Júl - August 2015

Z obsahu

  • SÍDLISKOVÍ HRÁČI MAJÚ NOVÉ IHRISKO NA PETANG
  • RUŽINOVSKÁ PROMENÁDA 2015
  • Z AUSTRÁLIE DO RUŽINOVA
  • PREČO KOSCI NESTÍHAJÚ?
  • RUŽINOV OBSADILI STOVKY DOBROVOĽNÍKOV
  • UŽ MÔŽETE PODPISOVAŤ PETÍCIU PROTI HERNIAM
Na stiahnutie
Školám v lete opravia strechy, zväčšia telocvičňu i jedáleň

Školám v lete opravia strechy, zväčšia telocvičňu i jedáleň

Rubrika: Spravodajstvo
Počas letných prázdnin čakajú ružinovské základné školy rôzne stavebné či rekonštrukčné práce. Rekonštrukciou strechy vrátane jej zateplenia prejdú dva pavilóny Základnej školy Medzilaborecká, rovnakú opravu absolvuje budova telocvične v Základnej škole Ostredková. Na Základnej škole Drieňová, ktorej stále stúpa počet žiakov, pribudne druhá telocvičňa. Vznikne prebudovaním existujúceho átria a jeho prestrešením. Toto átrium sa nachádza vedľa súčasnej telocvične. Rovnako z kapacitných dôvodov potrebujú zväčšiť jedáleň Základná škola Mierová. Prestavbou interiéru sa rozšíri priestor jedálne zo súčasných 80 na 152 stoličiek. V lete Ružinov zrekonštruuje aj poschodie v budove školskej jedálne na Vietnamskej ulici, aby tu v septembri otvorili dve nové triedy pre škôlkarov. (red)
V nocľahárni pre bezdomovcov otvorili zrekonštruované priestory

V nocľahárni pre bezdomovcov otvorili zrekonštruované priestory

Rubrika: Spravodajstvo
V nízkoprahovej nocľahárni Depaul pre bezdomovcov na Ivánskej ceste otvorili zrekonštruovanú polovicu budovy.
Prečo je kosenie stále v časovom sklze?

Prečo je kosenie stále v časovom sklze?

Rubrika: Spravodajstvo
Prečo je kosenie stále v časovom sklze? Vysoká nepokosená tráva v niektorých častiach Ružinova. To je problém, na ktorý sa sťažujú obyvatelia. Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb stále nestíha načas kosiť.
Petičiari z Jégého sa stretli s investorom Residence Tower

Petičiari z Jégého sa stretli s investorom Residence Tower

Rubrika: Spravodajstvo
V polovici júna sa investor a obyvatelia, ktorí podpísali petíciu proti 32 podlažnému objektu Residence Tower, stretli na pôde ružinovského miestneho úradu. Ľudia najmä z Jégého aleje vedľa svojho domu stavbu nechcú. Šéf firmy Residence Roman Ruhig obyvateľov informoval o vývoji celého projektu, ktorý by mal stáť na Jégého medzi Henkelom a Saleziánmi. Stavebné povolenie na pôvodne 17-podlažný objekt má od roku 2006, o rok neskôr ho získal na 32 podlaží. Stavbu začal prekládkou horúcovodu, vysokého napätia, búracími prácami a prípravou územia. Obyvatelia sa na stretnutí, ktoré zorganizovala mestská časť Ružinov, zaujímali o dopravné riešenie, organizáciu dopravy počas výstavby, ako je vyriešené parkovanie. Proti stavbe argumentovali veľkým zahustením územia, zhoršením dopravnej situácie, znížením hodnoty ich bytov. Za najväčší problém považujú to, že Residence Tower nezohľadňuje súčasný stav lokality, potreby trhu a samotných obyvateľov a nevhodnosťou jej umiestnenia. „Na našom území bude trojprúdová komunikácia,“ informoval o napojení na Jégého ulicu okolo Henkelu Roman Ruhig. „Veď sa tam nevojde ani dvojprúdová,“ oponoval mu jeden z prítomných obyvateľov. „Ja vám neupieram vlastníctvo, len urobte projekt, ktorý sa bude páčiť aj iným, nielen vám. To, čo tam chcete postaviť, je hrozné. Toto nie je New York,“ vyjadrila sa ďalšia z obyvateliek, ktorá podpísala petíciu. „Aký kompromis ste ochotný ponúknuť?,“ zaznelo z úst ďalšej Ružinovčanky „Môže si to verejná správa kúpiť za náklady, nie so ziskom. Som ochotný debatovať o zmene projektu,“ vyjadril sa Ruhig. Ten zároveň informoval, že financovanie stavby má zabezpečené len čiastočne a stavba je náročná na realizáciu kvôli podložiu založiť do hĺbky piatich podzemných podlaží. Zároveň má povolených len 299 parkovacích miest v podzemí, keďže druhá etapa garážového domu sa zatiaľ javí nerealizovateľná. Vežiak na Jégého má aktuálne predĺžený termín dokončenia stavby do roku 2017. Keďže účastníci konania sa voči tomu odvolali, celý spis bude ďalej posudzovať Okresný úrad Bratislava. „Zvoláme ďalšie stretnutie k tejto téme,“ ukončil stretnutie ružinovský starosta Dušan Pekár (KDH). Miroslava Plesníková
Na R7 nastupuje výkup pozemkov

Na R7 nastupuje výkup pozemkov

Rubrika: Spravodajstvo
Takmer 7-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R7, ktorá pôjde aj cez Ružinov, teda uzol Prievoz-Ketelec má už územné rozhodnutie. Na stavebné povolenie pre realizáciu R7 potrebuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) doriešiť majetkovoprávne vyrovnanie s vlastníkmi pozemkov, cez ktoré má rýchlostná cesta viesť. Od vlastníkov ich bude odkupovať alebo si prenajímať. Tu sa bude rozlišovať trvalý alebo dočasný záber pozemku, teda jeho používanie napríklad na zriadenie staveniska, trasovanie inžinierskych sietí a podobne. V prípade dočasného záberu pôjde o nájom pozemku na 1-3 roky.
Martin Vojtašovič: Verejné peniaze sú peniaze nás všetkých

Martin Vojtašovič: Verejné peniaze sú peniaze nás všetkých

Rubrika: Spravodajstvo
JUDr. Martin Vojtašovič (31) je prvýkrát ružinovským poslancom. Kandidoval za Prievoz a je členom strany Sieť.
Martin Patoprsty: S pozitívnym prístupom ide všetko ľahšie

Martin Patoprsty: S pozitívnym prístupom ide všetko ľahšie

Rubrika: Spravodajstvo
ng. Martin Patoprstý (30) vyštudoval verejnú správu a regionálny rozvoj na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Ľudia z Trnávky navrhovali úpravu jednosmeriek, chcú ju aj obyvatelia Prievozu

Ľudia z Trnávky navrhovali úpravu jednosmeriek, chcú ju aj obyvatelia Prievozu

Rubrika: Spravodajstvo
Vážení obyvatelia Trnávky, rád by som vám podal stručnú informáciu z doterajšieho priebehu prieskumu ohľadne úprav jednosmernej dopravy v našej štvrti. Napriek tomu, že termín, do ktorého bolo oficiálne možné zasielať svoje pripomienky začiatkom júna skončil, obyvatelia ešte stále reagujú a posielajú podnety. Sme radi, veď radšej pomalšie a dobre, ako rýchlo, chvatne a s chybami. Obyvatelia najviac poukazujú na problémy s dopravou na uliciach Pavlovičova, Gašparíkova, Slowackého a Jakabova. Objavili sa problémy aj v súvislosti s MHD na Rádiovej a Bulharskej, no najväčšie problémy zo všetkých sa ukázali na základe podnetov od občanov na uliciach Bočná a Krajná. Tieto ulice sú reálne dopravou preťažené a často slúžia ako skratka pre nákladnú, ale aj osobnú dopravu mimomestským vodičom. Pri neprítomnosti chodníkov je chodec doslova v ohrození. Predpokladám, že prieskum uzavrieme 30. júna a následne s referátom územného a regionálneho rozvoja ružinovského miestneho úradu vypracujeme možnosti riešenia. Následne tieto predložíme na diskusiu širokej verejnosti. Pri príležitosti jedného stretnutia poslancov s obyvateľmi zaznela myšlienka, že je lepšie denne po svojom sídlisku urobiť autom trochu dlhšiu cestu, aby som sa dostal tam, kam potrebujem, ak mám zaručené, že z mojej štvrti nevznikne tranzit – skratka pre vodičov z celej Bratislavy a okolia. Zaujímavosťou je, že na základe výzvy pre Trnávku, sa ozvalo aj niekoľko obyvateľov Prievozu, ktorí vysoko hodnotia túto aktivitu a požadujú podobný prístup k doprave aj tam. Sľubujeme, že hneď po prázdninách pristúpime rovnako aj k Prievozu. MVDr. Marián Gajdoš zástupca starostu Ružinova
Ružinovčania prispeli svojimi nápadmi k budúcej podobe detského ihriska Páričkova

Ružinovčania prispeli svojimi nápadmi k budúcej podobe detského ihriska Páričkova

Rubrika: Spravodajstvo
Nové hojdačky, hracie prvky, zostavy, šmýkačky, atrakcie na lezenie pre menšie a väčšie deti.
Zrekonštruovali cintorín v Prievoze

Zrekonštruovali cintorín v Prievoze

Rubrika: Spravodajstvo
Cintorín v bratislavskom Prievoze je zrekonštruovaný.
ÚRADNÉ HODINY MIESTNY ÚRAD BA-RUŽINOV, MIEROVÁ 21, BRATISLAVA 827 05

ÚRADNÉ HODINY MIESTNY ÚRAD BA-RUŽINOV, MIEROVÁ 21, BRATISLAVA 827 05

Rubrika: Oznamy
Miestny úrad, Matrika, Evidencia pobytov Pondelok 7:30 - 17:00 Utorok 7:30 - 15:00 Streda 7:30 - 17:00 Štvrtok 7:30 - 15:00 Piatok 7:30 - 12:00 Tel.: 02/48 284 111 (spojovateľ), 02/48 284 454 (Prvý kontakt Životné prostredie), 02/48 284 451 (Prvý kontakt Sociálna oblasť) Stavebný úrad Pondelok 7:30 - 17:00 Streda 7:30 - 17:00 Tel: 02/48 284 453, 02/48 284 307
Kto posudzuje žiadosti o nájomné byty v Ružinove?

Kto posudzuje žiadosti o nájomné byty v Ružinove?

Rubrika: Oznamy
Ružinovská bytová komisia, ktorá posudzuje žiadosti o nájomné byty, funguje už v novom zložení. Členmi komisie sú poslanci miestneho zastupiteľstva Peter Hrapko (Smer-SD), Igor Adamec (Sieť), Martin Pener (KDH), Anna Reinerová (nezaradená), Lucia Štasselová (nezávislá, s podporou Sieť) a neposlanci Eva Franková a Helena Vrábliková (všetci sú zároveň členmi Komisie sociálnych služieb). V bytovej komisii sú aj riaditeľka ZŠ Ostredková Erika Drgoňová a štatutárka Materského centra Hojdana Beáta Mesíková. Bytovú komisiu ešte v roku 2011 zriadil starosta Ružinova Dušan Pekár (KDH) z dôvodu zvýšenia transparentnosti pri prideľovaní nájomných bytov.
Už môžete podpisovať petíciu proti herniam

Už môžete podpisovať petíciu proti herniam

Rubrika: Spravodajstvo
Mesto Bratislava a mestské časti odštartovali zbieranie podpisov pod petíciu za Bratislavu bez hazardných hier. Ak ju podpíše aspoň 30 percent Bratislavčanov, Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bude môcť prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bude ustanovené, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov nie je možné prevádzkovať na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Petíciu proti herniam môžu podpísať len obyvatelia s trvalým pobytom v Bratislave, ktorí dosiahli 18 rokov veku. Petičné hárky sú k dispozícii na ružinovskom miestnom úrade aj medzi dobrovoľníkmi, ktorí zbierajú podpisy.
Nové ulice vo Pharose sa zrejme nebudú volať po hokejistoch

Nové ulice vo Pharose sa zrejme nebudú volať po hokejistoch

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovskí poslanci navrhli názvy dvoch nových ulíc v nákupnej zóne Pharos na Trnávke. Priklonili sa k názvu Pharos 1 a Pharos 2. V pôvodnom návrhu boli názvy Ulica Vladimíra Dzurillu a Ulica Dušana Pašeka.
Cez letné prázdniny sa pripravte na dopravné obmedzenia na sídliskách

Cez letné prázdniny sa pripravte na dopravné obmedzenia na sídliskách

Rubrika: Spravodajstvo
V júli a auguste dostanú nový asfaltový povrch štyri cesty a päť chodníkov v Ružinove.
Poslanci schválili za riaditeľa Ružinovského športového klubu Ľubomíra Lenára

Poslanci schválili za riaditeľa Ružinovského športového klubu Ľubomíra Lenára

Rubrika: Spravodajstvo
Riaditeľom Ružinovského športového klubu (RŠK) sa stal Ľubomír Lenár. Jeho vymenovanie schválilo na júnovom zasadnutí ružinovské miestne zastupiteľstvo.