December 21 - Január 22

Služby magistrátu: Nová firma na verejné osvetlenie

Služby magistrátu: Nová firma na verejné osvetlenie

Rubrika: Spravodajstvo
Upozornenia na nefungujúce osvetlenie máme na stole takmer každý deň. Aj my sme však bezmocní, riešenie je totiž v rukách hlavného mesta a súkromnej spoločnosti Siemens, s ktorou má hlavné mesto uzatvorenú zmluvu. Zmeniť by to mohol zámer o vzniku novej firmy, a čas na nápravu by sa tak mohol podstatne skrátiť, čo by iste potešilo všetkých občanov.  Za posledné dva roky sa výrazne zvýšil počet podnetov, v ktorých nás upozorňujete na nefungujúce pouličné osvetlenie. Pribúda e-mailov aj telefonátov, v ktorých sa sťažujete na tmavé ulice. Dožadujete sa, aby sme pristúpili k problému zodpovedne a konali. Problém je v zimnom období ešte badateľnejší, keďže sa stmieva skôr ako v lete. Mestská časť by určite tieto podnety riešila rada, avšak nemôže. Riešiť tento problém totiž nie je v kompetencii mestskej časti, ale magistrátu a spoločnosti Siemens. Práve preto na vaše otázky musíme často odpovedať negatívne. Koniec zmluvy V celej tejto situácii sa vynára aj ďaľší problém. Dodávateľovi služby sa už pred rokmi skončila zmluva a dlhodobo sa nedarilo obstarať novú spoločnosť. Zdá sa však, že už svitá na lepšie časy. O osvetlenie by sa mala starať nová mestská firma – Technické siete Bratislava. Jej vznik sa už črtá. Okrem toho, že riešenie problémov by malo byť flexibilnejšie, keďže mesto bude mať odpoveď vo vlastných rukách, malo by zároveň aj ušetriť poriadny balík financií. Nebude totiž musieť doplácať na sprostredkovateľské provízie. Ďalšie projekty Popri verejnom osvetlení sa do pozornosti dostávajú aj ďalšie významné projekty ako mestská optická sieť, či skutočnosť, že lampy by mali byť prepájané dátovými káblami. Mali by sa tak dať využívať ako senzory a do hry sa dostáva aj napojenie bezpečnostných kamier na mestskú políciu, čo by výrazne malo zvýšiť aj bezpečnosť v uliciach nielen našej mestskej časti. Mesto, a teda aj naša mestská časť, by mali byť viac osvetlené bez nebezpečných tmavých opustených zákutí. Večerné prechádzky či neskoré návraty z práce by tak mali byť aj v zimných mesiacoch pokojnejšie. Keďže však ide o skutočne veľký projekt, ktorý si vyžaduje milióny eur, na jeho realizáciu je treba aj viac času. Už ho však odobrila mestská rada, odsúhlasiť ho ešte musí mestské zastupiteľstvo. (štvrtok 18.11. 2021, pozn. red. - výsledok hlasovania tak nebol do uzávierky mesačníka známy). Potom sa môže začať so samotnou realizáciou. To by teda malo byť pozitívnou správou hlavne pre občanov.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 24. nov. Poslanecké stredy: Ivan Kraszkó (Ružová dolina)   1. dec. Poslanecké stredy: Martin Ferák (Trávniky)   8. dec. Poslanecké stredy: Matúš Méheš (Pošeň)   15. dec. Poslanecké stredy: Monika Ďurajková (Prievoz)   22. dec. Poslanecké stredy: František Bolgáč (Štrkovec)   Ďalšie dátumy stretnutí poslancov s občanmi v roku 2022 budú zverejnené na stránke www.ruzinov.sk po tom, ako bude dohodnutý harmonogram. Upozornenie: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli ďalší postup a miesto stretnutia. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci). Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.  
Detské ihrisko na Štrkoveckom jazere: Areál do rúk Ružinova

Detské ihrisko na Štrkoveckom jazere: Areál do rúk Ružinova

Rubrika: Spravodajstvo
Najväčšie detské ihrisko v Bratislave prejde konečne do vlastníctva mestskej časti. Ministerstvo vnútra, ktoré je vlastníkom pozemkov, sa s mestskou časťou dohodlo na odpredaji za 10 percent trhovej ceny. Kúpu ešte musia potvrdiť poslanci na decembrovom rokovaní zastupiteľstva. Na prvý pohľad sa to môže zdať jednoduché – samospráva sa stará o detské ihrisko, ktoré už takmer polstoročie stojí na pozemku niektorej zo štátnych inštitúcií. Prečo je teda dnes ihrisko v takomto stave? Rekonštrukcia ihriska Keďže Ružinov pozemok nevlastní, nemohol na ňom robiť žiadne väčšie rekonštrukčné práce. Rekonštruovať by ho totiž smel len v takom prípade, ak by vlastník pozemku nebol známy, čo však v tomto prípade neplatí. Rokovanie s ministerstvom „Pôvodne sme rokovali len o pozemkoch pod Areálom hier Radosť, pod amfiteátrom a detským ihriskom, pod našimi športoviskami. Podarilo sa nám do toho však pridať aj zvyšné pozemky, ktoré ministerstvo vlastnilo v okolí jazera. Trhovú cenu tohto pozemku znalci určili na 6,03 milióna eur, ministerstvo nám ju ponúka za desať percent hodnoty, teda 603-tisíc eur,“ vysvetľuje starosta Martin Chren. Ako ďalej... Po získaní pozemkov bude môcť mestská časť začať pracovať na jeho obnove a predpokladá sa, že na rekonštrukciu bude možné využiť peniaze z fondov Európskej únie. Neplánuje sa tu žiadna výstavba, naopak, charakter lokality má byť zachovaný, čo sa jednoznačne uvádza aj v zmluve s ministerstvom vnútra.  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
v čase, keď držíte v rukách tento výtlačok Ružinovského Echa, sa rok 2021 pomaly chýli ku koncu. Pevne verím, že sa nám ho podarí zavŕšiť jedným špeciálnym darčekom pre všetkých, ktorým na Ružinove a jeho najvzácnejších miestach záleží: po viac ako desiatich rokoch rokovaní nám konečne ministerstvo vnútra ponúklo pozemky okolo jazera Štrkovec: pod detským ihriskom a športovým areálom, ako aj väčšinu zelene v jeho okolí. Ak ružinovskí poslanci v decembri schvália predložené uznesenie, mestská časť bude mať pod kontrolou už v podstate celý Štrkovec (s výnimkou severnej strany, kde sú v súkromných rukách hotel Junior a minigolf). Tým definitívne zabezpečíme, že detské ihrisko a športoviská si navždy zachovajú svoju funkciu a nikdy tam nevznikne nejaký development - a konečne budeme môcť začať pripravovať ich rekonštrukciu a obnovu. Vianoce sú sviatkami pokoja a mieru, no posledné týždne pred nimi bývajú často presným opakom tejto charakteristiky: snaha pred koncom roka dohnať termíny a všetko zameškané, kombinovaná so zháňaním darčekov a zúraciou epidémiou, to všetko je niekedy náročnejšie, než bol celý predchádzajúci zvyšok roka. "Predvianočný predpríbeh” dokáže dať každému z nás poriadne zabrať. Napriek tomu dúfam, že si nájdete čas aj na seba a na tých, ktorých máte radi a toto krásne predvianočné obdobie si vychutnáte spolu s nimi. Dovoľte mi zapriať Vám čo najviac pokoja nielen počas sviatkov, šťastie, pohodu a v ťažkej dobe najmä zdravie a dobré vzťahy - dve najdôležitejšie veci, ktoré určujú skutočnú kvalitu nášho života. Váš starosta