September 2014

Z obsahu

  • AKÉ FOTO POKLADY STE DOMA NAŠLI?
  • V ŠKÔLKACH PRIBUDLI NOVÉ TRIEDY
  • DRUHÁ ETAPA PRIMA PARKU DOSTALA NESÚHLAS
  • LOKALITA KRAJNÁ-BOČNÁ UŽ MÁ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
  • KOMUNÁLNE VOĽBY BUDÚ 15. NOVEMBRA
  • ZÁJAZDY PRE SENIOROV
  • KOMPLETNÝ PROGRAM RUŽINOVSKÝCH HODOVÝCH SLÁVNOSTÍ
  • KDE SI VODIČI NEZNIČIA AUTO?
  • NA ŠTRKOVCI NÁJDETE ZREKONŠTRUOVANÉ ŠPORTOVISKO
Na stiahnutie
Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov

Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov

Rubrika: Oznamy
oznamuje verejnosti, že v lehote 16.9.2014 - 17.10.2014 sa uskutoční prerokovanie konceptu Územného plánu zóny Bajkalská, Drieňová. V súvislosti s prerokovaním predmetného materiálu vám oznamujeme, že kompletná textová i grafická dokumentácia „Územného plánu zóny Bajkalská, Drieňová“ je k dispozícii k nahliadnutiu na referáte územného a regionálneho rozvoja miestneho úradu na Mierovej ulici 21 a na webovej stránke www.ruzinov.sk /Územné plány zón. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k výslednému návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 17.10. 2014 písomnou formou do podateľne miestneho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava -Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2. Pripomienky možno podať do 17.10. 2014, pričom rozhodujúci je dátum na pečiatke pošty resp. podateľne. Verejné prerokovanie s prezentáciou konceptu Územného plánu zóny Bajkalská, Drieňová sa bude konať dňa 8.10.2014 (streda) o 17:00 hod vo veľkej zasadačke v budove miestneho úradu na Mierovej 21 v Bratislave
Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov

Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov

Rubrika: Oznamy
oznamuje verejnosti, že v lehote 16.9.2014 - 17.10.2014 sa uskutoční prerokovanie konceptu Územného plánu zóny Bajkalská roh.  V súvislosti s prerokovaním predmetného materiálu vám oznamujeme, že kompletná textová i grafická dokumentácia „Územného plánu zóny Bajkalská roh“ je k dispozícii k nahliadnutiu na referáte územného a regionálneho rozvoja miestneho úradu na Mierovej ulici 21 a na webovej stránke www.ruzinov.sk /Územné plány zón. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k výslednému návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 17.10. 2014 písomnou formou do podateľne miestneho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava -Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2. Pripomienky možno podať do 17.10. 2014, pričom rozhodujúci je dátum na pečiatke pošty resp. podateľne. Verejné prerokovanie s prezentáciou konceptu Územného plánu zóny Bajkalská roh sa bude konať dňa 8.10.2014 (streda) o 17:00 hod vo veľkej zasadačke v budove miestneho úradu na Mierovej 21 v Bratislave
Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov

Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov

Rubrika: Oznamy
oznamuje verejnosti, že v lehote 16.9.2014 - 17.10.2014 sa uskutoční prerokovanie konceptu Územného plánu zóny Štrkovecké jazero. V súvislosti s prerokovaním predmetného materiálu vám oznamujeme, že kompletná textová i grafická dokumentácia „Územného plánu zóny Štrkovecké jazero“ je k dispozícii k nahliadnutiu na referáte územného a regionálneho rozvoja miestneho úradu na Mierovej ulici 21 a na webovej stránke www.ruzinov.sk /Územné plány zón. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k výslednému návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 17.10. 2014 písomnou formou do podateľne miestneho úradu alebo poštou na adresu: Miestny úrad Bratislava -Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2. Pripomienky možno podať do 17.10. 2014, pričom rozhodujúci je dátum na pečiatke pošty resp. podateľne. Verejné prerokovanie s prezentáciou konceptu Územného plánu zóny Štrkovecké jazero sa bude konať dňa 8.10.2014 (streda) o 17:00 hod vo veľkej zasadačke v budove miestneho úradu na Mierovej 21 v Bratislave.
Lokalita Krajnej a Bočnej na Trnávke má už územný plán zóny

Lokalita Krajnej a Bočnej na Trnávke má už územný plán zóny

Rubrika: Spravodajstvo
Po viac ako štyroch rokoch príprav má územie medzi ulicami Galvaniho-Krajná-Studená a Bočná detailnejší nástroj regulácie výstavby. Je ním územný plán zóny. Jeho zadanie schválilo ešte predchádzajúce miestne zastupiteľstvo, definitívnu verziu prijali súčasní poslanci v júni tohto roka. Súčasťou tvorby územného plánu zóny boli aj prerokovania s verejnosťou.
POSLANECKÉ STREDY

POSLANECKÉ STREDY

Rubrika: Oznamy
So svojimi poslancami sa môžete stretávať na miestnom úrade Ružinov na Mierovej 21 každú stredu od 16:30 do 17:30 v zasadačke B2 na prízemí. 3. september 2014 Radovan Struhár (volebný obvod Ružová dolina) 10. september 2014 Mgr. Viktória Jančošeková (volebný obvod Trávniky) 17. september 2014 Ing. Peter Hrapko volebný obvod Pošeň) 24. september 2014 Ing. Ján Janus (volebný obvod Prievoz) 1. október 2014 Ing. Katarína Otčenášová (volebný obvod Štrkovec)
STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA DUŠANOM PEKÁROM

STRETNUTIE SO STAROSTOM RUŽINOVA DUŠANOM PEKÁROM

Rubrika: Oznamy
9. september 2014 16:00-18:00 hod. Jedáleň Vietnamská 13 Každý je vítaný
Počet ružinovských poslancov sa nezníži, zostane ich 25

Počet ružinovských poslancov sa nezníži, zostane ich 25

Rubrika: Spravodajstvo
Počet poslancov v ružinovskom miestnom zastupiteľstve zostane v rokoch 2014-2018 nezmenený. Obyvateľov bude naďalej zastupovať 25 poslancov.
Komunálne voľby budú 15. novembra 2014

Komunálne voľby budú 15. novembra 2014

Rubrika: Spravodajstvo
V sobotu 15. novembra 2014 si na ďalšie štyri roky zvolíme svojich zástupcov do orgánov samosprávy. Voliť budeme primátora Bratislavy, poslancov mestského zastupiteľstva, starostu Ružinova a poslancov ružinovského miestneho zastupiteľstva.
Voľnú stoličku v ružinovskom zastupiteľstve obsadila Viera Kyselicová

Voľnú stoličku v ružinovskom zastupiteľstve obsadila Viera Kyselicová

Rubrika: Spravodajstvo
Uvoľnené poslanecké kreslo po Güntherovi Furinovi (SDKÚ-DS) obsadila 1. júla 2014 Viera Kyselicová (SNS).
Novým kontrolórom Ružinova sa stal poslanec Günther Furin

Novým kontrolórom Ružinova sa stal poslanec Günther Furin

Rubrika: Spravodajstvo
Novým miestnym kontrolórom mestskej časti Ružinov sa stal poslanec miestneho zastupiteľstva Günther Furin (SDKÚ-DS).
Už o pár dní! Detské ihrisko na Bachovej sa zmení na modernú hraciu a športovú zónu

Už o pár dní! Detské ihrisko na Bachovej sa zmení na modernú hraciu a športovú zónu

Rubrika: Spravodajstvo
Jedno z najväčších ružinovských detských ihrísk mení podobu. „Ihrisko rekonštruujeme tak, aby tu bola zóna pre najmenšie deti, väčšie deti a bude tu aj priestor pre dospelých,“ vysvetľuje zámer rekonštrukcie ihriska starosta Ružinova Dušan Pekár. Montujú sem nové preliezačky, hojdačky, lezecké prvky, stroje na cvičenie, obnovou prejde basketbalové aj hokejbalové ihrisko. Samospráva osadí nové lavičky a smetné koše. Dodávateľa mestská časť Ružinov vysúťažila vo verejnom obstarávaní a ihrisko zrekonštruuje za vyše 67 tisíc eur. „Ihrisko je na veľmi peknom mieste a neďaleko školy, verím, že sem bude chodiť veľa detí a mladých rodín,“ dodal ružinovský starosta.
Ktoré chodníky ešte tento rok opravia?

Ktoré chodníky ešte tento rok opravia?

Rubrika: Spravodajstvo
Celý park Andreja Hlinku, Brestová na Štrkovci, Levická v Starom Ružinove, chodník na ulici Ružová dolina a na ulici Ivana Horvátha na Pošni. To sú chodníky, ktorým mestská časť Ružinov v tomto roku vymenila asfaltový povrch. V septembri a októbri príde na rad oprava ďalších chodníkov. Dočkajú sa jej chodníky na ulici Bencúrova na Trnávke, Konopná v Prievoze, Nevädzová smerom k Retru, Šumavská v Starom Ružinove a chodník na Súmračnej ulici na Ostredkoch.
Ďalšie cesty z pol miliónovej investície majú nový povrch

Ďalšie cesty z pol miliónovej investície majú nový povrch

Rubrika: Spravodajstvo
Druhá etapa Ružovej doliny, Brestová ulica, časť Polárnej a Súmračnej ulice. To sú ďalšie ružinovské cesty, ktoré počas letných prázdnin dostali úplne nový asfaltový povrch. V septembri a októbri ešte opravia cesty na Narcisovej, Revúckej a Kapušianskej ulici. Mestská časť Ružinov v tomto roku investuje do výmeny povrchov ciest a chodníkov viac ako pol milióna eur. „Od minulého roka cesty a chodníky v Ružinove už neplátame, ale opravujeme ich celé povrchy. Šetríme tak financie na opravu výtlkov,“ skonštatoval Ján Buocik, zástupca starostu Ružinova (SDKÚ-DS).
Zmodernizovaný športový areál nájdete už aj na Medzilaboreckej

Zmodernizovaný športový areál nájdete už aj na Medzilaboreckej

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovčania majú už tretí zrekonštruovaný športový areál. Po Nevädzovej a Vrútockej pribudol pri ZŠ Medzilaborecká na Štrkovci.