Reportáže

V dobrom aj zlom

V dobrom aj zlom

Rubrika: Reportáže
Do Národného týždňa manželstva sa Ružinov zapojil už štvrtý raz. Okrem množstva aktivít bol jeho súčasťou aj tanečný večer. Tanečný večer zaujal tie manželské páry z Ružinova, ktoré mali chuť nielen sa zabaviť, ale aj priučiť niečomu novému. Súčasťou programu bol aj tanečný workshop, kde si manželia vyskúšali základy ladného waltzu a temperamentnej čače. Na parket sa postavili mladé manželské páry ale aj tie, ktoré sú v tomto zväzku už desaťročia.
Vicemajstri z Ostredkovej

Vicemajstri z Ostredkovej

Rubrika: Reportáže
Pred piatimi rokmi sa na Základnej škole Ostredková zrodila myšlienka tanečnej triedy. Vznikla z toho, že na škole pôsobil ako učiteľ telesnej výchovy Milan Špánik, úspešný reprezentant v spoločenských tancoch. V školskom roku 2013/2014 začala na Ostredkovej písať svoju históriu prvá tanečná trieda. To, že o pár rokov budú tanečníci žať celoslovenské úspechy, vtedy hádam ani nikomu na um neprišlo. Trieda plná tanečníkov začiatočníkov sa do tancovania vrhla naplno.
E-twinning na Kulíškovej

E-twinning na Kulíškovej

Rubrika: Reportáže
Zahraničná spolupráca a rôzne medzinárodné projekty nie sú len výsadou vysokých škôl. Aj žiaci základných škôl sa môžu takýchto projektov zúčastniť. Veľmi známym a populárnym bol Comenius, ktorého súčasťou boli aj ružinovské školy. Základná škola Kulíškova sa zapojila do ďalšieho s názvom E-twinning. Jeho súčasťou bude dva roky.
Ku dňu učiteľov

Ku dňu učiteľov

Rubrika: Reportáže
Spoločenské postavenie učiteľov sa vo svete spravidla charakterizuje ako postavenie učiteľov, ktoré im je priznávané v spoločnosti podľa stupňa vážnosti v súvislosti s uznávaním dôležitosti a významu ich funkcie a schopnosti plniť ju, s ich odbornou spôsobilosťou, ako aj pracovnými podmienkami, platmi a inými materiálnymi výhodami, ktoré majú v porovnaní s inými povolaniami (citované z medzinárodného dokumentu UNESCO „Odporúčania o postavení učiteľov" tzv. „CHARTA UČITEĽOV", Paríž, 5. 10. 1966, k dodržiavaniu ktorej sa prihlásila aj Slovenská republika). Ružinov stimuluje učiteľov nielen morálne, ale svojimi konkrétnymi aktivitami, ako je bývanie pre učiteľov Ružinova, podpora grantov zameraných na dobudovanie materiálneho zabezpečenia materských a základných škôl, na revitalizáciu zelene okolia škôl, vybudovanie ihrísk, riešenie technického stavu škôl, prioritne presadzuje vzdelávaciu politiku, uvedomujúc si vzdelanie ako najdôležitejšiu strategickú hodnotu 21. storočia v globálnom svete. Prečo? Učiteľa ako človeka, ktorý vzdeláva naše najväčšie bohatstvo - deti a mládež si ctíme a vážime. Kvalitný a motivovaný učiteľ je kľúčom k tomu, aby naše deti mali dobré vzdelanie a mohli v živote uspieť. Študenti strednej školy sa vyjadrili v dialógu o učiteľoch nasledovne: „Učitelia sú veľmi dôležití, pretože ovplyvňujú celý náš život.“ „Učitelia sú dobrí ľudia, ktorí chcú nielen naučiť poznatky, ale chcú naučiť deti a mládež správať sa v spoločnosti.“ Pre učiteľov musí byť ich plat deprimujúci, je to z nich niekedy cítiť.“ „Pri práci s ľuďmi by mali byť vyrovnaní.“ „Keď nebude učiteľov, nebude vzdelanie.“ „Učitelia sú dôležití z hľadiska výchovy.“ „Podporujem ich, lebo moja mama je učiteľka a vidím, že to má ťažké.“ Vážim si ich, lebo to nevzdali, aj keď so mnou to nemali jednoduché.“ „Učitelia sú psychicky veľmi silní, obetujú pre nás veľa času a energie.“ „Učitelia, hoci majú svoje problémy, riešia problémy nás a ich problémy nemá kto riešiť.“ „Učitelia majú nervy z ocele, to sa o nich hovorí.“ „Nikto mladý nechce byť učiteľom, je to zle platená profesia.“ „Zažívajú ponižovanie, aj moja mama je učiteľka a sťažuje sa doma.“ „Učitelia sa o nás starajú, pomáhajú sa nám začleniť do života, dávajú nám vzdelanie.“ „Mal som aj pozitívne aj negatívne skúsenosti, vo všeobecnosti si ich vážim.“ „Ich práca je psychicky veľmi náročná, majú zodpovednosť za deti a študentov.“ „Učitelia sú našou druhou rodinou.“ „Dávajú nám cenné rady do života.“ „Vážim si učiteľov, ktorí sú empatickí, tolerantní, chápajúci, majú priateľský vzťah, a nie sú nadradení.“ „Učiteľstvo je jednou z najdôležitejších profesií zo všetkých profesií.“ 28. marec sa už tradične spája s oslavami Dňa učiteľov, ktorý je spätý s jednou z najvýznamnejších postáv v oblasti pedagogiky - Jánom Ámosom Komenským. Vážení ružinovskí učitelia, patrí vám naše uznanie, vrelé poďakovanie a srdečné blahoželanie. Mária Barancová - poslankyňa  
Ružinovskí piataci opäť nad celoslovenským priemerom

Ružinovskí piataci opäť nad celoslovenským priemerom

Rubrika: Reportáže
Tento rok sa 474 ružinovských piatakov zapojilo do celoslovenského Testovania 5, známeho aj ako Monitor 5. Už pravidelne obsadzujú bratislavské okresy popredné miesta. Posledný Minitor 5 nebol výnimkou. Prvenstvo patrilo okresu Bratislava I. Okres Bratislava II sa umiestnil na 4. mieste. Celoslovenská priemerná úspešnosť z matematiky bola na úrovni 64,7 % a zo slovenského jazyka a literatúry 62,8 %. Ružinovské školy boli s výsledkami monitora spokojné. „Ja ako riaditeľ som spokojný, lebo sme mali aj zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky o desať percent viac ako je celoslovenský priemer. 
Seniori, žiadna nuda!

Seniori, žiadna nuda!

Rubrika: Reportáže
Ani v roku 2018 nezabúda mestská časť Ružinov na seniorov. Tí si posledné roky pocestovali, navštívili mnoho zaujímavých miest, čo to sa priučili, zaspievali a zatancovali si na mnohých koncertoch a podujatiach. Ružinovskí seniori sa nudiť určite nebudú. Mestská časť pre nich naplánovala program, ktorý ich zaručene nenechá sedieť doma.   
Z Feriby do Prievozu

Z Feriby do Prievozu

Rubrika: Reportáže
Združenie M_P_BA organizuje pravidelné vlastivedné prechádzky. Zameriava sa hlavne na domácich obyvateľov, ktorým chce ukázať a oboznámiť ich s históriou mesta. Aj v Ružinove sa konala jedna z takýchto prechádzok. Potvrdilo sa, že obyvateľov história mesta, v ktorom žijú, naozaj zaujíma, čoho svedkom boli aj tri obsadené turnusy.
Ado Juráček víťazom Ružinovskej lýry

Ado Juráček víťazom Ružinovskej lýry

Rubrika: Reportáže
Ružinovská lýra už po druhýkrát rozospievala mestskú časť. Jedinečná súťaž, ktorá nie je zameraná na najlepší výkon v speve, ale na najlepšieho tvorcu hudby a textu. Súťaž tak v širšej miere dáva mladým umelcom možnosť prezentovať sa a plniť si postupne svoje sny.
Rodiny na Trnávke si pomáhajú navzájom

Rodiny na Trnávke si pomáhajú navzájom

Rubrika: Reportáže
Každoročne počas adventu sa v Saleziánskom diele Trnávka konajú Charitatívne vianočné trhy. Už názov prezrádza, že nejde o obyčajné vianočné trhy. Návštevníci tohtoročných trhov boli veľmi štedrí. Vyzbieralo sa viac ako 6900 eur. Toto číslo svedčí o obrovskej štedrosti ľudí, ktorá z roka na rok rastie.
Ostredky kedysi a dnes

Ostredky kedysi a dnes

Rubrika: Reportáže
Mestská časť podporila formou grantu výstavbu 10 tabúľ so starými fotografiami, ktoré Ružinovčanom približujú históriu Ostredkov. Tabule dávajú širokej verejnosti možnosť spoznať mestskú časť a pamätníkom zaspomínať si na Ostredky minulosti.
Záhradka v meste

Záhradka v meste

Rubrika: Reportáže
Komunitná záhrada Ostredky má za sebou úrodu prvých paradajok, paprík, jahôd, tekvíc a mnohých ďalších plodín a druhov zeleniny či ovocia. Prvá sezóna vyšla komunitnej záhrade na výbornú.  Na jar sa bývalé volejbalové ihrisko Športového gymnázia na Ostredkovej zmenilo na komunitnú záhradu. Zanedbaný zarastený priestor, ktorý bol dlhé roky nevyužívaný, si Ružinovčania sami postupne premenili na miesto, kde si nielen pestujú zeleninu, ovocie či bylinky, ale zároveň spoznávajú aj svojich susedov.
Srdce na dlani aj pre Ružinov

Srdce na dlani aj pre Ružinov

Rubrika: Reportáže
Bratislava spoznala dobrovoľníkov, ktorí sa najviac pričinili o pomoc iným. Bratislavské dobrovoľnícke centrum na konci minulého roka opäť ocenilo tých, ktorí to najmenej čakajú. Srdce na dlani je jednou z možností ako upozorniť na výnimočnosť a nenahraditeľnosť dobrovoľníkov a dobrovoľníčok - ľudí, ktorí venujú svoj čas, schopnosti a vedomosti v prospech iných bez nároku na odmenu.
Konopná Residence v „menšej“ verzii

Konopná Residence v „menšej“ verzii

Rubrika: Reportáže
Výstavba na Konopnej ulici sa čoskoro stane realitou. Na druhej verejnej prezentácii predstavil developer upravený zámer projektu Konopná Residence. Zohľadnil viaceré podnety obyvateľov. Obytný súbor Konopná Residence má vyrásť na ploche ohraničenej Radničným námestím, Konopnou, Strukovou, Súľovskou, Párnou ulicou a šesťpodlažnou bytovkou na Sladovej ulici. 
Maorské tance, spevy a slovenský folklór

Maorské tance, spevy a slovenský folklór

Rubrika: Reportáže
Ružinovský folklórny festival opäť priniesol do Bratislavy ľudovú kultúru. Návštevníci sa mohli pokochať vystúpeniami slovenských folklórnych skupín, ale aj spoznať tradičné tance a spevy Maorov, či si len užívať príjemnú atmosféru.
Ružinov je opäť Senior Friendly

Ružinov je opäť Senior Friendly

Rubrika: Reportáže
V rámci októbra, mesiaca úcty k starším, vyhlásili v Bratislave opäť výsledky súťaže Senior Friendly. Tento rok bol opäť v radoch ocenených aj Ružinov. Cieľom projektu je oceniť inštitúcie a organizácie, poskytovateľov produktov a služieb, ktorí ponúkajú určité benefity, služby, či aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov v rôznych oblastiach.
Bicyklovanie neobmedzené vekom

Bicyklovanie neobmedzené vekom

Rubrika: Reportáže
Dňa 02. 11. 2017 pani PhDr. Eva Samolejová, riaditeľka Domova Dôchodcov na Pažítkovej ulici, privítala dobrovoľníkov z projektu Bicyklovanie neobmedzené vekom (Cycling Without Age), ktorý organizuje občianske združenie Cyklokoalícia. Bicyklovanie neobmedzené vekom predstavuje unikátny projekt aktívneho starnutia pôvodom z Dánska. Pri realizácii aktivít projektu je jeho najdôležitejšou súčasťou rikša ako dopravný prostriedok. V tomto prípade ide o elektrobicykel, ktorý poháňa malý vozík určený pre jednu, maximálne dve osoby. Cieľom projektu je dostať imobilných a menej mobilných seniorov do prírody, na výlet do blízkeho okolia, do obchodu či k lekárovi. Seniori sú tak obohatení o nové zážitky. U skôr narodených Ružinovčanov možnosť povoziť sa v rikši vyvolala skutočne veľký záujem. Počasie seniorom prialo, vďaka nemu stačili seniorom deky na zakrytie nôh a mohli vyraziť. Tento nevšedný zážitok ostane ich nezabudnuteľnou a milou spomienkou. Po okolí zariadenia povozil na rikši seniorov zaškolený dobrovoľník. Nápad sa zapáčil aj pani riaditeľke, vyjadrila sa, že by v budúcnosti uvítala spoluprácu na tomto projekte. Tím DD Pažítková 2  
Vtipné, kreatívne a aj satirizujúce fotografie

Vtipné, kreatívne a aj satirizujúce fotografie

Rubrika: Reportáže
Po úspešných minulých rokoch vyhlásila mestská časť 12. ročník súťaže Ružinovská ekologická fotografia. Ocenenia za najlepšie snímky si tento rok prebralo 13 autorov. Súťažné fotografie boli už tradične zamerané na životné prostredie Bratislavy, ako aj na vzťah obyvateľov k svojmu okoliu. Tie najkrajšie organizátori vystavovali v priestoroch nákupného centra Eurovea. 
Drieňová oslávila svoju 50-ku vo veľkom štýle

Drieňová oslávila svoju 50-ku vo veľkom štýle

Rubrika: Reportáže
Základná škola Pavla Marcelyho na Drieňovej ulici vzdeláva žiakov už 50 rokov. Toto okrúhle výročie si na slávnostnej akadémii pripomínali bývalí i terajší pedagógovia, a aj známi absolventi a šikovní súčasní školáci. Škola ukázala, že za 50 rokov prešlo jej bránami množstvo žiakov a o hudobné alebo tanečné talenty nemá núdzu.
Jazero kedysi a dnes

Jazero kedysi a dnes

Rubrika: Reportáže
Okolie Štrkovckého jazera sa dočkalo menšej revitalizácie. Dobrovoľníci vyzbierali odpadky, hrabali lístie a do vody sa ponorili potápači, ktorí jazero čistili aj pred dvadsiatimi rokmi. Štrkovecké jazero vzniklo umelo v rokoch 1960 až 1964 ťažením kvartérnych sedimentov Dunaja. Tie sa tu uložili v hrúbke zhruba do desať metrov. Vyťažili ich a použili na výstavbu okolitých budov.
Senior roka Bratislavy opäť aj z Ružinova

Senior roka Bratislavy opäť aj z Ružinova

Rubrika: Reportáže
Už po siedmykrát sa Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca zaplnila seniormi, ktorí prispeli k rozvoju Bratislavy počas svojho života. Medzi šiestimi ocenenými bol aj Ružinovčan Miro Gregor.