Október 2017

Pouličné umenie v parku

Pouličné umenie v parku

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť aj tento rok podporila viacero projektov formou grantového programu. Jeden z nich si môžu už Ružinovčania pozrieť na vlastné oči. Park Andreja Hlinku má za sebou výrazné pozitívne zmeny za posledné roky. Od septembra zdobia múrik, ktorý oddeľuje park od rušnej Tomášikovej ulice profesionálne grafitti
Prievoz sa rozrastá

Prievoz sa rozrastá

Rubrika: Spravodajstvo
Počas leta sa ružinovská verejnosť dozvedela o novom developerskom zámere v časti Prievoz. Obytný súbor Konopná Residence investor predstavil obyvateľom na verejnej prezentácii. Obytný súbor Konopná Residence má vyrásť na ploche takmer 6 700 štvorcových metrov ohraničenej Radničným námestím a ulicami Konopná, Struková, Súľovská, Párna a šesťpodlažnou bytovkou na Sladovej ulici. 
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Okrsková volebná komisia MČ Bratislava-Ružinov vyzýva aktívnych občanov, ktorí majú záujem stať sa členom okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. 11. 2017, aby sa prihlásili do 5. 10. 2017 osobne na miestnom úrade, Mierová 21, na referáte organizačnom a správy registratúry alebo telefonicky na tel. č. 48 284 338/48 284 318. Podmienkou členstva v komisii je dovŕšenie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.   Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 3. OKTÓBRA od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Medzilaborecká 11   Stretnutia poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy na miestnom úrade: 4. 10. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Vladimír Sloboda MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trnávka   11. 10. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Anna Reinerová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Nivy   18. 10. 2017 16:30 - 17:30 Mgr. Jozef Matúšek MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Starý Ružinov   25. 10. 2017 16:30 - 17:30 Mgr. Attila Horváth MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Ružová dolina  
Jedinečná kaplnka v kostole na Pošni

Jedinečná kaplnka v kostole na Pošni

Rubrika: Reportáže
Ružinovský Kostol sv.Vincenta de Paul sa môže od septembra pýšiť novou kaplnkou. A to doslova. Je unikátna. Jej interiér zdobí jedinečná mozaika na Slovensku. Autorom tohoto umeleckého diela je páter Kamil Dráb, ktorý je známy aj ako slovenský Michelangelo.
Nový dom smútku v Prievoze

Nový dom smútku v Prievoze

Rubrika: Spravodajstvo
Hlavné mesto a pohrebníctvo mesta Bratislavy Marianum odovzdalo do užívania nový dom smútku na cintoríne v Prievoze. Slúžiť bude predovšetkým na posledné rozlúčky so zosnulými. Starý dom smútku bol v havarijnom stave, a preto sa Marianum rozhodlo postaviť nový. „Pre výstavbu nového domu smútku sme sa rozhodli najmä z dôvodu, že ten starý už bol v havarijnom stave.