Júl - August 2017

Najväčšie kolo mlynské na Západnej

Najväčšie kolo mlynské na Západnej

Rubrika: Reportáže
V Materskej škole na Západnej ulici sme sa v júni netradičným spôsobom rozlúčili s predškolákmi a to vytvorením ustanovujúceho rekordu Najväčšie kolo mlynské. Nakoľko máme veľa detí a kolo by sa nezmestilo na náš dvor, rozhodli sme sa rekord realizovať na veľkej trávnatej ploche v blízkosti MŠ.
Deviataci (ne)prekvapili

Deviataci (ne)prekvapili

Rubrika: Spravodajstvo
V apríli sa uskutočnilo celoslovenské testovanie deviatakov, ktoré je známe ako Monitor 9. Viac ako 40-tisíc študentov na základných školách si overilo svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny respektíve iného vyučovacieho jazyka.
Aj škôlky už majú za sebou zápis

Aj škôlky už majú za sebou zápis

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinov pozná výsledky zápisu detí do materských škôl. 11 škôlok a 11 elokovaných pracovísk prijalo spolu 1119 žiadostí. Toto číslo už neobsahuje takzvané duplicity. Z tohto počtu bolo presne 818 žiadostí detí vo veku od 3-6 rokov a z toho bolo 702 Ružinovčanov. 
Ako je to s rekonštrukciami ihrísk a komunikácií?

Ako je to s rekonštrukciami ihrísk a komunikácií?

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť Bratislava-Ružinov ročne investuje do rekonštrukcií detských ihrísk, ciest či chodníkov stá tisíce eur. Napriek tomu ale viaceré, ktoré sú v horšom stave, zostávajú nedotknuté. Dôvodom sú majetkovoprávne vzťahy. O tom, ktoré komunikácie a detské ihriská v správe mestskej časti budú v danom roku opravené, rozhoduje ich stav.
Aká bude nová tvár „Miletičky“?

Aká bude nová tvár „Miletičky“?

Rubrika: Reportáže
Ružinov sa môže pochváliť centrálnym trhoviskom, ktoré denne navštívi množstvo ľudí z rôznych kútov Bratislavy. Pravdou ale je, že trhovisko nepatrí medzi skvosty mestskej časti. Mnohí ho aj napriek viacerým rekonštrukciám prirovnávajú k „bratislavskej Bangladéši“. Práve nová podoba „Miletičky“ bola téma, ktorá zaujala aj mladých architektov.
Blokové čistenie pokračuje na jeseň

Blokové čistenie pokračuje na jeseň

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Viaceré ulice na Nivách majú za sebou blokové čistenie. Išlo o ručné a strojové zametanie ciest, čistenie kanalizačných vpustov a prípadné ošetrenie zelene. V deň blokového čistenia bol na konkrétnej ulici na niekoľko hodín zákaz parkovania. Bolo to nutné vzhľadom nato, že Nivy sú frekventovanou časťou s množstvom parkujúcich áut a na dôsledné vyčistenie ulíc je potrebné ich uvoľnenie. Celkovo to nerešpektovali viac ako 50 vodičov, prevažne nerezidentov, ktorých autá boli odtiahnuté. Veľká vďaka patrí obyvateľom za rešpektovanie zákazu a spoluprácu, ako i mestským policajtom z Ružinova a Starého Mesta a Ružinovskému podniku verejno prospešných služieb, ktorého pracovníci blokové čistenie realizovali. Blokové čistenie na Nivách bude pokračovať počas jesene a uvažuje sa aj o rozšírení o lokalitu Starý Ružinov. (red)  
Personálne zmeny v podnikoch

Personálne zmeny v podnikoch

Rubrika: Spravodajstvo
Júnové zasadnutie miestneho zastupiteľstva prinieslo zmeny v obchodných spoločnostiach Ružinova. Poslanec Tomáš Alscher sa vzdal svojich funkcií v dvoch z nich. Na miesto neho tak zastupiteľstvo vymenovalo poslankyňu Máriu Barancovú ako členku dozornej rady CULTUSU Ružinov, a.s. Novou konateľkou TVR, s.r.o. (Televízie Ružinov a Ružinovského echa) sa na základe výberového konania a verejného vypočutia kandidáta stala poslankyňa Anna Reinerová: „Teším sa na túto spoluprácu. Ružinovskú televíziu pozerám ako občan. Verím, že budeme pokračovať v programoch, ktoré si ľudia obľúbili, prípadne spoločne vymyslíme aj niečo nové, uvidíme. Ale úprimne sa teším.“ Zmeny sa udiali aj v Ružinovskom podniku verejno-prospešných služieb, a.s. (RP VPS). Na miesto poslanca Martina Patoprstého vymenovalo zastupiteľstvo za člena dozornej rady RP VPS Slavomíra Drozda. Martin Patoprstý sa totiž stal členom predstavenstva podniku, po úspešnom absolvovaní výberového konania a verejného vypočutia: „Vzhľadom k tomu, že sa uvoľnil tento post a som sa ja, ako predseda dozornej rady, o toto miesto intenzívne zaujímal, pretože už aj v minulosti som v inej firme na podobnom poste pracoval. Tak isto sa spoločne s aktívnymi obyvateľmi zaujímame o poriadok a čistotu a snažíme sa robiť rôzne brigády po Ružinove a vplývať na mentalitu ľudí, takže som možno považoval trošku aj za svoju povinnosť na toto miesto ašpirovať.“ Katarína Kostková Foto: archív MČ Ružinov  
Stretnutie so starostom Ružinova a poslanecké stredy

Stretnutie so starostom Ružinova a poslanecké stredy

Rubrika: Oznamy
Stretnutie so starostom Ružinova Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove 5. SEPTEMBRA od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Nevädzová 2   Stretnutia poslancov s obyvateľmi Poslanecké stredy na miestnom úrade: 6. 9. 2017 16:30 - 17:30 Mgr. Igor Adamec MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Pošeň   13. 9. 2017 16:30 - 17:30 PaedDr. Mária Barancová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Prievoz   20. 9. 2017 16:30 - 17:30 Bc. Radovan Bajer MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Š trkovec   27. 9. 2017 16:30 - 17:30 Mgr. Martin Lazík MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Ostredky
Ružinov má nové partnerské mesto

Ružinov má nové partnerské mesto

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Počas Ružinovských rybárskych slávností, ktoré sa konali s finančnom podporou Bratislavského samosprávneho kraja, prišla do Ružinova významná návšteva z Gruzínska. Išlo o oficiálnu delegáciu so starostom mesta Mtskheta Avtandilom Nemsitsveridzem na čele. Jej cieľom bolo nie len spoznať bratislavský región a krásy mestskej časti či zažitie atmosféry rybárskych slávností, ale najmä podpísanie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci s Ružinovom. Mesto Mtskheta sa tak pridalo k mestu Tapolca z Maďarska, mestu Umag z Chorvátska a moravskému Znojmu. Výsledkom týchto partnerských vzťahov sú napríklad výlety ružinovských seniorov do Znojma a znojemských v Ružinove, vystúpenia súborov z partnerských miest na ružinovských hodoch či tábory v Umagu, ktoré bývali kedysi. (red)  
Raj pre psov

Raj pre psov

Rubrika: Spravodajstvo
Park pred Paneurópskou vysokou školou na rohu Tomášikovej a Ružinovskej začína pomaly naberať reálne kontúry. Po tom, ako boli v parku vysadené prvé stromy, sa teraz k slovu dostali psičkári. Aj tí budú mať totiž v tomto priestore svoje miesto. O tom, čo všetko v parku pre psov bude, diskutovali s obyvateľmi autori myšlienky nového parku, starosta, mestskí i ružinovskí poslanci.  
Druhá zmena

Druhá zmena

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovskí poslanci sa na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva venovali aj aktuálnemu rozpočtu, konkrétne jeho druhej zmene. Doterajší vývoj rozpočtového hospodárenia i jeho očakávaný vývoj do konca rozpočtového roka si vyžiadali úpravu niektorých príjmových a výdavkových položiek.