Reportáže

Takýto bol Ružinov: Kniha spomienok

Takýto bol Ružinov: Kniha spomienok

Rubrika: Reportáže
Ružinov, to nie sú len budovy a parky, ale najmä ľudia, ktorí tu žijú. Túto krásnu fotku nám poslala Veronika Maťová a ukazuje nám Štrkovec v roku 1962. Práve v tom roku sa začala táto časť stavať a do dvoch rokov tu vyrástlo sídlisko pre 15-tisíc obyvateľov, ako prvé v našej mestskej časti. Výstavba sa strieda s búraním a história sa opakuje. Trvalo celé roky, kým sa Ružinov zazelenal a stal sa tou mestskou časťou, na ktorú sme dnes hrdí a kam sa sťahujú ľudia z celej Bratislavy a Slovenska. Naše mesto sa mení doslova zo dňa na deň. Práve preto je dôležité, aby sme si uchovávali spomienky ako pre seba, tak aj pre druhých. Ak ste doma našli nejaké zaujímavé fotografie z Ružinova, aký bol pred rokmi, pošlite nám ich naskenované na adresu fotky@ruzinov.sk a my ich radi zverejníme.  
Omše u vás doma

Omše u vás doma

Rubrika: Reportáže
Televízia Ružinov prichádza s ďalšou novinkou. Keďže aktuálna pandemická situácia so sebou priniesla aj uzavorenie brán kostolov, rozhodli sme sa prinášať vám priame prenosy omší z kostola sv. Vincenta de Paul. Každú nedeľu 9:30 ich môžete prostredníctvom našej televízie bezpečne sledovať z pohodlia vašich domovov a neprídete ani o posolstvo sviatočnej nedele. Ak to situácia dovolí, a kostoly sa opäť otvoria, budeme s prenosmi v našej televízii pokračovať aj naďalej, zmenili by sa len časy omší. O všetkých novinkách vás však budeme pravidelne informovať vo vysielaní a budeme ich aktualizovať v rograme a na našej webovej stránke. Katarína Kostková, šéfredaktorka TVR  
Čo ste chceli vedieť: Najčastejšie otázky o živote v Ružinove

Čo ste chceli vedieť: Najčastejšie otázky o živote v Ružinove

Rubrika: Reportáže
Každý deň od vás dostávame desiatky otázok a podnetov, ktoré sa týkajú množstva rôznych sfér života – od čistenia ulíc, cez odpady až po otázky, ktoré sa týkajú dodržiavania nariadení hygienikov. Zozbierali sme pre vás tie, ktoré sa opakujú najčastejšie a prinášame vám odpovede na ne. Posielam vám fotografiu auta, ktoré zaparkovalo na chodníku pri našom dome a nevieme prejsť s kočíkom... V takýchto prípadoch treba kontaktovať priamo mestskú políciu (159), ktorá má právomoc v týchto prípadoch konať, musí však previnilca „prichytiť pri čine“. Ak chcete takýto prípad riešiť, treba im telefonovať okamžite. Polícia nemôže konať len na základe fotografie. Mestská časť v týchto prípadoch nemá právomoc konať a nemá právomoc vydávať polícii príkazy. Prečo ste len tak vyrúbali ten strom? Žiadny strom nie je možné vyrúbať „len tak“. Ak nejde o invazívne dreviny s menším obvodom, koná sa riadne výrubové konanie, je vždy zverejnené na úradnej tabuli a verejnosť má možnosť vyjadriť sa k nemu. Samozrejmosťou je aj odborný posudok o zdravotnom stave stromu. To, že je strom zelený, žiaľ, neznamená, že je automaticky aj zdravý. Kúpil som si vlani v Ružinove byt. Komu z vášho úradu mám poslať daňové priznanie kvôli dani z nehnuteľnosti? Správu dane z nehnuteľnosti má na starosť magistrát, teda mesto a nie mestské časti. Vyplnené tlačivo treba doručiť na oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií. Všetky informácie nájdete na www.bratislava.sk (chcem vybaviť – dane a poplatky). Prečo už konečne nevybudujete kanalizáciu na našej ulici? O vybudovaní kanalizácie a o tom, kedy sa to udeje, rozhoduje Bratislavská vodárenská spoločnosť, ktorá spadá pod magistrát hlavného mesta, nie pod mestské časti. Okolo nášho smetiaka je neporiadok, matrace, mikrovlnka, ... Príďte to odpratať. Zodpovednosť za poriadok v okolí kontajnerového stojiska má zo zákona príslušný správca domu a ten sa musí na vlastné náklady postarať o to, aby takýto odpad odpratal. V prípade, že to neurobí, môže mu mestská časť udeliť pokutu (VZN 14/2016). Lampa pred mojim domom nesvieti, dokedy tu bude taká tma? Mestská časť nemá v správe verejné osvetlenie v Bratislave. O budovanie nového osvetlenia sa stará magistrát hlavného mesta a o celkovú údržbu existujúceho osvetlenia sa stará spoločnosť Siemens.  
Právne poradenstvo: Pozor na bytovú mafiu!

Právne poradenstvo: Pozor na bytovú mafiu!

Rubrika: Reportáže
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Podobných príbehov sú už roky plné noviny – nejaký „dobrák“ si vyhliadne človeka v núdzi a vmanipuluje ho do situácie, kedy naňho tento prepíše svoj byt alebo dom. Má pocit, že sa nový majiteľ oňho postará, ale ani sa nenazdá a skončí na ulici, prípadne v lacnej ubytovni, ktorú si ešte aj sám musí platiť. O tom, na čo si treba dávať pozor, sme sa rozprávali s Mgr. Dušanom Krošlákom z advokátskej kancelárie LD Legal, s.r.o. Pani Eva má po šesťdesiatke a žije sama v štvorizbovom byte neďaleko centra. Nemá žiadnu rodinu, zato dosť problémov, takže na svoj vek vyzerá značne spustnuto. Dlhší čas už vychádza z bytu v obnosených veciach len sporadicky, na drobný nákup do potravín. Smutný príbeh Suseda z jej vchodu sa už nedokáže len nečinne prizerať a rozhodne sa jej aspoň trocha pomôcť. Občas jej nakúpi, prinesie lieky, ale keď vidí, v akom hroznom neporiadku žije, a že sa sotva pohybuje, pochopí, že to sama nezvládne. Skontaktuje sa s domovom dôchodcov a našťastie natrafí na pracovníčky, ktoré jej ponúknu pomoc a dočasné ubytovanie v domove pre pani Evu. Zároveň jej pomôžu vybaviť doklady a dokonca aj doplatenie dôchodku za niekoľko rokov. Pravidelne s ňou cvičia a trénujú potrebné zručnosti a stav pani sa výrazne zlepšuje. Postupne však za pani Evou začala chodiť na návštevy mladá vysokoškoláčka, dcéra susedov z bytu oproti. Po veľmi krátkom čase jej pani Eva podpísala „univerzálnu“ plnú moc a o niekoľko týždňov na ňu previedla aj svoj byt, hoci s právom dožitia. Suseda po celý čas pani Evu uisťovala, že sa o ňu postará. Keď však prišiel čas, aby sa pani Eva vrátila do bytu, ktorý síce už nebol jej, ale mala v ňom pokojne dožiť, mladá suseda začala robiť všetko preto, aby v domove ostala. Je darovanie bytu navždy? Bohužiaľ, uvedený príbeh sa s väčšími či menšími obmenami opakuje veľmi často, a preto vám prinášame odpovede na najčastejšie otázky, ktoré súvisia s darovaním nehnuteľnosti a právom ich doživotného užívania. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Toto svoje právo musí darca uplatniť v premlčacej dobe troch rokov odkedy došlo k hrubému porušeniu dobrých mravov zo strany obdarovaného. Ak však obdarovaný s vrátením daru nesúhlasí, je potrebné, aby darca vo vyššie uvedenej lehote podal žalobu o vrátenie daru na súd. Za hrubé porušenie dobrých mravov súdna prax považuje najmä správanie vyznačujúce sa značnou intenzitou alebo sústavnosťou (opakovanosťou), pričom jeho vonkajším prejavom môžu byť fyzické násilie, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci a pod. Naopak za hrubé porušenie dobrých mravov nemožno považovať bežné prejavy nevďačnosti, nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí alebo predaj darovanej veci tretej osobe. Žiadať vrátenie daru môže len darca počas svojho života (nie jeho dedičia po smrti darcu) a iba od obdarovaného. Keď obdarovaný byt daruje V prípade, ak obdarovaný dar previedol na tretiu osobu, je obdarovaný povinný poskytnúť darcovi namiesto vrátenia daru peňažnú náhradu, ktorá zodpovedá hodnote daru. Pre úspešné domáhanie sa vrátenia daru alebo peňažnej náhrady od obdarovaného na súde je nevyhnutné, aby bol darca schopný relevantným spôsobom preukázať hrubé porušenie dobrých mravov, t.j. aby mal o tomto konaní dostatočné dôkazy (napr. listinné dôkazy alebo výpovede svedkov). Preukazovanie hrubého porušenia dobrých mravov na súde býva častokrát veľký problém a domáhanie sa vrátenia daru môže stroskotať práve na nedostatku dôkazov alebo nepresvedčivých výpovediach svedkov. V prípade darovania nehnuteľnosti, v ktorej chce darca naďalej bývať preto určite odporúčame zriadenie vecného bremena doživotného užívania spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti (tzv. vecné bremeno in rem). Dá sa predať byt s ťarchou? Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa, tzn. že ten, kto získal byt darom ho môže predať alebo darovať inej osobe, ale ťarcha doživotného užívania prechádza spolu s bytom na nového vlastníka. Nový vlastník je povinný strpieť právo oprávneného z vecného bremena (pôvodného darcu bytu) byt doživotne užívať. Právo užívať byt však majú obaja, t.j. vlastník aj oprávnený z vecného bremena. Vlastník môže byt napríklad v rámci výkonu svojho vlastníckeho práva aj prenajať a v byte tak môže bývať súčasne nájomca ako aj oprávnený z vecného bremena. Dobrá zmluva je základ Aby sa zabránilo budúcim nezhodám, odporúčame v zmluve o zriadení vecného bremena vymedziť práva a povinnosti zmluvných strán, najmä rozsah užívania bytu (konkretizovať, ktoré miestnosti majú byť prenechané na bývanie výlučne osobe oprávnenej z vecného bremena), a tiež upraviť finančné povinnosti týkajúce sa úhrad za užívanie bytu, nákladov spojených s opravami a pod. V prípade darovania bytu s právom doživotného užívania je možné taktiež zakotviť v zmluve povinnosť obdarovaného zaplatiť darcovi peňažnú náhradu v dohodnutej výške, ak obdarovaný prenajme, predá alebo daruje byt tretej osobe, čo môže odradiť obdarovaného od nakladania s bytom spôsobom, ktorý by mal negatívny dopad na užívanie bytu oprávneným z vecného bremena (darcom). Je vecné bremeno navždy? Nie. Vecné bremeno doživotného užívania spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti zaniká smrťou oprávnenej osoby a je možné ho zrušiť len zmluvou alebo rozhodnutím súdu, ak sú splnené zákonom určené podmienky. Z tohto dôvodu je potrebné byť veľmi opatrný pri podpisovaní plnej moci, aby neobsahovala napríklad právo uzatvoriť zmluvu o zrušení vecného bremena k bytu, v dôsledku čoho by právo doživotného užívania zaniklo. Riziká plnej moci Práve prostredníctvom plných mocí, ktoré oprávňujú tretie osoby na nakladanie s nehnuteľnosťami, dochádza najčastejšie k podvodom, na základe ktorých starší ľudia prichádzajú o strechu nad hlavou. AK LD Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú časť právnu poradňu pre seniorov. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sú osobné konzultácie až do odvolania pozastavené.  
Spolu to zvládneme

Spolu to zvládneme

Rubrika: Reportáže
Školy, kultúrne domy, amfiteátre a telocvične sa zmenili na miesta, kde sa organizujú plošné testovania. Namiesto radosti a zábavy sme si k novému roku priali pokoj a zdravie. A čo najskôr aj očkovanie. Posledný rok nám v mnohom preorganizoval priority a očakávania. Pocítili sme, že veci, ktoré považujeme za isté, takými vôbec nemusia byť. Pochopili sme, aké dôležité je mať kvalitné vzťahy s našimi blízkymi. A uvedomili sme si, že musíme myslieť nielen na iných, ale aj sami na seba. Na to, aby sme boli v pohode my sami, aby sme si našli čas na seba a na to, čo máme radi. Ale zistili sme aj to, akí dokážu byť niektorí ľudia zlí. Obdobia, kedy cítime neistotu, ukazujú akí naozaj sme. Ale zároveň nám dávajú aj šancu byť ľuďmi, akými chceme byť. A je na nás, ako sa rozhodneme.  
Ružinov nezabúda

Ružinov nezabúda

Rubrika: Reportáže
Významný disident, zakladateľ filmového festivalu, hudobný skladateľ, mykológ, ale aj človek, ktorý stál pri zrode dnešného Ružinova – toto všetko sú osobnosti, ktoré získali ocenenie mestskej časti a Ružinovčania si tak budú navždy pamätať ich mená. „Keby som mal v sebe nenávisť, dávno by ma už zožrala zvnútra.“ Takto o sebe hovorí Silvester Krčméry v úspešnom divadelnom predstavení SND Nepolepšený svätec. Silvester Krčméry je jednou z najvýznamnejších osobností protikomunistického disentu a podzemnej cirkvi a býva nazývaný aj slovenským Solženicynom. Po zatknutí ŠtB v roku 1951 strávil ešte pred konaním súdu dva roky na samotke, pretože nechcel podpisovať falošné protokoly. Priznanie viny aj neskoršiu milosť prezidenta odmietol. Bol odsúdený za vlastizradu na 14 rokov. Po prepustení z väzenia pôsobil dvadsať rokov v nemocnici v Podunajských Biskupiciach a až do svojej smrti žil v Ružinove, kde je aj pochovaný. Ďalším z ocenených je Ružinovčan Pavol Lím. Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm, ktorého je zakladateľom, dnes pozná takmer každý. Korene festivalu siahajú až do roku 1973, v roku 1991 sa pretransformoval na súťažný festival. V roku 2014 mu vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande udelil najvyššie štátne vyznamenanie Rád rytiera Čestnej légie. Ďalšími ocenenými sú hudobný skladateľ, muzikológ, dirigent a pedagóg na VŠMU a na Konzervatóriu v Bratislave Ľuboš Bernáth, zakladateľ mykologickej spoločnosti na Slovensku Ján Magál a Eduard Sýkora, ktorý pôsobil v podniku na dodávku vôd pre výstavbu novovznikajúcich ružinovských sídlisk. zdroj: archív SND, archiv SND, foto Radovan Dranga  
Ružinovská televízia vám ďakuje za priazeň

Ružinovská televízia vám ďakuje za priazeň

Rubrika: Reportáže
Toto obdobie je ako stvorené na bilancovanie. Napriek náročnému roku sme vám pravidelne prinášali aktuálne informácie z našej mestskej časti, Bratislavy, ale aj o pandémii. No snažili sme sa vysielací čas vyplniť aj reláciami, ktoré vás mali priviesť na iné myšlienky. Pevne veríme, že sa nám to podarilo. Pribudli nové relácie pre deti, seniorov, ale napríklad aj rybárov. Aj v roku 2021 sa budeme naďalej snažiť nielen informovať o aktuálnom dianí z Ružinova a hlavného mesta, ale prinášať vám aj trošku radosti na bežné dni. Katarína Kostková, šéfredaktorka TVR  
Spolu to zvládneme

Spolu to zvládneme

Rubrika: Reportáže
  Uplynulý mesiac bol o testovaní. Asi o ničom inom sa na všetkých možných fórach toľko nehovorilo a nepísalo. Buď sme sa naň chystali, pripravovali, stáli v radoch, čakali, či si ho zopakujeme alebo diskutovali o tom, ako to celé dopadne. Ale bol aj o tom, či k sebe vieme byť ohľaduplní. Či myslíme aj na druhých alebo hľadáme výhovorky.  
Výročie: Ružinov oslavuje tridsiate narodeniny

Výročie: Ružinov oslavuje tridsiate narodeniny

Rubrika: Reportáže
Do roku 1990 sme žili jednoducho v obvode Bratislava II. Tento december je to však už tridsať rokov odkedy vznikli vďaka zákonu o Bratislave dnešné mestské časti a namiesto „dvojky“ tu máme Ružinov, Podunajské Biskupice a Vrakuňu. Ružinov, resp. niektoré jeho časti, samozrejme existujú podstatne dlhšie ako tridsať rokov. A nie je na tom nič divné. Boli tu rieka a úrodná pôda, miesto, na akých vznikali sídla už odjakživa. Prvýkrát sa spomína už v listine z roku 1374 pod názvom Obern Urfar (horný breh), čo je dnešný Prievoz. Dnes je Ružinov štvrtou najväčšou obcou na Slovensku a je väčší ako väčšina krajských miest. Ako teda dnes vyzerá naša mestská časť v číslach? Ako bývame? Trvalý pobyt v Ružinove malo ku koncu novembra 83.950 ľudí, na základe viacerých dostupných údajov ich tu však reálne žije až 99.620. Nájdete tu 43.225 bytov a 2.974 rodinných domov. V domoch je prihlásených priemerne 2,6 obyvateľa a v byte 1,8. Najhustejšie osídlené sú Trávniky (sedem vnútroblokov a Retro), Starý Ružinov (Dohnányho, Jégeho a Líščie nivy), Nivy (medzi Dulovým námestím a Miletičovou) a Štrkovec (v okolí športového areálu na Drieňovej). Kto sa sem sťahuje? Väčšina ľudí, ktorí sa sťahujú do Ružinova, prichádza (s výnimkou presunov medzi mestskými časťami) z okresov Senec a Dunajská Streda. Najčastejšie prichádzajú vo veku 25 až 34 rokov a väčšina z nich si rodinu zakladá až po presťahovaní. Väčšina z nich má vysokoškolské vzdelanie (57%), na druhom mieste je stredoškolské vzdelanie s maturitou (29%). V Ružinove žije podľa dostupných dát aj takmer 5-tisíc cudzincov. Spomedzi cudzincov z krajín EÚ je 66% mužov a 87% v produktívnom veku. Najviac je Čechov (14,6%) a Nemcov (11%), na treťom mieste sú Taliani. Keď hovoríme o cudzincoch z tretích krajín, 58% je mužov, 84% v produktívnom veku, 60% tvoria Srbi, Rusi a Ukrajinci, nasleduje Vietnam a Čína a trvalý pobyt v Ružinove má 27% z nich. Cesty a chodníky Ak premýšľate nad tým, prečo trvá tak dlho, kým sa začne rekonštruovať práve ten váš chodník, odpoveď je jednoduchá. V Ružinove máme viac ako 110 kilometrov ciest a ešte o niečo viac chodníkov. To je asi toľko, ako keby ste sa vybrali z Eurovea po diaľnici až do Nového Mesta nad Váhom. Približne 84 km sú cesty 3. a 4. triedy a skoro 28 km 2. triedy, tie sú v správe magistrátu. Jednoduchou pomôckou ako ich rozlíšiť je to, či po nich jazdí MHD. Ak áno, patrí hlavnému mestu. Ak nie, tak mestskej časti. Aj to však má háčik. Desiatky kilometrov z týchto ciest a chodníkov v Ružinove sú však nezaradené. Znamená to, že nemajú vlastníka a bez toho ich ani mesto, ani mestská časť nemôžu rekonštruovať. Zeleň a cyklotrasy Ružinov je jednou z najzelenších mestských častí. Ak sa pozrieme len na zeleň, o ktorú sa stará mestská časť, je to 160 hektárov – ako približne 230 futbalových štadiónov s rozmermi pre medzinárodné zápasy FIFA. Ale zatiaľ čo štadióny sú voľné plochy, u nás sú to parky, predzáhradky, ale aj záhony kvetov. Ako aj v prípade cestných komunikácií, aj v tomto prípade je časť zelene v správe mestskej časti a časť v správe magistrátu, takže napríklad na Miletičovej vám trávu okolo domov pokosia páni z ružinovského VPS, ale pás pri ceste z magistrátneho Komunálneho podniku. A keď už hovoríme o zeleni, v našej mestskej časti nájdete odhadom 45-tisíc stromov. Pre tých, ktorí uprednostňujú presuny na bicykli, je tu takmer 22 km cyklotrás – 17 km na magistrátnych cestách, zvyšok na ružinovských.   
Ružinov a jeho premeny: Človek za objektívom

Ružinov a jeho premeny: Človek za objektívom

Rubrika: Reportáže
Na tomto mieste ukazujeme ako sa menil Ružinov. Dnes si spravíme výnimku a okrem pohľadu na budovanie električkovej trate, by sme vám radi predstavili aj autora pôvodnej fotografie – Antona Šmotláka (1920 – 1979). Na meno tohto fotografa ste mohli naraziť aj v knihe Polstoročie s Bratislavou Júliusa Satinského. „Rok 1979 – hneď v januári postihla Bratislavu veľká strata. Umrel Foto Šmotlák. Bol to dobrotivý paparazzo, na ktorého prítomnosť sme si zvykli v divadlách, na vernisážach a v televízii. Nevedno kedy prišiel o svoje krstné meno. Bratislava ho poznala už len ako Foto Šmotlák.“ Vyštudoval obchodnú akadémiu a neskôr právnickú fakultu. Keďže bol výborný v stenografii, stal sa prvým slovenským tzv. komorným stenografom, ktorý zaznamenával dôležité rokovania a ním aj zostal až do príchodu magnetofónov. Neskôr sa začal venovať fotografii a jeho dielo predstavuje bratislavskú kultúrnu kroniku takmer troch desaťročí. Tvorbu tohto fotografa mohli obdivovať návštevníci na viacerých výstavách novinárskej a umeleckej fotografie - v Berlíne, Moskve, Paríži v New Yorku, na Kube, v Montevideu, ale aj na na svetových výstavách v Bruseli, Montreali a Tokiu. Stránka Bratislava a jej premeny funguje už od roku 2017 a podarilo sa jej zozbierať množstvo zaujímavých záberov. Ak ste doma našli nejaké zaujímavé fotografie z Ružinova, aký bol pred rokmi, budeme radi, ak nám ich pošlete na fotky@ruzinov. sk, prípadne poštou na adresu Ružinovského echa (Mierová 21, Bratislava) s označením „Ružinov a jeho premeny“ a my ich radi zverejníme.   
Povolania očami detí

Povolania očami detí

Rubrika: Reportáže
Premýšľate o tom, čím ste chceli byť ako deti? Asi najčastejšie smetiarom, pretekárom, speváčkou alebo učiteľkou. Čo by ste ale o svojej práci povedali deťom? Až raz budem dospelý je názov novej detskej relácie, ktorú môžete od septembra sledovať na obrazovkách našej televízie. Miroslav Málek sa v nej pýta školákov, čím chcú byť, keď budú veľkí, aké je ich vysnívané povolanie. Na ich odporúčanie potom oslovuje dospelákov, ktorí sa vysnívanými povolaniami detí reálne živia. Napríklad speváčka Sima Martausová porozprávala, čo všetko obnáša jej práca, učiteľka predstavila profesiu svojimi očami a archeológ zasvätil deti do čarov vykopávok.   
Servis pre občanov: Plánujeme svadbu...dnes alebo o rok?

Servis pre občanov: Plánujeme svadbu...dnes alebo o rok?

Rubrika: Reportáže
Sobáš je jedným z najkrajších okamihov v živote človeka a príprava naň trvá celé mesiace. Situácia, ktorú tento rok priniesol koronavírus, zasiahla všetky oblasti našich životov, aj túto. Napriek tomu sa však svet nezastavil a páry si svoju spoločnú budúcnosť plánujú aj naďalej. Ponúkame vám prehľad dátumov, kedy sa bude v roku 2021 v Ružinove sobášiť.  Aj v takom výnimočnom okamihu, akým je sobáš, musíme zohľadňovať aktuálne hygienické nariadenia. Na základe opatrení, ktoré platia od 15. októbra, musí byť na každého zúčastneného 15 m2 , t.j. u nás, v Ružinove, to znamená 13 ľudí (snúbenci, sobášiaci, matrikárka, dvaja svedkovia). Všetci prítomní, okrem snúbencov, musia mať rúška. Nik z prítomných nesmie mať teplotu vyššiu ako 37,5 °C a príznaky ochorenia na Covid-19. Dnes sa nedá povedať ako sa bude pandémia vyvíjať, ale tí, ktorí sa rozhodnú naplánovať si termín obradu na rok 2021, si môžu vybrať niektorí z nasledujúcich sobášnych dní. V prípade, že by mala dvojica záujem o iný dátum (s výnimkou sviatkov), resp. by chcela mať sobáš mimo priestorov miestneho úradu, je to možné za poplatok.  
Právne poradenstvo: Rozvod nie je koniec, treba rozdeliť majetok

Právne poradenstvo: Rozvod nie je koniec, treba rozdeliť majetok

Rubrika: Reportáže
A žili šťastne až kým... sa nerozhodli pre rozvod. Koniec manželstva je sám o sebe jednou z najťažších skúseností, ktorým človek čelí. Okrem starostlivosti o deti ešte treba vyriešiť ďalšiu veľkú tému – spoločný majetok. V ďalšej časti nášho seriálu, ktorý pripravujeme v spolupráci s advokátskou kanceláriou LG Legal, vám Mgr. Dušan Krošlák poradí, ako postupovať v takýchto citlivých otázkach.  Otázka: Čo sa stane, ak sa s bývalým manželom nedohodneme na vyporiadaní majetku po rozvode? V dôsledku rozvodu manželstva nezaniká len samotné manželstvo, ale aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) k majetku, ktorí manželia nadobudli počas trvania manželstva. Takto nadobudnutý majetok je potrebné si následne v lehote troch rokov vyporiadať, buď dohodou alebo podaním žaloby na súd. V prípade márneho uplynutia tejto lehoty, nadobúdajú manželia hnuteľné a nehnuteľné veci do podielového spoluvlastníctva, každý v podiele ½. Hnuteľné veci, ktoré manželia pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastníci užívali, nadobúda každý z manželov do svojho výlučného vlastníctva. Jednoznačne časovo aj finančne najefektívnejším spôsobom vyporiadania BSM je dohoda (v prípade nehnuteľností musí byť písomná, s úradne osvedčenými podpismi a podaná na príslušnom katastri). Súdne konanie môže trvať v priemere 3-5 rokov, pričom dĺžka konania samozrejme záleží od viacerých faktorov ako je zložitosť prípadu, pasivita strán sporu alebo súdu, znalecké dokazovanie, atď.. Pri súdnom vyporiadaní vznikajú aj ďalšie náklady, najmä súdny poplatok pri podaní žaloby v sume 66 eur a následne po skončení konania ešte 3% (alebo 1% ak dôjde k súdnemu zmieru) z ceny všetkých vecí patriacich do BSM, ktoré sa na základe žaloby vyporiadavajú. Cena vecí sa však neznižuje o záväzky, ktoré sa taktiež vyporiadavajú v rámci vyporiadania BSM, napr. zostatok hypotekárneho úveru. Na zaplatenie poplatku súd spravidla zaviaže spoločne a nerozdielne oboch manželov, veľmi výnimočne len jedného z nich (najmä v prípade oslobodenia druhého manžela od súdneho poplatku). Ďalšími nákladmi môžu byť trovy advokáta a prípadne tiež súdneho znalca, ktorý bude ustanovený súdom na ocenenie vecí patriacich do BSM, ak sa strany sporu nedohodnú na ich cene. Pri vyporiadaní BSM uplynutím trojročnej lehoty sa prakticky len presúvajú problémy s vyporiadaním majetku do budúcnosti, pretože bývalí manželia sa stanú podielovými spoluvlastníkmi, s čím môžu byť spojené nezhody o tom, kto bude vec užívať, opravovať a pod.. A nakoniec aj tak zvyčajne vystane potreba zrušenia spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie. Na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva sa však už vzťahuje odlišná právna úprava ako na vyporiadanie BSM. V prípade vyporiadania BSM určite odporúčame, aby ste navštívili advokáta, ktorý na základe informácií od Vás najlepšie dokáže posúdiť vaše nároky a odporučiť Vám vhodný postup, obzvlášť v prípade, ak je predmetom vyporiadania nehnuteľnosť, úver alebo niektorý z manželov je spoločníkom alebo akcionárom obchodnej spoločnosti. Otázka: Z vlastných zdrojov som zrekonštruoval spoločný byt, v ktorom po rozvode zostala žiť bývalá manželka. Mám nárok na vrátenie mojej investície? Ak niektorý z manželov použil počas trvania manželstva majetok, ktorý nepatril do BSM (najmä majetok, ktorý získal darom, dedením, v reštitúcii alebo ho nadobudol ešte pred uzavretím manželstva) na zhodnotenie spoločného majetku patriaceho do BSM, je oprávnený požadovať, aby sa mu to pri vyporiadaní BSM zohľadnilo a investícia mu bola refundovaná. Samozrejme, nie je možné žiadať náhradu celej svojej investície, ale len polovicu, nakoľko pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké a zhodnotením spoločného bytu došlo nielen k zhodnoteniu majetku manželky, ale aj majetku manžela. Ak Vám vaši rodičia darovali 10.000 eur, ktoré ste následne použili na rekonštrukciu spoločne nadobudnutého bytu, pri vyporiadaní BSM máte právo požadovať vrátenie 5.000 eur od manželky. Tento nárok je samozrejme možné vysporiadať tak, že manželka si ponechá byt a vám vyplatí v rámci vyporiadania polovicu jeho ceny, zvýšenú o 5.000 eur. V prípade, ak by vyporiadanie BSM prebiehalo prostredníctvom súdu, a manželka by vaše tvrdenie rozporovala, budete musieť preukázať, že peňažné prostriedky ste získali darom a taktiež, že boli použité na rekonštrukciu bytu. AK LG Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú časť právnu poradňu pre seniorov. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sú osobné konzultácie až do odvolania pozastavené.  
Tipy redakcie na november: Kam ísť, keď sú kiná a divadlá zatvorené?

Tipy redakcie na november: Kam ísť, keď sú kiná a divadlá zatvorené?

Rubrika: Reportáže
Keď už sa nám nechce cvičiť doma pilates, dopozerali sme všetky filmy, ktoré nám odporučili kamaráti a už vieme, či je v tej detektívke vrahom naozaj záhradník, je čas zájsť do niektorého z múzeí alebo galérií. V Bratislave ich máme viacero a pravda je, že vo väčšine z nich sme boli naposledy počas školských výletov. Potom už len tvrdíme, že sme tie výstavy videli. A pritom za návštevu naozaj stoja. Ponúkame vám niekoľko tipov na jesenné poobedie... Múzeá a galérie síce museli tiež zrušiť plánované podujatia, to však neznamená, že si nemôžete prísť pozrieť ich aktuálne výstavy. To všetko za dodržiavania všetkých hygienických opatrení. Vzhľadom na to, že situácia sa mení zo dňa na deň, vám aj tak odporúčame sledovať webové a facebookové stránky týchto inštitúcií. Slovenská národná galéria Esterházyho palác na Námestí Ľudovíta Štúra ponúka niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré ocenia aj tí, pre ktorých galéria nie je prvou voľbou ako tráviť čas. Po výstave Nech šije! z roku 2017, ktorá priniesla rozsiahly pohľad na módu socialistického Československa, prináša projekt Ó, šaty pohľad na súčasnosť v tomto odvetví. Na vlastné oči si tak budete môcť pozrieť diela takých uznávaných návrhárov ako Boris Hanečka, Marcel Holubec alebo Michaela Ľuptáková a to všetko v kombinácii s metódami divadla a mappingu. Prírodovedné múzeum Vaše deti sa pravdepodobne v téme dinosaurov vyznajú lepšie ako vy, ale možno aj preto je paleontologická expozícia Príbeh života na Zemi v Prírodovednom múzeu, len na skok od SNG, ideálnym miestom, po ktorom vás ratolesti môžu sprevádzať. A keď sa to všetko doučíte, môžete si pozrieť napríklad expozície zázraky života o živej, ale aj neživej prírode na Slovensku a vo svete. Informácie v múzeu dopĺňajú interaktívne animované programy i dokumentárne filmy. Galéria mesta Bratislavy Show me the face v Pálffyho paláci na Panskej ulici je prehliadkou toho najlepšieho z aktuálne tvorby Jany Machatovej a Petra Machatu, významných výtvarníkov autorského šperku. Ak teda v šperkoch hľadáte umenie a originalitu oceníte viac ako pásovú výrobu, túto výstavu rozhodne oceníte. Kvôli novým a zaujímavým veciam často vôbec nemusíme chodiť ďaleko. A možno nám toto obdobie poslúži na to, aby sme si ich vychutnali.  
Stopy minulosti

Stopy minulosti

Rubrika: Reportáže
 Je niekoľko miest, ktoré sa s Prievozom spájajú aj ľuďom, ktorí pochádzajú z iných častí Ružinova. Jedným z nich je bývalá radnica. Kedysi to bola stavba, na ktorú boli obyvatelia hrdí, ale v posledných rokoch sa táto chátrajúca budova stala smutnou pripomienkou toho, ako to dopadne, keď sa namiesto rekonštrukcie riešili súdne spory. Dnes ju už opäť vlastní mestská časť, a tak by sa aj tento smutný pohľad mal časom stať minulosťou. Možno už o pár rokov by sa v jej zrekonštruovaných priestoroch mohlo sobášiť alebo organizovať uvítania do života. A aj to by dokonale prepojilo minulosť a budúcnosť tohto miesta.  
Nájomné byty: Ružinov zrekonštruoval byty

Nájomné byty: Ružinov zrekonštruoval byty

Rubrika: Reportáže
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Plesnivé steny, izby plné odpadkov, exkrementy, ploštice a absolútne zdevastované vybavenie. Takto vyzerali ešte prednedávnom niektoré z nájomných bytov, ktoré už mnohokrát nik nevyužíval aj viac ako desať rokov.  Databázu nájomných bytov mestskej časti tvoria byty na Vietnamskej 41 na Trnávke a byty vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré sú zverené do správy mestskej časti, celkovo ich je 216. Kto môže požiadať? Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na dobu určitú, na jeden rok. O prideľovaní bytov potom rozhoduje bytová komisia zložená z poslancov. Počet žiadostí mnohonásobne presahuje možnosti mestskej časti, a preto bolo potrebné pristúpiť aj k rekonštrukcii nevyužívaných zdevastovaných priestorov. Zároveň však mestská časť v spolupráci s magistrátom aktívne vyhľadáva lokality a stavebné projekty, ktoré by bolo možné pre tento účel využiť. Nepríjemná realita Rekonštrukcia týchto bytov so sebou prináša množstvo nepríjemných prekvapení. „Vošli sme do bytu, kde sa nevetralo celé roky a steny boli pokryté vrstvou čiernej plesne. Takú stenu nestačí len premaľovať, musíme ju osekať úplne na tehlu, v opačnom prípade riskujeme zdravie nájomcov,“ hovoria zamestnanci majetkového odboru, ktorí majú tieto rekonštrukcie v agende. Odpadky, hmyz, hlodavce a vytrhaná sanita sú na týchto miestach bežným koloritom. „Nikdy nevieme, čo nás čaká. Raz sme napríklad osekávali omietku a odrazu sa stena prevalila a skončili sme u susedov. Alebo kvôli zlej kanalizácii končili splašky od suseda z horného poschodia v našom byte. Prípadne sme v byte objavili deväť ventilov, ktoré k ničomu nepatrili alebo, naopak, ventil patriaci susednému bytu bol u nás.“ Kompletná rekonštrukcia bytov bola nevyhnutná a súčasťou bolo zabezpečenie základnej vybavenosti – sanita a kuchynská linka, všetko v bežnom štandarde. Ďalších päť bytov je tak k dispozícii na nasťahovanie a rekonštrukcia štyroch ďalších sa chystá v dohľadnej dobe. Nejde však o žiadny luxus, ide o garsónky, resp. jednoizbové byty s rozlohou 18 – 36 m2 . Sociálny alebo nájomný? Dôležitá je aj terminológia. Ružinov nemá k dispozícii žiadne sociálne byty. Byty, o ktorých píšeme, sú nájomné, žiadatelia ich však využívajú za výrazne nižší, ako by bol komerčný nájom. Prioritne by mali slúžiť ako ubytovanie pre učiteľov, sociálnych pracovníkov alebo mestských policajtov, teda ľudí, ktorých práca je pre fungovanie mestskej časti nepostrádateľná, ale poskytované platové podmienky ľudí vyháňajú do iných odvetví, resp. do iných regiónov, kde náklady na život nie sú také vysoké ako v Bratislave. Nové projekty Magistrát už pred časom ohlásil výstavbu 82 nájomných bytov na Terchovskej ulici v Trnávke. Nový projekt, o ktorom mesto informovalo len v týchto dňoch, by sa tiež mal stavať v našej mestskej časti - tentokrát na Parkovej ulici v Prievoze a o možnostiach ako rozšíriť ponuku tohto druhu bývaniu pre Ružinovčanov, rokuje aj mestská časť.  
Ružinov a jeho premeny: Prejdite sa lávkou z Pošne do Prievozu

Ružinov a jeho premeny: Prejdite sa lávkou z Pošne do Prievozu

Rubrika: Reportáže
Ružinov ako samostatná mestská časť existuje len tridsať rokov. Najväčšie sídliská sa začali stavať v šesťdesiatych rokoch a stačilo len niečo viac ako polstoročie a úplne sa zmenil charakter lokality, kde sa paneláky začali prepájať s miestami ako Prievoz alebo Trnávka. Práve preto sme sa rozhodli pre spoluprácu s obľúbenou facebookovou stránkou Bratislava a jej premeny prinášať vám fotografie, ktoré ukazujú Ružinov v rozmedzí desaťročí alebo po veľkých zmenách. Ďalšou zo série porovnaní „vtedy a dnes“ sú fotografie, ktoré ukazujú, kadiaľ viedla lávka cez časť Mlynského ramena nazývaná aj „Smradľavka“, z Prievozu na Pošeň v mieste dnes asi najvyťaženejšej ulice v Ružinove - Gagarinovej ulice. Občas máme všetci pocit, že fotiť ulice, po ktorých denne chodíme, je zbytočné. Ale skúsme sa dnes prejsť napríklad po ulici Mlynské nivy. Ešte pred dvoma rokmi sme v zime mrzli na zastávke pred rozpadnutou autobusovou stanicou. Dnes sa zdá, akoby sme boli na nejakom úplne inom mieste. Po rokoch nám však práve tieto spomienky môžu všetkým chýbať.  Stránke Bratislava a jej premeny sa podarilo zozbierať množstvo zaujímavých záberov. Ak ste doma našli nejaké zaujímavé staré fotografie z Ružinova, budeme radi, ak nám ich pošlete na fotky@ruzinov.sk, prípadne poštou na adresu Ružinovského echa (Mierová 21, Bratislava) s označením „Ružinov a jeho premeny“ a my ich radi zverejníme. Budeme radi, ak spolu vytvoríme databázu, ktorú si raz budú môcť pozrieť aj naše deti a vnúčatá. zdroj: Robotova E./ archív BAJP 40-te roky/ 2018  
Cestujte s nami prstom na mape

Cestujte s nami prstom na mape

Rubrika: Reportáže
Život je krátky na to, aby sme navštívili všetky zaujímavé miesta na svete. Niekedy nám v tom bráni málo času, niekedy strach či finančné náklady s tým spojené. Prostredníctvom našej televízie môžete od septembra spoznávať nádherné, viac i menej známe krajiny z pohodlia domova. Nová relácia Prstom na mape vás prevedie turisticky atraktívnymi či zabudnutými a nepreskúmanými miestami. Vďaka cestovateľom, ktorých si do relácie pozýva moderátorka Ľubka Mančušková, sa dozviete viac napríklad o Iraku, Somálsku či dedine Ojmiakon v Jakutsku. Získate nielen postrehy z prvej ruky, ale aj turistické tipy na výlety a dobrodružstvá.  
Nová mobilná aplikácia: Lepší Ružinov: Efektívnejšia komunikácia

Nová mobilná aplikácia: Lepší Ružinov: Efektívnejšia komunikácia

Rubrika: Reportáže
Už o niekoľko dní si budete môcť stiahnuť do svojho mobilu mobilnú aplikáciu Lepší Ružinov, ktorú pre mestskú časť zadarmo vytvorila softvérová spoločnosť Resco. Priamo v telefóne tak budete mať nielen informácie o aktualitách, pripravovaných podujatiach, dôležité telefónne čísla, ale aplikáciu budete môcť využiť aj vtedy, ak chcete upozorniť na výtlky alebo napríklad neporiadok vo verejnom priestranstve. Mobilná aplikácia pre Ružinov je postavená na technologickom riešení Lepšia obec a nastavená presne na procesy našej mestskej časti. Používa sa veľmi jednoducho a ak posielate podnety, stačí úplne nenáročná registrácia. Hlavnou výhodou je, že prepája občanov priamo s úradom a priebežne im zasiela notifikácie o stave podnetu – kedy je prijatý, kedy vyriešený. Často sa stáva, že o jednom probléme dostane úrad informáciu prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov, resp. je podnet adresovaný rôznym ľuďom. Aplikácia umožňuje takéto podnety spojiť, čím sa šetrí čas a zamestnanci, ktorí ich riešia, majú kompletný prehľad o tom, ako riešenie napreduje. V aplikácii nájdete aj informácie o najzaujímavejších podujatiach, ktoré pre obyvateľov organizuje mestská časť a jej organizácie, a v sekcii „aktuality“ informácie, ktoré by ste v tejto chvíli rozhodne mali mať – či už ide o termín zápisov do škôl alebo odstávku vody. V Ružinove žije a pracuje približne stotisíc ľudí, z toho len seniorov je viac ako 20-tisíc. Mestská časť nemá k dispozícii databázu e-mailov ani telefónnych čísel na každého z nich a rovnako nie je reálne kontaktovať takúto obrovskú skupinu osobne. V prípade, že by sa čokoľvek stalo, o čom by mali obyvatelia čo najskôr vedieť, nemôžeme sa spoliehať len na sociálne siete. Najrýchlejším spôsobom ako ľudí informovať, sú práve mobilné aplikácie. A keďže Lepší Ružinov má byť pre všetkých, hneď ako nám to epidemiologická situácia a nariadenia hygienikov umožnia, máme pre našich seniorov pripravený workshop, kde sa naučia ako s aplikáciou pracovať.   
Dobré správy: Aj maličkosti robia svet krajším a lepším

Dobré správy: Aj maličkosti robia svet krajším a lepším

Rubrika: Reportáže
Denne zažívame veľa situácií, ktoré nás hnevajú, konflikty, ktorým by sme sa najradšej vyhli a zo sociálnych sietí sa na nás valí obrovské množstvo negativizmu. Občas preto nevidíme, že sa okolo nás deje aj veľa pekných a milých vecí, ktoré možno nemusia byť veľkolepé, ale urobia nám radosť. Defibrilátor pre školu Rodičia, ktorí sú združení v OZ ZRPŠ Ostredková 14, venovali škole defibrilátor, ktorý obsahuje elektródy ako pre deti, tak pre dospelých. Je to dar, ktorý raz môže niekomu zachrániť život. Bude to haluz Viac ako 21-tisíc plastových fliaš a plechoviek sa podarilo vyzbierať v rámci projektu mestskej časti a spoločnosti Lidl. Za každú fľašu, ktorú obyvatelia odovzdajú v predajniach na Trenčianskej alebo Ružinovskej, venuje Lidl 10 centov na obnovu parku na Ostredkoch. Hojdačky pre mamy a deti Namontovali sme prvých šesť špeciálnych hojdačiek, kde si môže sadnúť dospelý s babätkom už od 9 mesiacov. Rumančeková Open Petang už dávno nie je len výsadou seniorov na francúzskom vidieku. Len v Bratislave nájdete niekoľko skupín, kde sa stretávajú ľudia všetkých vekových kategórií. A že sú naozaj súťaživí, to ukázali aj v rámci posledného ročníka Rumančeková Open.