Júl - August 2020

Ekologická hrozba: Podozrivý odpad smeroval do Ružinova

Ekologická hrozba: Podozrivý odpad smeroval do Ružinova

Rubrika: Spravodajstvo
Je koniec apríla a Slovensko ešte stále žije obavami z dopadov koronavírusu na životy ľudí. V tom istom čase smerovali z Ivanky pri Dunaji na stavenisko diaľničného obchvatu v našej mestskej časti množstvá nákladných áut s materiálom z tejto skládky. Župan Juraj Droba a starosta Martin Chren sa kvôli podozreniu z úmyselnej činnosti proti životnému prostrediu obrátili na orgány činné v trestnom konaní. Dôvodom sú závažné zistenia v prípade nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji, o ktorej pred niekoľkými týždňami hovoril aj minister životného prostredia Ján Budaj. Zvláštny náklad Fotografie viacerých áut, ktoré privážajú na stavbu stovky a tisíce ton nákladu, vyvolávajú značné obavy. Najmä preto, že lokalita, kam smerovali, je v blízkosti Malého Páleniska, teda obývaného územia. „Považujem tieto podozrenia za mimoriadne nebezpečné. Životné prostredie si musíme chrániť a nik si nesmie myslieť, že mu podobné veci môžu beztrestne prejsť. Všetky dokumenty odovzdávam zodpovedným úradom a polícii a verím, že vyšetria ako ich pravosť, tak aj pohyb daných vozidiel. Miestny úrad Ružinov nie je orgánom, ktorý by v tomto mohol konať, ale proti takýmto praktikám budeme bojovať z celých síl,“ povedal M. Chren. Nebezpečné dedičstvo Oficiálne je podľa enviroportálu na území Bratislavského kraja evidovaných 256 environmentálnych záťaží, z toho 59 záťaží je potvrdených, 95 bolo identifikovaných ako pravdepodobných a 92 lokalít je sanovaných, resp. rekultivovaných. Podľa bratislavského župana Juraja Drobu sú ale oveľa vážnejším problémom nelegálne skládky. Obyvatelia v Bratislavskom kraji prostredníctvom aplikácie TrashOut nahlásili až 1898 nelegálnych skládok, pričom len 23% z nich bolo vyčistených. Takéto prípady a veľmi nezodpovedný prístup k životnému prostrediu, žiaľ, nie sú vôbec výnimočné. Priamo na hranici našej mestskej časti leží jedna z najproblematickejších skládok v hlavnom meste - tzv. vrakunská skládka. V tomto prípade sa však už proces jej zaistenia blíži do finále.  
Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk) Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti? podnety@ruzinov.sk Nefunguje verejné osvetlenie? +421 2 638 101 51 Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159 Odvoz nadrozmerného odpadu? www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi) Kto je vlastníkom pozemku? www.zbgis.sk Problém s MHD? + 421 2 5950 5950 info@dpb.sk Agenda magistrátu? +421 259 356 111 info@bratislava.sk  
Aktuality z Ružinova

Aktuality z Ružinova

Rubrika: Oznamy
Všetky aktuálne informácie o dianí v mestskej časti nájdete na oficiálnom webe a na facebooku. www.ruzinov.sk www.facebook.com/BratislavaRuzinov Ďalšie užitočné stránky: Cultus Ružinov www.cultusruzinov.sk Knižnica Ružinov www.kniznica-ruzinov.sk Ružinovský podnik VPS www.rpvps.sk  
Pravidlá po korone sa uvoľňujú: Návrat do škôl a škôlok

Pravidlá po korone sa uvoľňujú: Návrat do škôl a škôlok

Rubrika: Spravodajstvo
Žiadny manuál nás nemohol pripraviť na situáciu, ktorá vznikla začiatkom marca. Každá rodina, firma alebo inštitúcia zrazu museli riešiť problémy, o akých sme boli presvedčení, že sa u nás nikdy stať nemôžu. Asi najväčší dopad na fungovanie ľudí však malo zatvorenie škôl a školských zariadení. Školy a škôlky síce symbolicky na deň detí znovu otvorili svoje brány, ale napriek tomu pandémia mnohé skomplikovala a predovšetkým spomalila. Jedným z príkladov je aj prihlasovanie detí do škôlok a škôl. Je to taký trpko-smiešny povzdych, ktorý vo svojom okolí počujeme vždy, keď sa niekde vo svete stane tragédia obrovských rozmerov – chvalabohu, že sme takí malí, že nás to obíde... Žiaľ, nie vždy. A koronakríza bola presne jednou z tých situácií, ktorá si nevyberala a muselo sa jej prispôsobovať množstvo procesov. Testovanie zamestnancov Hoci počty nakazených boli na Slovensku v porovnaní s väčšinou krajín mimoriadne nízke, opätovné otvorenie škôl predstavovalo isté riziko zvýšenia počtu infikovaných. Aby sme toto riziko eliminovali čo najviac, rozhodla sa mestská časť otestovať pre návratom detí do škôlok a škôl všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. 1. júna sa spolu so žiakmi mohli vrátiť len tí zamestnanci, ktorí mali negatívny test na Covid-19. Prekvapivý výsledok Vďaka spoločnosti Alpha medical, ktorá zabezpečila testovanie bezplatne, tak mohlo viac ako osemsto zamestnancov zistiť nielen to, či majú pozitívny výsledok, ale aj to, či v minulosti prišli s koronavírusom do kontaktu. Veľa ľudí prekoná podobné ochorenia bez akýchkoľvek príznakov. Práve spomínaný Elisa test zisťuje aj existenciu protilátok v krvi a dáva odpoveď aj na túto otázku. Výsledky testovania ukázali, že viac ako tridsať ľudí z približne osemsto, vírus prekonalo. V čase testovania však už boli zdraví. Prijímanie do škôlok Koniec školského roka sa už tradične nesie v znamení podávania prihlášok do škôl a škôlok. Množia sa správy typu „všetci vedia, že sa tam nedá dostať“, ale aj otázky, prečo rozhodovanie o prijatí trvá tak dlho. Ružinovskí poslanci už minulý rok - ako jedno zo svojich vôbec prvých rozhodnutí – zmenili spôsob prijímania do škôlok a nastavili transparentné pravidlá a bodovací systém, ktorý zohľadňuje prijímanie detí z našej mestskej časti. Zohľadňuje množstvo faktorov od veku až po sociálnu situáciu rodiny, vďaka čomu je aj spravodlivý. Až desať prihlášok Tento rok prišlo do ružinovských škôlok celkovo viac než 2300 žiadostí, rodičia využili možnosť ich poslať viacero. Nie je preto ničím nezvyčajným, ak rodičia prihlásia jedno dieťa až do desiatich škôlok. Po skompletizovaní žiadostí sa počet prihlásených detí ustálil na čísle 1175 a z tohto množstva bola značná časť takých, kde by dieťa v čase nástupu ešte nedovŕšilo 3 roky. V čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa sa dokončovalo administratívne spracovanie žiadostí, ktoré značne spomaľovalo aj riešenie týchto mnohonásobných žiadostí. Kapacita škôlok Akékoľvek ďalšie stanovenie počtov prijatých detí musí vychádzať z kapacity škôlky – deti, ktoré odchádzajú do prvého ročníka, uvoľňujú miesto novým. Treba však počítať aj s možnosťou, že niektoré deti budú mať odložený nástup do školy, resp. sa dokonca môžu v priebehu prvých mesiacov školského roka vrátiť, keď sa ukáže, že nie sú dostatočne zrelé. Ak sa robia pri zápise do škôl osobné pohovory s deťmi, dá sa to odhadnúť. Tento rok však školy o túto možnosť prišli. Priveľa prvákov Nárast počtu detí, zvýšený záujem o niektoré konkrétne školy, ale aj zrušenie zápisov za osobnej prítomnosti detí, skomplikovalo aj nástup budúcich prváčikov. V prípade základných škôl platí princíp spádovosti, tj. do konkrétnej školy musia byť v prvom rade prijímané deti z okolia (podľa presne určených lokalít). Dieťa, ktoré má trvalý pobyt inde, môžu riaditelia prijať len vtedy, ak sú už umiestnené všetky „domáce“. Môže sa stať, že počet detí, ktoré sa do školy hlásia, bude väčší ako kapacita školy. Vtedy bude dieťa prijaté do akejkoľvek školy, ktorá bude mať voľné miesto. Niekoľko rodičov rieši ešte o niečo špecifickejšiu situáciu. Keďže chceli využiť možnosť výberu školy pre svoje dieťa, nezapísali ho do spádovej školy. Problém nastal v okamihu, kedy dieťa kvôli nedostatku kapacít do tejto školy nevzali. Obrátili sa na spádovú školu, ale tá už mala kapacity plné. Škola nemá priestor vziať dieťa, ktoré nebolo zapísané. V prípade, že niektoré dieťa na vybranú školu neprijmú, môže sa rodič, resp. zákonný zástupca, adresovať škole odvolanie a ak sa miesto uvoľní, môže byť prijaté. Ak nie, škola odstúpi predmetné odvolanie na vyriešenie príslušnému školskému úradu. Kedy sa rozhodne? Rodičia budúcich škôlkárov by mali mať rozhodnutia o prijatí do 15. júla. V prípade, že sa uvoľnia ďalšie miesta, napríklad ak nejaké dieťa nenastúpi, budú ich škôlky kontaktovať individuálne. V prípade základných škôl treba počkať na rozhodnutie do 30. júna. Príspevok pre prvákov Rodičia budúcich prvákov môžu požiadať mestskú časť o príspevok vo výške 40 eur. Podmienkou jej poskytnutia je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove. Príspevok poskytuje odbor sociálnych vecí. Netreba sa obávať, že by ste naň zabudli. Miestny úrad im v priebehu septembra a októbra pošle informáciu a vyzdvihnúť si ho budú môcť v pokladni miestneho úradu, na pošte alebo im ho úrad zašle priamo na účet. Tento príspevok sa vzťahuje aj na tie deti, ktoré nastúpia do cirkevnej alebo súkromnej školy, resp. do školy mimo Ružinova. Príspevok na letný tábor Mestská časť nezabúda ani na rodiny zo sociálne slabšieho prostredia alebo viacdetné rodiny. Rodičia môžu požiadať o príspevok na denný alebo pobytový tábor až do výšky 200 eur na každé dieťa. V prípade, že ide o zdravotne ťažko postihnuté dieťa so sprievodcom, príspevok na integračný pobyt je až do výšky 350 eur na dieťa. (viac informácií na jana.morgosova@ruzinov.sk alebo 02/ 48 284 285). Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk.  
Neprehliadnite

Neprehliadnite

Rubrika: Oznamy
Vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra Ružinovské zastupiteľstvo bude začiatkom júla hlasovať o vyhlasení voľby miestneho kontrolóra. Kandidát na túto funkciu musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Ružinov“ s poznámkou „Neotvárať“. Voľbe bude predchádzať verejné vypočutie kandidátov, ktorí splnia zákonom stanovené podmienky. Všetky podrobnejšie informácie, vrátane termínov a povinných príloh, budú zverejnené na webe mestskej časti www.ruzinov.sk (voľné pracovné miesta a úradná tabuľa). Talentovaná Ružinovčanka Miriam Prívarová bude ako prvá Slovenka reprezentovať Európsku úniu na summite Youth 20, ktorý je jedným z oficiálnych sprievodných summitov stretnutia lídrov G20. Na stretnutí mládeže, ktoré sa bude rovnako ako hlavný summit lídrov G20 konať už tento rok v októbri v Saudskej Arábii, povedie táto Ružinovčanka trojčlennú delegáciu mladých z Európskej únie. Jej úlohou v rámci tohto summitu bude vypracovať politické odporúčania pre lídrov G20 v oblasti mládeže.  
Takýto bol Ružinov: Ludwigov Mlyn

Takýto bol Ružinov: Ludwigov Mlyn

Rubrika: Reportáže
Len pár krokov od Trnavského mýta vidno aj z diaľky budovu časti bývalého mlyna. Postavil ho v roku 1882 podnikateľ Johann Ludwig, syn českého obchodníka so sviňami. Tie choval jeho otec na mieste, kde neskôr vyrástol mlyn, a potom ich posielal na bitúnok na dnešnej Miletičovej ulici. Mlyn bol vybavený na ten čas najmodernejšou technológiou a vyrábal až deväť druhov múky. Denne vyprodukoval až šesť vagónov nielen pre okolie, ale aj na export, najmä do Nemecka. Okrem toho, že to bol najväčší mlyn v Bratislave, pripísal si ešte jedno prvenstvo. V roku 1884 sa tu rozsvietili prvé elektrické žiarovky v meste. Koncom druhej svetovej vojny ho zasiahlo bombardovanie. Máte doma fotografie zo starého Ružinova? Pošlite nám ich na fotky@ruzinov.sk, radi ich zverejníme.
Ľudia, na ktorých sme hrdí

Ľudia, na ktorých sme hrdí

Rubrika: Spravodajstvo
HĽADÁME OSOBNOSŤ RUŽINOVA Poznáte nejakého výnimočného Ružinovčana? Niekoho, vďaka komu je život ľudí lepši? Niekoho, kto je úspešný doma alebo v zahraničí? Alebo niekoho, kto venuje svoj čas a skúsenosti, aby pomohol iným? Nominujte ho na verejné ocenenie mestskej časti. Čas máte do 10. septembra. Minuloročné ocenenie si odniesli Eva Gajdošová, spoluzakladateľka Asociácie školskej psychológie SR a ČR, Anton Gajdoš, autor elektronického internetového projektu - Národná encyklopédia športu Slovenska a in memoriam Alfréd Wetzler, ktorý po úteku z koncentračného tábora v Osvienčime spolu s Rudolfom Vrbom spísali správu o jeho fungovaní, ktorá zachránila státisíce životov. Kritériá nominácie Návrh na udelenie najvyššieho ocenenia mestskej časti môže predložiť ktokoľvek – jednotlivec, občianske združenie alebo inštitúcia. Udeľuje sa ľuďom, ktorí sú spätí s Ružinovom a ktorí sa zaslúžili o rozvoj mestskej časti, život obyvateľov alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. V žiadnom prípade však nejde len o tváre známe z časopisov alebo televíznych obrazoviek. Denne stretávame množstvo ľudí, ktorí pomáhajú komunite, v ktorej žijú, a tí si rovnako zaslúžia naše uznanie. Čo treba urobiť? Prihlasovací formulár a podrobné informácie nájdete na www.ruzinov.sk. Na adresu Miestneho úradu Bratislava – Ružinov ho môžete doručiť poštou alebo elektronicky až do 10. septembra 2020. Návrhy posúdi komisia školstva, kultúry a športu, vyberie kandidátov, prediskutuje so starostom a predloží ich na rokovanie miestneho zastupiteľstva.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 2. sep Poslanecké stredy: Ing. arch. Lucia Štasselová (Pošeň) MÚ (prízemie B2) - 16:30 9. sep Workshop pre seniorov: Rozkvitnutá jar v črepníku DK Ružinov – 14:30 (prihlasovanie do 31. 8.) Poslanecké stredy: Nikolaj Gečevský (Prievoz) MÚ (prízemie B2) - 16:30 16. sep Koncert pre seniorov: Umelecký súbor Andalucia DK Ružinov - 14:30 Poslanecké stredy: Ing. Marcela Kulifajová (Štrkovec) MÚ (prízemie B2) - 16:30 23. sep Prednáška pre seniorov: Čaje a lieky, čo hrozí pri vzájomnom kombinovaní DK Ružinov – 14:30 Poslanecké stredy: Ing. Vladimír Sirotka (Ostredky) MÚ (prízemie B2) - 16:30 30. sep Slávnosť jubilantov DK Ružinov – 10:00 (potrebné je vopred sa prihlásiť) Poslanecké stredy: Ing. Peter Strapák (Trnávka) ZŠ Vrútocká (jedáleň) - 16:30   Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: natasa.horvathova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 451 Prihlasovanie na slávnosť jubilantov: izabela.rosikova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 264 alebo 02/ 48 284 452  
Sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a bytov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) PRIESKUM BUDE ELEKTRONICKÝ Rozsiahle papierové dotazníky, ktoré by ľudia vypĺňali sami alebo s pomocou sčítacích komisárov, sú minulosťou. Nadchádzajúce sčítanie sa bude dať vybaviť omnoho jednoduchšie – elektronicky. Počas najbližšieho roka bude prebiehať sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Štatistický úrad ho vykonáva na základe nariadenia Európskeho parlamentu a vykonáva sa teda vo všetkých členských štátoch. Prvá fáza – sčítanie domov a bytov - prebieha od 1. júna. Údaje pre potreby sčítania domov a bytov nemusia poskytovať občania. Túto povinnosť zabezpečujú spoločenstvá, resp. správcovia. Tí ich musia poskytnúť do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti prioritne v elektronickej forme. Systém už obsahuje predvyplnenú databázu, ktorá vznikla integráciou dostupných údajov najmä z registra adries, katastra nehnuteľností, základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a registra organizácií, „Zoznamu stavieb“. Správca alebo spoločenstvo, ktoré neposkytne obci požadované údaje o bytovom dome, ktorý spravuje, sa dopúšťa správneho deliktu, kde zákon určuje výšku pokuty za každý takýto prípad vo výške 250 až 1 500 eur. Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania, nachádzajúce sa na území obce. Dátum, ku ktorému sa vzťahujú zisťované údaje o domoch a bytoch je 1. január 2021 ako rozhodujúci okamih sčítania. Druhou fázou bude sčítanie obyvateľov. Prebehne od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 a obyvatelia budú mať na vyplnenie dotazníka šesť kalendárnych týždňov. Všetky detailné informácie, dokumenty a šablóna sú prístupné na webovej stránke esdb.scitanie.sk.  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
„chráňme, čo je v Ružinove vzácne, zveľaďujme, čo treba“. S týmto som sa k vám prihováral ešte ako kandidát na nového starostu. A tým sa na úrade aj riadime. Za necelé dva roky sa nám podarilo do rúk mesta získať hektáre pozemkov, na ktorých už preto nehrozí nová výstavba – vrátane voľných plôch uprostred sídlisk, jazera Rohlík, či niektorých parkovísk. Vďaka tomu teraz pracujeme na niekoľkých projektoch nových parkov, na vynovení detských ihrísk. Niektoré veci trvajú dlhšie, než by som si sám prial, ale hýbu sa dopredu, a to ma teší. Na konci júna sa nám podarilo dosiahnuť ďalšiu veľkú vec: odkúpenie veľkého parkoviska pri Štrkoveckom jazere v prospech mestskej časti. Po takmer tridsiatich rokoch rozpredávania pozemkov bývalými politikmi sa tak konečne stala zmena: toto, jedno z ďalších najcennejších území, sa vracia do rúk obce. Presne tak, ako som obyvateľom Štrkovca pred voľbami sľúbil. Po vyše rok trvajúcich rokovaniach sa nám podarilo toto parkovisko kúpiť za takmer rovnakú cenu, za akú ho pred 12 rokmi doterajší súkromný majiteľ získal v dražbe. Celý proces rokovania o kúpe bol transparentný, zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých poslaneckých klubov. Čo je ale najdôležitejšie, pozemok tohto parkoviska je v územnom pláne určený na výstavbu bytov. Po tom, čo sme ho získali pre mestskú časť, sa však už obyvatelia nemusia báť, že by naše najvzácnejšie jazero na tomto mieste niekto zastaval ďalším panelákom. Áno, samého ma mrzí, že na naprávanie krívd z minulosti musíme vynakladať nemalé peniaze. Naše najvzácnejšie lokality – Štrkovec, Rohlík, Miletička, parky – si však musíme chrániť ako oko v hlave. Pretože záleží na našich dnešných činoch, v akom stave odovzdáme Ružinov budúcej generácií. Váš starosta