod. ROZHOVORY O ZÁZRAKU – stretnutie s dulami k témam tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a rodičovstva 16.12. o 10:30 hod. PEKNÁ STREDA V HOJDANE: Ako sa lienka Kikilienka chystala na Vianoce - divadielko pre najmenších a ich rodičov. Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky. 17.12. o 9:30-12:00 hod. TVORIVÝ ŠTVRTOK V HOJDANE: Vianočný aranžmán – spolu so Soničkou si pripravíme vianočnú ozdobu sviatočného stola. Vstup iba na vopred zakúpené vstupenky. 18.12. o 9:00 – 10:00 hod. ŠKÔLOČKA V HOJDANE – zápis do nového kurzu na apríl-jún 2016 18.12. o 10:30 – 12:00 hod. MÚDRY PIATOK V HOJDANE: Skôr než budem škôlkar - rozprávanie o adaptácii dieťatka na škôlku Hojdana bude 21.12. 2015 - 8.1. 2016 zatvorená. Otvoríme 12. 1. 2016. Viac info na recepcii MC Hojdana a na www.hojdana.sk. Zmena programu vyhradená
Diamantoví Peštukovci

Diamantoví Peštukovci

Rubrika: Spravodajstvo
Diamantovú svadbu oslávia 26. decembra manželia Anna a Jozef Peštukovci z Ružinova.
Príjmové pásma pre poskytovanie príspevkov pre dôchodcov sa menia

Príjmové pásma pre poskytovanie príspevkov pre dôchodcov sa menia

Rubrika: Oznamy
1. januára 2016 sa zmenia príjmové pásma na účely poskytovania finančných príspevkov ružinovským seniorom. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Ružinov, ktoré reaguje na každoročnú valorizáciu dôchodkov vyplácaných štátom. Čo to znamená v praxi? Horná hranica dôchodku, do ktorej Ružinov svojim nepracujúcim dôchodcom poskytne finančný príspevok na výlet organizovaný mestskou časťou, sa zvýši o 1,90 eura, teda z 525,20 na 527,10 eura. Samoplatcami výletov sa stanú dôchodcovia s penziou nad 527,10 eura. O 1,90 eura sa zvýšia aj pásma dôchodkov na účely poskytovania príspevkov na spoločné stravovanie dôchodcov nasledovne: pri dôchodku do 247,10 eur bude príspevok 1,50 na jeden odobratý obed, pri dôchodku od 247,11 eur do 527,10 eur bude príspevok Ružinova 0,50 eura na jeden odobratý obed a pri dôchodku nad 527,10 eura poskytne mestská časť Ružinov seniorovi finančný príspevok 0,30 eura na jeden odobratý obed. Miroslava Plesníková
Ružinov spoznal Naj starú mamu roka 2015

Ružinov spoznal Naj starú mamu roka 2015

Rubrika: Spravodajstvo
Najlepšou starou mamou Ružinova roka 2015 je 68-ročná Anna Venclová.
Starosta MČ Bratislava - Ružinov Dušan Pekár pozýva

Starosta MČ Bratislava - Ružinov Dušan Pekár pozýva

Rubrika: Oznamy
osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho, žijú sami a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov na VIANOČNÚ VEČERU 24. 12. 2015 o 13:30 hod. v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej 14 Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne do 11. 12. 2015 na miestnom úrade na Mierovej 21 v kancelárii prvého kontaktu. Bližšie informácie: 02/48 284 285
Seniorky, chcete od januára začať cvičiť?

Seniorky, chcete od januára začať cvičiť?

Rubrika: Oznamy
Máte chuť od roku 2016 viac sa hýbať a urobiť niečo pre svoje telo? Prihláste sa na cvičenie sviežich senioriek 60 + . Začne 11. januára 2016 a konať sa bude vždy v pondelok a stredu od 10:00 do 11:00 v baletnej sále Domu kultúry Ružinov na Ružinovskej 28. Cvičiť sa bude s erudovanou trénerkou pri reprodukovanej hudbe. Pozor, počet miest je obmedzený kapacitou priestoru. Zápis záujemkýň na cvičenie sa uskutoční 17.12. 2015 o 10:00-12:00 hod. v priestoroch vstupného vestibulu Domu kultúry Ružinov. Cvičenie pre vás pripravila mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov.  
Vedomostnú súťaž vyhral tím z Ostredkov

Vedomostnú súťaž vyhral tím z Ostredkov

Rubrika: Spravodajstvo
Bulharsko, Luxembursko a pamiatky svetového dedičstva UNESCO na Slovensku. To boli tri témy, z ktorých otázky dostali seniori z ôsmich základných organizácií Jednoty dôchodcov v Ružinove, Vrakuni a Podunajských Biskupiciach na vedomostnej súťaži. Tú vždy raz do roka hostí Európske informačné centrum na Palisádach, teraz v novembri to bol už ôsmy ročník súťaže. Víťazom sa stal tím z Jednoty dôchodcov na Zimnej ulici na Ostredkoch.
Najhoršie, čo môže človek spraviť, je zavrieť sa doma

Najhoršie, čo môže človek spraviť, je zavrieť sa doma

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovčanka Terézia Sokolová ani po odchode do dôchodku neoddychuje.
ZÁJAZD PRE SENIOROV

ZÁJAZD PRE SENIOROV

Rubrika: Oznamy
Termálne kúpalisko Corvinuss vo Veľkom Mederi – 17. Február 2016 PROGRAM: Návšteva termálneho kúpaliska známeho liečebným účinkom na pohybové ústrojenstvo CENA: Účastník zájazdu hradí 5 eur priamo v autobuse - pri dôchodku nad 526,90 eur možnosť ísť ako samoplatca ODCHOD: 8:00 z parkoviska pred miestnym úradom na Mierovej 21. PRÍCHOD do Bratislavy popoludní. PRIHLASOVANIE: do 5. februára 2016 na Miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21 PODMIENKY ÚČASTI: nepracujúci senior s trvalým pobytom v Ružinove - potvrdenie o výške dôchodku do 526,90 eur na osobu - platný OP iba vo forme identifikačnej karty alebo platný cestovný pas - európsky preukaz zdravotného poistenia V prípade väčšieho záujmu, ako je kapacita zájazdu, budú účastníci zájazdu vyžrebovaní Ďalšie informácie: Referát soc. služieb MiÚ Bratislava-Ružinov, tel. číslo 02/48 284 285
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Zimná 1

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Zimná 1

Rubrika: Oznamy
– Ostredky, Bratislava 2 oznamuje, že za účelom vyberania členských príspevkov na rok 2016 bude mať v januári a februári 2016 úradné hodiny v Seniorskom informačnom centre na Zimnej 1 každý štvrtok od 11:30 do 13:00 hod. Prosíme všetkých členov tejto základnej organizácie, aby si v uvedených termínoch prišli zaplatiť členský príspevok na rok 2016. Výbor ZO JDS Zimná 1
Seniorská turistika do Manínskej tiesňavy

Seniorská turistika do Manínskej tiesňavy

Rubrika: Oznamy
Základná organizácia JDS Zimná 1, Bratislava 2 organizuje pre seniorov turistický výlet: 9.12. 2015 Považská Teplá- Manínska tiesňava /najužšia v SR/ - Kostelecká tiesňava. Túra má 10 km, max. prevýšenie 200 m. Sprevádzať budú: M. Chudá a E. Švecová, 0902 197 141 Zraz: 7:25 hod. na Hlavnej stanici pred stánkom so sušeným ovocím, odchod vlaku smer Košice o 7:55 hod. Vhodné sú turistické palice (nie je podmienka). Každý účastník sa turistiky zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Musí si byť vedomý svojho zdravotného stavu a fyzických možností a na akciu príde primerane vybavený a vystrojený (obuv, oblečenie, pršiplášť, voda, strava, prostriedok proti hmyzu). Akcia sa uskutoční za každého počasia.
Novembrový slnečný kúpeľ

Novembrový slnečný kúpeľ

Rubrika: Spravodajstvo
23 stupňov Celzia vonkajšia teplota. Teplé novembrové počasie umožnilo ružinovským seniorom vychutnať si nielen termálnu vodu maďarského kúpaliska Bük, ale aj slnečné lúče ako v lete. Výlet pre priaznivcov kúpania zorganizovala mestská časť Ružinov.
Areál netradičných športov potrebuje investíciu

Areál netradičných športov potrebuje investíciu

Rubrika: Spravodajstvo
Areál netradičných športov na Pivonkovej ulici si vyžaduje obnovu. Športoviská, ktoré sa tu nachádzajú, nie sú vo vyhovujúcom stave, treba ich nielen opraviť, ale hlavne dobudovať podľa pôvodných plánov.
Som rada, že ľudia opäť objavujú čaro knižníc

Som rada, že ľudia opäť objavujú čaro knižníc

Rubrika: Spravodajstvo
PhDr. Darina Horáková (68) je dynamická žena, z ktorej srší energia a učarovali jej knihy.
Máte problém so správaním svojich detí? Skúste poradenstvo online

Máte problém so správaním svojich detí? Skúste poradenstvo online

Rubrika: Spravodajstvo
Ste rodičia a potrebujete poradiť v oblasti výchovy svojich detí? Neviete si rady s detským vzdorom, súrodeneckou žiarlivosťou, adaptáciou na škôlku a školu, zvláštnym správaním dieťaťa, šikanou v škole či záchvatmi hnevu, poruchami spánku alebo panickým strachom dieťaťa? Pomôcť vám môžu cez internet v Centre pedagogicko- -psychologického poradenstva na Drieňovej 36.
Kde opravili lavičky?

Kde opravili lavičky?

Rubrika: Spravodajstvo
Opravené lavičky pribudli vo vnútrobloku na Ondavskej ulici, v parku Miletičova, na Šalviovej aj Mierovej ulici. Nové dosky namiesto starých tu osadil Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb.
Chystáte sa odhŕňať pred domom sneh? Dostanete lopatu

Chystáte sa odhŕňať pred domom sneh? Dostanete lopatu

Rubrika: Oznamy
Tento rok sa Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb rozhodol pomôcť aktívnym obyvateľom Ružinova pri zimnej údržbe pred vchodmi ich domov. Záujemcom dodá lopaty, sekáče na ľad a soľ. V prípade záujmu sa ozvite na email boris.hudec@rpvps.sk.
Zimná údržba má byť efektívnejšia

Zimná údržba má byť efektívnejšia

Rubrika: Spravodajstvo
Na zimnú údržbu na cestách a chodníkoch v správe mestskej časti Ružinov nasadí Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb (RP V-PS) viac techniky a ľudí ako v minulej zimnej sezóne, ktorá bola kritická. Podľa Nikolety Jonášovej z RP V-PS zvýšili počet pracovníkov oproti roku 2014 o 25 ľudí na 60, z toho 37 je určených na ručné čistenie schodov a chodníkov, zvyšok bude obsluhovať mechanizmy zimnej údržby. Vytvorené sú štyri pracovné skupiny rozdelené podľa lokality, ktoré budú pracovať paralelne. Podľa Jonášovej zvýšiť kvalitu zimnej údržby má aj väčší počet techniky v teréne. „V roku 2014 bolo 10 radlíc a 4 sypače, k roku 2016 sa počet sypačov zvýši na 12,“ uviedla Nikoleta Jonášová. V prípade sneženia budú pracovníci zimnej údržby zasahovať najprv na prístupových komunikáciách k zdravotníckym a školským zariadeniam, k obchodom s potravinami, a k úradom. (mp)
Menej bariér na chodníkoch

Menej bariér na chodníkoch

Rubrika: Spravodajstvo
Tretiu etapu bezbariérovej úpravy zjazdov z chodníkov ukončila mestská časť Ružinov.
Škola na Vrútockej s vynovenou telocvičňou

Škola na Vrútockej s vynovenou telocvičňou

Rubrika: Spravodajstvo
ZŠ Vrútocká na Trnávke má vymaľovanú telocvičňu. Získala na to dotáciu 2 tisíc eur od Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektu Športovými aktivitami k zvýšeniu fyzickej zdatnosti žiakov. Telocvičňa tak po rokoch dostala nový vzhľad.